سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


سه مرثیه بر خاک – جهانگیر صداقت فر (ادبیات)

۲ بهمن ۱۴۰۱

یک آسمان ستاره ی نوباوه – جهانگیر صداقت فر (ادبیات)

۱۱ دی ۱۴۰۱

مسیحایی – جهانگیر صداقت فر (ادبیات)

۲۴ آذر ۱۴۰۱

پایداری – جهانگیر صداقت فر (ادبیات)

۱۱ آذر ۱۴۰۱

ایران دخت – جهانگیر صداقت فر (ادبیات)

۱۵ آبان ۱۴۰۱

پاد دردِ بی‌ نسخه (ادبیات)

٣ شهريور ۱٣۹٨

در لحظه ای برهنه (ادبیات)

۲٣ مرداد ۱٣۹٨

پُرخوری بر سفره‌ی احساس (ادبیات)

۶ مرداد ۱٣۹٨

خود آموزی (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣۹٨

گردشِ آتش و خاکستر (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹٨

میراث (ادبیات)

۱۶ تير ۱٣۹٨

رویا‌یی‌ها (ادبیات)

۱۰ تير ۱٣۹٨

شبانه ها‌ی تلخ (ادبیات)

۲۷ خرداد ۱٣۹٨

پرواز با پریا (ادبیات)

۲۱ خرداد ۱٣۹٨

خطابه‌ی خِرَد در خدمتِ زور‌آورانِ زمان ها (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣۹٨

غمغزلواره (ادبیات)

۲۵ ارديبهشت ۱٣۹٨

موهبتِ مفقود (ادبیات)

۱۲ ارديبهشت ۱٣۹٨

طریقِ منزلگاهِ مراد (ادبیات)

۵ ارديبهشت ۱٣۹٨

زیرا که من یک ایرانی یهودی ام (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣۹٨

واژگون بخت (ادبیات)

۱۷ فروردين ۱٣۹٨

ابداعِ مخرّب ‌ترین جنگ افزار (ادبیات)

۱۰ فروردين ۱٣۹٨

چشمداشت (ادبیات)

۵ فروردين ۱٣۹٨

یادواره‌ی رگبار، و رنگین کمانِ بهار (ادبیات)

۲٨ اسفند ۱٣۹۷

آفریدگارانِ زیبائی (ادبیات)

۲۲ اسفند ۱٣۹۷

زن (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹۷

Anesthesia (ادبیات)

۱۱ اسفند ۱٣۹۷

فراخوانِ بهار (ادبیات)

۴ اسفند ۱٣۹۷

کیمیایِ شعور (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۷

تاریخ ما را گُم می‌‌کند (ادبیات)

۱۶ بهمن ۱٣۹۷

دستاوردِ خیزش در مرور تاریخ (ادبیات)

۱۰ بهمن ۱٣۹۷

از آزموده شدن (ادبیات)

۵ بهمن ۱٣۹۷

شکوهمندی آزمونِ حیات (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۷

واپسین برگِ دفترِ تاریخ (ادبیات)

۲۴ دی ۱٣۹۷

اهمال ورزِ اندیشه (ادبیات)

۱۷ دی ۱٣۹۷

سفر در یلداییِ حیات (ادبیات)

۲ دی ۱٣۹۷

باران بی رحمت (ادبیات)

۱٨ آذر ۱٣۹۷

از بیداد جهل (ادبیات)

٣ آذر ۱٣۹۷

پویشگرِ پَرِ سیمرغ (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۷

غزلواره (ادبیات)

۲۶ مهر ۱٣۹۷

اندیشه‌های برهنه‌ (ادبیات)

۱۶ مهر ۱٣۹۷

اخطارِ مرگِ خاک (ادبیات)

۲٨ شهريور ۱٣۹۷

شاهکارِ برنامه ریزِ حیات (ادبیات)

۲۰ شهريور ۱٣۹۷

مرده ریگ (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۷

خلیج، به روایتی دیگر (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣۹۷

برای شهرام جانِ فسازاده، و خنیاگرِ خسته‌ی سازش (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹۷

پندار (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۷

کلکسیون‌های بی‌ مقدار (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣۹۷

نیمه‌ی خالی‌ِ لیوان (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣۹۷

سفر در برهوت (ادبیات)

۵ تير ۱٣۹۷

دق الباب (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۷

روانگردان (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣۹۷

واپسین تدبیر (ادبیات)

۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۷

چند رباعی (ادبیات)

۴ ارديبهشت ۱٣۹۷

میلاد در دوزخ (ادبیات)

۲۹ فروردين ۱٣۹۷

شبانه‌های اشتیاق (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۶

فلسفه‌ی حیات (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣۹۶

عطشان (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۶

یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۶

پی آمد طوفان (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣۹۶

طلسم ِفصل (ادبیات)

۲٣ آذر ۱٣۹۶

پس خدا آدم را به صورت خویش آفرید (ادبیات)

۲۶ آبان ۱٣۹۶

موج خیزِ وسوسه (ادبیات)

۲۰ آبان ۱٣۹۶

تفاله‌ی یادمانده‌ها (ادبیات)

۲۹ مهر ۱٣۹۶

طبیعت همیشه مهربان نیست (ادبیات)

۲۶ مهر ۱٣۹۶

دیر خفتگانِ قرون (ادبیات)

۱۴ مهر ۱٣۹۶

بشارت ناطور تاکستان (ادبیات)

۴ مهر ۱٣۹۶

تحلیل فلسفه ی حیات (ادبیات)

۲۴ شهريور ۱٣۹۶

مرگ زود آیند گل ها (ادبیات)

۱۴ شهريور ۱٣۹۶

دو پندار ... (ادبیات)

۴ مرداد ۱٣۹۶

میثاق صداقت (ادبیات)

۱۹ تير ۱٣۹۶

دو پندار (ادبیات)

۲ تير ۱٣۹۶

در حواشی تاریخ (ادبیات)

۱۵ خرداد ۱٣۹۶

موسمِ برداشت (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣۹۶

در آستانِ میعادِ ناگزیز (ادبیات)

٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۶

پندار (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۶

طریق منزلگاه مراد (ادبیات)

۶ ارديبهشت ۱٣۹۶

رویای دلپذیر نوروز (ادبیات)

۷ فروردين ۱٣۹۶

بهارِ دروغین (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۵

در غرقابِ آشوبانِ زمان (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣۹۵

پروازِ شبکوران در آسمانِ بامدادانِ دروغین (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۵

در آستانِ گذرگاهِ فردا (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۵

از ناسپاسی (ادبیات)

۱۲ دی ۱٣۹۵

گورستانِ حقایق (ادبیات)

۲۹ آذر ۱٣۹۵

Taboo (ادبیات)

۲۱ آذر ۱٣۹۵

از تن دردی (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣۹۵

اخبارِ روز (ادبیات)

۱۵ آبان ۱٣۹۵

در خلوَتای تجّرد (ادبیات)

٨ آبان ۱٣۹۵

از سلاله‌ی گلبرگِ لاله نیستی‌ اگر ... (ادبیات)

۲۱ مهر ۱٣۹۵

خود آموزی (ادبیات)

۱۴ مهر ۱٣۹۵

خشک آخورِ تاریخ (ادبیات)

۶ مهر ۱٣۹۵

آغازین گناه آدم (ادبیات)

۱۶ شهريور ۱٣۹۵

تصویرِ بی‌ رتوشِ شاعر (ادبیات)

٣۰ مرداد ۱٣۹۵

دیگرگونه نگاهی‌ به پیاله‌یی از تهی لبریز (ادبیات)

۲۱ مرداد ۱٣۹۵

شراره‌ی کبریتِ بهانه (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۵

از تناقضی شگرف (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۵

"آفریدگارِ پردیسانِ رویا" (ادبیات)

۲۶ تير ۱٣۹۵

"غزلواره‌یی در پرده‌ی نوستالژی" (ادبیات)

۲۲ تير ۱٣۹۵

"در ایست گاهِ فرایندِ فرگشت" (ادبیات)

