یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
هادی صوفی زاده
     منافع و تضاد منافع طرفهای درگیر در سوریه
جهان -  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۱۷)
     نگاهی به خیزش مردم بانه
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
     آخرین تحولات بحران سوریه
جهان -  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۶ (۴ اوت ۲۰۱۷)
     دکتر صادق ملکی الگویی برای روشنفکران ایرانی
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱٣۹۶ (۲ ژوئيه ۲۰۱۷)
     آیا پیمان وستفالی جایگزین سایکس پیکو خواهد شد؟
جهان -  تاریخ انتشار : ۱٨ اسفند ۱٣۹۴ (٨ مارس ۲۰۱۶)
     موج دموکراسی از حاشیه به مرکز!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۴ (۹ ژوئن ۲۰۱۵)
     تاسیس حزب اتحاد ملت اسلامی در ایران و سخنی چند
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ (۱٣ می ۲۰۱۵)
     تاثیرات روند صلح ترکیه بر شرق کردستان
جهان -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹۴ (۲۱ مارس ۲۰۱۵)
     انتخابات سال جاری در ترکیه و موضوعاتی چند
جهان -  تاریخ انتشار : ۴ بهمن ۱٣۹٣ (۲۴ ژانويه ۲۰۱۵)
     نگاهی به سفر روحانی به جمهوری آذربایجان
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹٣ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۴)
     اسلام ترکی
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱٣۹٣ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۴)
     پروژه حقوق اقوام، ادیان و مذاهب رئیس جمهور
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣۹٣ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۴)
     نقش انرژی در بحران خاورمیانه و جایگاه کردستان
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱٣۹٣ (٨ سپتامبر ۲۰۱۴)
     سخنی با نویسنده "به مام جلال همه ما"
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ٣ مرداد ۱٣۹٣ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۴)
     مقوله "ملت ـ دولت" و "دولت ـ ملت" در کوردستان
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۴ فروردين ۱٣۹۲ (٣ آوريل ۲۰۱٣)
     پیرامون هشداریه سایت اخبار روز
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۱ (۱۵ مارس ۲۰۱٣)
     سفری به میان کردهای ارمنستان
گزارش -  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۱۰ می ۲۰۱۲)
     جنبش سبز در توافق یا در سکوت
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۰ (۱۶ می ۲۰۱۱)
     تحصن وبست نشینی را جدی بگیریم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۶ اسفند ۱٣٨۹ (۲۵ فوريه ۲۰۱۱)
     توضیحاتی پیرامون یک نظرسنجی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوريه ۲۰۱۱)
     مهمترین تحولات جهانی سال ۲۰۱۰ در ارتباط با ایران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱٣٨۹ (۲٨ دسامبر ۲۰۱۰)
     آفرین به‌ تاجزاده‌، مرحبا به‌ اشکوری
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱ تير ۱٣٨۹ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۰)
     اعتصاب در کردستان، تحصن در ایران
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱٨ می ۲۰۱۰)
     در سوگ فاجعه‌ ملی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۰ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱۰ می ۲۰۱۰)
     نگرانی رژیم ایران هم از انقلاب رنگی، هم از رادیکالیسم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱٣٨۹ (۱٣ آوريل ۲۰۱۰)
     صف آرایی قدرتهای خارجی در قفقاز
جهان -  تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣٨٨ (۲۰ فوريه ۲۰۱۰)
     نگاهی کوتاه‌ بر تحولات منطقه‌ قفقاز - ۲
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱٣٨٨ (۱۴ فوريه ۲۰۱۰)
     نگاهی کوتاه‌ برتحولات منطقه‌ قفقاز - ۱
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۱٣٨٨ (۵ فوريه ۲۰۱۰)
     پرونده‌ های قاضی القضات
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨٨ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۹)