٨ تير ۱٣۹۵

مرثیه‌یی بر ویرانگاهِ شهر‌های آتش و خون (ادبیات)

۲۵ خرداد ۱٣۹۵

موهبتِ مفقود (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣۹۵

The Gipsy Kings (ادبیات)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۵

میعاد با عشق در آستان پیره سری (ادبیات)

۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۵

غایتِ بلندیِ اقبال (ادبیات)

۴ ارديبهشت ۱٣۹۵

میلاد در دوزخ (ادبیات)

۲٣ فروردين ۱٣۹۵

همدلی با آوارگانِ کشتی‌ شکسته (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۴

بلوغِ هشیواری (ادبیات)

۹ اسفند ۱٣۹۴

تن زدن از مدارِ اجبار (ادبیات)

۲۹ بهمن ۱٣۹۴

کیفر (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۴

در حواشی تاریخ (ادبیات)

۱٣ بهمن ۱٣۹۴

واپسین برگِ دفترِ تاریخ (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۴

آه نامه یی برای دوستِ سفر رفته: (ادبیات)

۲۴ دی ۱٣۹۴

انسان در گذاره‌ی ادوار (ادبیات)

۲۱ آذر ۱٣۹۴

پرده بازانِ مجالسِ سوگ (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣۹۴

ز پا ننشستگانِ تاریخ (ادبیات)

٣ آذر ۱٣۹۴

پندارهای بزرگ (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣۹۴

زیبایی، در سه پرده (ادبیات)

۱٣ آبان ۱٣۹۴

والا‌ترین الهام (ادبیات)

۲ آبان ۱٣۹۴

گردشِ آتش و خاکستر (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣۹۴

اندیشه های برهنه (ادبیات)

۱٣ مهر ۱٣۹۴

از فنّ سخنوری (ادبیات)

۶ مهر ۱٣۹۴

در آستانه‌یِ فصلِ انجماد (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣۹۴

زنهاری (ادبیات)

۵ شهريور ۱٣۹۴

دق الباب (ادبیات)

۱۷ مرداد ۱٣۹۴

در جاریِ ِزیستن (ادبیات)

۱۲ مرداد ۱٣۹۴

غزلواره ی نسیانی (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹۴

گردونه‌ی مارپیچ (ادبیات)

۱۱ تير ۱٣۹۴

دگردیسی (ادبیات)

۵ تير ۱٣۹۴

گردونه‌ی فرگشتِ تمدن (ادبیات)

٨ خرداد ۱٣۹۴

خیّامی ـ (۱) (ادبیات)

٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۴

زنگِ آخر (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۴

ویرانگرانِ بی‌ تدبیر، در حماسه‌یی دروغین (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴

در خلوتایِ انزوا (ادبیات)

۷ ارديبهشت ۱٣۹۴

به مناسبت مرگ گونتر گراس، شاعر و نویسندهٔ بزرگ آلمانی. (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣۹۴

فخر به تغافل (ادبیات)

۲۵ فروردين ۱٣۹۴

ایّوبان قرون (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹٣

عبور (ادبیات)

۱ اسفند ۱٣۹٣

دُردِ به جا مانده در سبو هنوز! (ادبیات)

۱۰ بهمن ۱٣۹٣

سه رباعی (ادبیات)

۲۹ دی ۱٣۹٣

فرجام (ادبیات)

۲۰ دی ۱٣۹٣

پیدایش (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹٣

سفر در یلداییِ حیات (ادبیات)

۱ دی ۱٣۹٣

سنجشِ شخصیتِ واژه (ادبیات)

۲۷ آذر ۱٣۹٣

زوال (ادبیات)

۱۲ آذر ۱٣۹٣

شبگیری، در سه‌ پرده (ادبیات)

٣۰ آبان ۱٣۹٣

تذکره یی برای تاریخ (ادبیات)

۲۱ آبان ۱٣۹٣

تقابلِ اندیشه (ادبیات)

۱۰ آبان ۱٣۹٣

سرودی به خاطرِ آن‌ یگانه مادر (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹٣

ژ‌ن درمانیِ سفاهتِ داعشیان (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣۹٣

گنه پیشه گانِ نمایشِ تاریخ (ادبیات)

۱۹ مهر ۱٣۹٣

شعری در وزنِ نوازش (ادبیات)

۱۰ مهر ۱٣۹٣

در آوردگاهِ باور با قشریونِ داعش (ادبیات)

٣ مهر ۱٣۹٣

پیمانه‌ی عمر من ز هفتاد گذشت (ادبیات)

۲٨ شهريور ۱٣۹٣

Prophecy (ادبیات)

۲۰ شهريور ۱٣۹٣

در مسیرِ جبرِ تکامل (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣۹٣

تمثیل (ادبیات)

٣ شهريور ۱٣۹٣

شاعرانِ رسول (ادبیات)

۲٨ مرداد ۱٣۹٣

در سیطره‌ی سیاهیِ یأس (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣۹٣

سنجشِ شخصیتِ واژه (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣۹٣

در آستانه ی قرن نو (ادبیات)

۷ مرداد ۱٣۹٣

از طیفِ سرخی ِخون (ادبیات)

۲۴ تير ۱٣۹٣

گردونه‌ی کینه (ادبیات)

۱۲ تير ۱٣۹٣

حدیث فخر (ادبیات)

۶ تير ۱٣۹٣

شگفتی ِ شکیبایی انسان (ادبیات)

۱٣ خرداد ۱٣۹٣

خیّامی به چند روایت (ادبیات)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹٣

از جاودانگی (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣۹٣

"به بهانه‌ی زادروزم" (۱) (ادبیات)

۱٨ ارديبهشت ۱٣۹٣

خلیج (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹٣

انقراضِ زمین (ادبیات)

۴ ارديبهشت ۱٣۹٣

در انتظار پیکی که نمی آید (ادبیات)

٣۱ فروردين ۱٣۹٣

سهم ما این بود اما ... (ادبیات)

۲٣ فروردين ۱٣۹٣

تقویم غربت (ادبیات)

۱۶ فروردين ۱٣۹٣

بهار غربت (ادبیات)

۶ فروردين ۱٣۹٣

تکرار مکاشفاتِ کهنسالی (ادبیات)

۲۷ اسفند ۱٣۹۲

در پساپشتِ حصار ِ سربی ِ شب (ادبیات)

۲۵ بهمن ۱٣۹۲

سرابِ مراد (ادبیات)

۲۰ بهمن ۱٣۹۲

ماخولیای Auschwitz (ادبیات)

٨ بهمن ۱٣۹۲

انکار (ادبیات)

٣ بهمن ۱٣۹۲

انگیزه (ادبیات)

۱۹ دی ۱٣۹۲

خیّامی ـ (۱) (ادبیات)

٨ دی ۱٣۹۲

"واپسین تکیه گاه" (ادبیات)

٣۰ آذر ۱٣۹۲

در حسرتِ عصای معجزتی دیگرگونه (ادبیات)

۱۷ آذر ۱٣۹۲

رودی از سرود ِ حماسه (ادبیات)

۵ آذر ۱٣۹۲

انکار (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۲

تحریف (ادبیات)

۲۲ آبان ۱٣۹۲

بوتیماری (ادبیات)

۱۷ آبان ۱٣۹۲

در آستانه ی قرن نو (ادبیات)

۱۰ آبان ۱٣۹۲

چشم انداز جهان (ادبیات)

۱ آبان ۱٣۹۲

پریوش ِ عشق (ادبیات)

۱۹ مهر ۱٣۹۲

دیر (ادبیات)

۱۵ مهر ۱٣۹۲

ماندگاری (ادبیات)

۷ مهر ۱٣۹۲

فانوس در ظلمات (ادبیات)

۲۹ شهريور ۱٣۹۲

Armageddon (ادبیات)

۲۲ شهريور ۱٣۹۲

قصه ی اسب وحشی (ادبیات)

۱٣ شهريور ۱٣۹۲

صبح (ادبیات)

٨ شهريور ۱٣۹۲

از سلاله‌ی گلبرگِ لاله نیستی‌ اگر ... (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣۹۲

انکار ِ تمدن (ادبیات)

۲۹ مرداد ۱٣۹۲

در پس پرده‌ی تاریخ (ادبیات)

۲۵ مرداد ۱٣۹۲

توانا بود هر که "دارا" بود ز "ثروت" دل‌ پیر برنا بود (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣۹۲

رو بتاب از مسیر ِ سموم (ادبیات)

۱۲ مرداد ۱٣۹۲

موج خیز ِ وسوسه (ادبیات)

۱۰ مرداد ۱٣۹۲

" آزمون ِ دوباره‌ی عشق " (ادبیات)

٨ تير ۱٣۹۲

بن بستِ آزمون (ادبیات)

۲۲ خرداد ۱٣۹۲

نو سازی نظام زمین (ادبیات)

۱٣ خرداد ۱٣۹۲

سنگی بر گورخانه ی پدر (ادبیات)

۴ خرداد ۱٣۹۲

سکر ِ فریبِ فرار (ادبیات)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۲

در پساپشتِ حصار ِ سربی ِ شب (ادبیات)

۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۲

ننگ (ادبیات)

۷ ارديبهشت ۱٣۹۲

حدیثِ من و نعمت پرورده گانم (ادبیات)

٣۰ فروردين ۱٣۹۲

سرودی در پرده‌ی صراحت (ادبیات)

۲۲ فروردين ۱٣۹۲

ماخولیای Auschwitz (ادبیات)

۱٨ فروردين ۱٣۹۲

تقویم غربت (ادبیات)

۴ فروردين ۱٣۹۲

نوروز (ادبیات)

۲۶ اسفند ۱٣۹۱

ترانه ها‌ی بهاری در غربت (ادبیات)

۲۱ اسفند ۱٣۹۱

تسلیت (ادبیات)

۱۰ اسفند ۱٣۹۱

نصایح پیرانه! (ادبیات)

۴ اسفند ۱٣۹۱

چشم انداز عشق (ادبیات)

۲۷ بهمن ۱٣۹۱

به امانت (ادبیات)

۲۱ بهمن ۱٣۹۱

انگیزه (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣۹۱

حدیثِ من و نعمت پرورده گانم (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۱

شب چلّه (ادبیات)

۱۲ دی ۱٣۹۱

آوایی از پشت چپر‌ها (ادبیات)

۱۰ دی ۱٣۹۱

مرگِ ساز زن (ادبیات)

۲۴ آذر ۱٣۹۱

زهدان شب (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣۹۱

در غم کوچ شقایق‌ها (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۱

تا شکوهِ انفجارِ ناب (ادبیات)

۶ آذر ۱٣۹۱

از بیداد جهل (ادبیات)

۱ آذر ۱٣۹۱

شمّاطه (ادبیات)

۲۴ آبان ۱٣۹۱

غزل ترانه‌های سالگشتگی (ادبیات)

۱۲ آبان ۱٣۹۱

شراره‌ی کبریتِ بهانه (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۱

خیّامی (۱) (ادبیات)

٣۰ مهر ۱٣۹۱

در حسرتِ عصای معجزتی دیگرگونه (ادبیات)

۱۷ مهر ۱٣۹۱

نظر گاهِ وسعت‌هایی‌ بکر و زاینده (ادبیات)

۱٣ مهر ۱٣۹۱

قصیده‌ی بلند عمر (ادبیات)

٨ مهر ۱٣۹۱

نوستالژی (ادبیات)

٣ مهر ۱٣۹۱

Blasphemy (ادبیات)

۲۶ شهريور ۱٣۹۱

Armageddon (ادبیات)

۲۱ شهريور ۱٣۹۱

بر بلندِ سکوی سعادت (ادبیات)

۶ شهريور ۱٣۹۱

برای گًل‌های نه‌ "همین پنج روز و شش ِ " شاملو (ادبیات)

۷ مرداد ۱٣۹۱

عطوفتِ عالمتاب (ادبیات)