     تاثیر عوامل خارجی بر راه‌برد دموکراتیک در کردستان ترکیه‌
جهان -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨٨ (۱۲ اکتبر ۲۰۰۹)
     انتخابات محلی ترکیه‌ و آزمونی بزرگ
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردين ۱٣٨٨ (٣۱ مارس ۲۰۰۹)
     پیشنهاد به‌ هموطنان کرد در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣٨۷ (۲۷ فوريه ۲۰۰۹)
     جمهوری کردستان
یادبود -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣٨۷ (۹ ژانويه ۲۰۰۹)
     در حاشیه‌ مصاحبه ‌دکتر محمدعلی مهرآسا
با آقای محمدرضا اسکندری

مساله ملی -  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱٣٨۷ (۲٨ دسامبر ۲۰۰٨)
     نامه‌ آقای محمدصدیق کبودوند را به‌ میثاق ملی تبدیل کنیم
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣٨۷ (۱۵ دسامبر ۲۰۰٨)
     جایزه‌ ادبی رئیس جمهور ترکیه
‌ به‌ یاشار کمال

جهان -  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨۷ (۶ دسامبر ۲۰۰٨)
     حملات جدید ترکیه‌ علیه‌ کردها در داخل و خارج مرزها!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣٨۷ (۲۲ اکتبر ۲۰۰٨)
     نان و آزادی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨۷ (۱۱ اکتبر ۲۰۰٨)
     درس هایی از اعتصاب زندانیان سیاسی کرد
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱٣٨۷ (٨ اکتبر ۲۰۰٨)
     اعتصاب زندانیان سیاسی کرد وسکوت احزاب ایرانی!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣٨۷ (۱٣ سپتامبر ۲۰۰٨)
     عواقب جنگ گرجستان و بیداری اژدهایی خفته‌!
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣٨۷ (۱ سپتامبر ۲۰۰٨)
     پیرامون مسئله‌ ملی در ایران و نگاهی به‌ ساختارحکومتی روسیه‌ وکشورهای همجوار!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣٨۷ (۱٨ اوت ۲۰۰٨)
     صمد جاودانه‌ شد و فرزاد جاویدان!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٨ مرداد ۱٣٨۷ (٨ اوت ۲۰۰٨)
     به‌ همایش هموطنان آذربایجانی در فرانکفورت!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱٣٨۷ (٣۰ ژوئيه ۲۰۰٨)
     به‌ کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣٨۷ (۲۰ ژوئيه ۲۰۰٨)
     پنجم ژوئن، روز جهانی محیط زیست
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣٨۷ (۲۹ می ۲۰۰٨)
     عبوراز دگم اندیشی عبور از قاسملو نیست!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۹ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۲٨ آوريل ۲۰۰٨)
     به مناسبت روز جهانی کارگر!
کارگری -  تاریخ انتشار : ٣ ارديبهشت ۱٣٨۷ (۲۲ آوريل ۲۰۰٨)
     نه ‌کنگره‌ چهاری، نه‌ کنگره ‌هشتی، نه‌ اکثریتی و نه‌ توده‌ای،‌ دموکرات هستیم!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣٨۷ (۱۱ آوريل ۲۰۰٨)
     گزارشی از سفر به‌ کردستان عراق!
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣٨۷ (۶ آوريل ۲۰۰٨)
     کنگره چهاردهم حزب دموکرات کردستان!
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱٣ فروردين ۱٣٨۷ (۱ آوريل ۲۰۰٨)
     انتخابات پارلمانی دیروز ترکیه‌، امروز پاکستان و فردای ایران
نظرها -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣٨۶ (۲۱ فوريه ۲۰۰٨)
     ائتلاف، ادغام و یا اتحاد، کدامیک و چگونه؟
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۵ بهمن ۱٣٨۶ (۲۵ ژانويه ۲۰۰٨)
     حزب دموکرات کردستان در آستانه برگزاری کنگره چهاردهم
مساله ملی -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۶ (٨ ژانويه ۲۰۰٨)
     کردستان، قوام و مصدق
یادبود -  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱٣٨۶ (٣۰ دسامبر ۲۰۰۷)
     نامه ای به آقای کاظم دارابی
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣٨۶ (۱۴ دسامبر ۲۰۰۷)
     تاملی بر نشست احزاب و سازمانهای ایرانی در هانوور آلمان
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣٨۶ (٣۰ سپتامبر ۲۰۰۷)
     نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه و سخنی چند!
جهان -  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣٨۶ (۷ اوت ۲۰۰۷)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