۱ مرداد ۱٣۹۱

شهامت (ادبیات)

۲۷ تير ۱٣۹۱

انگاره‌ی واپسین شعر (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹۱

در کمینگاه شب (ادبیات)

۴ تير ۱٣۹۱

چشم شیطان کور! (ادبیات)

۲۹ خرداد ۱٣۹۱

در سوگ پدر (ادبیات)

۲٣ خرداد ۱٣۹۱

شبانه ها‌ی تلخ (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۱

زیرا که من یک ایرانی یهودی ام (ادبیات)

۱۶ خرداد ۱٣۹۱

جیغ ِ سرخ ِ زنجره (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣۹۱

به بهانه ی زادروزم (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣۹۱

قدر ِ قصه‌ی شهرزاد! (ادبیات)

۲ خرداد ۱٣۹۱

درد آزمون ِ شکست (ادبیات)

٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۱

مادر (ادبیات)

۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۱

قدر (ادبیات)

۲۴ ارديبهشت ۱٣۹۱

تامل در اسرار آفرینش (ادبیات)

۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۱

خلیج (ادبیات)

۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۱

" خیّامی به چند روایت " (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣۹۱

"آتش اندازانِ تفرقه" (ادبیات)

۲۲ فروردين ۱٣۹۱

میعاد آشتی (ادبیات)

۱٨ فروردين ۱٣۹۱

" عتابی به خود ِ خویشتن " (ادبیات)

۱۵ فروردين ۱٣۹۱

بهار (ادبیات)

۹ فروردين ۱٣۹۱

یادواره‌ی رنگین کمان و رگبار بهار (ادبیات)

۵ فروردين ۱٣۹۱

نوروز (ادبیات)

۲ فروردين ۱٣۹۱

"به پیشباز بهار" (ادبیات)

۲۷ اسفند ۱٣۹۰

بهار (ادبیات)

۲۲ اسفند ۱٣۹۰

زن (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹۰

تکرار اندیشه‌های سالخورده‌گی (ادبیات)

۱۴ اسفند ۱٣۹۰

دلخواستِ واپسین من (ادبیات)

۱ اسفند ۱٣۹۰

بشکند دستی‌ که طرح این فراق افکند (ادبیات)

۲۵ بهمن ۱٣۹۰

" شعبده باز طبیعت " (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۰

" من رفتم " (ادبیات)

۱۷ بهمن ۱٣۹۰

" پندار ِ آز گون ِ جاودانه شدن " (ادبیات)

۲۴ دی ۱٣۹۰

من رفتم (ادبیات)

۱۴ دی ۱٣۹۰

خوش آهنگی ِ صوتِ دُهل از دور! (ادبیات)

۹ دی ۱٣۹۰

میراث خواران طرح آفرینش (ادبیات)

۶ دی ۱٣۹۰

توفان ِ بی‌ پایان (ادبیات)

۲٨ آذر ۱٣۹۰

وه‌ چه آرامش ِ جان بخشی ! (ادبیات)

۱۹ آذر ۱٣۹۰

واپسین آزمون دلدادگی (ادبیات)

۱۶ آذر ۱٣۹۰

سرودی از سکوت و صبوری (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣۹۰

در پرده ی حیات (ادبیات)

۴ آذر ۱٣۹۰

" روان شناختی‌ فلسفی‌ سیاست!! " (ادبیات)

۲٨ آبان ۱٣۹۰

پیدایش (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣۹۰

خیّامی (۱) (ادبیات)

۱۷ آبان ۱٣۹۰

شبگیری (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۰

در پس پرده‌ی تاریخ (ادبیات)

۵ آبان ۱٣۹۰

غزلفریاد میهن دوستی (ادبیات)

۱ آبان ۱٣۹۰

هجای هجو (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣۹۰

امید (ادبیات)

۲۱ مهر ۱٣۹۰

زوالِ ظلمات (ادبیات)

۱۷ مهر ۱٣۹۰

 

جهانگیر صداقت فر


بازگشت به صفحه نخست