یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

به‌ کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال!


هادی صوفی زاده


• حزب دموکرات کردستان دوست و همفکر همه‌ احزاب متشکل در آن کنگره‌ است، بنابراین دوستان کنگره‌ باید بدانند که‌ تلاش برای تقویت آن کنگره‌ در گرو نگاه‌ بدون تبعیض آنهاست، چرا که منافع همه آنها با هم گره‌ خورده‌ است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٣۰ تير ۱٣٨۷ -  ۲۰ ژوئيه ۲۰۰٨


سال گذشته‌ جمهوری خواهان لائیک و دموکرات در هانوور آلمان همایشی برگزار نمود که‌ کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال طی اطلاعیه‌ای (1) به‌ خاطر دعوت نشدنشان بعنوان نیرویی قابل توجه‌ از آن انتقاد و در ضمن از دو عضو کنگره‌ که‌ در همایش حضور داشتند و نسبت به‌ اهمیت حضور کل کنگره‌ توجهی نشان نداده‌ بودند گلایه‌ نموده‌ بودند. شکوائیه‌ی کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال سوژه‌ی خوبی است تا نسبت به‌ بی توجهی خود آنان به ‌برخی از احزاب و سازمانهای متعلق به‌ ملیتهای ایرانی که‌ علیرغم درخواستها و مباحثی که‌ در سطوح گوناگون انجام گرفته‌، بی پاسخ مانده‌ است مورد مواخذه‌ قرار گیرند. اصولا" هنر و رمز موفقیت هر جریان و یا تشکیلاتی در پاسخگو بودن آن است. عدم حضور احزاب معتبری نظیر حزب دموکرات کردستان و جنبش فدرال و دموکرات آذربایجان در کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال برای افکار عمومی ایران سوال برانگیز است. دبیرکل فقید حزب دموکرات کردستان زنده‌یاد دکتر قاسملو شدیدا برای ایجاد همسویی و همگامی میان خلقهای ایران پای می فشرد و فکر اتحاد خلقها از همان اوایل انقلاب 1357 یکی از دغدغه‌های رفقای حزب دموکرات کردستان بوده ‌است اما متاسفانه‌ در فضای جنگ اوایل انقلاب و اشتراکات مذهبی برخی از ملیتهای ایرانی با حکومت مذهبی و موارد دیگری، آن ها از مبارزه‌ برای کسب حقوق ملی کوتاه ‌آمدند تا اینکه‌ امروزه‌ عوارض زیانبار آن را همگان متحمل می شویم. با توجه به این روند فکری و سیاسی که‌ حزب دموکرات کردستان بیش از همه‌ مایل به‌ ادامه‌ اتحاد ملل ایران بوده،‌ اما در کنگره‌ حضور ندارد و یا جنبش فدرال و دموکرات آذربایجان با هویتی کاملا متناسب با کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال در آن کنگره‌ غایب است!
از آنجا که ‌دنبال نمودن خواسته‌های ملی از طرف احزاب متعلق به‌ ملیتها در سالهای اخیر در دو تشکل کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال و جبهه‌ ملل تحت ستم صف آرایی نموده‌، استراتژی هر دو حزب دموکرات کردستان و جنبش فدرال و دموکرات آذربایجان با کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال همخوانی داشته‌، اما چه‌ موانعی در پیش است که‌ آنها در خارج از چهار چوب آن کنگره‌ هستند جای سوال است؟
اصولا" هر حزبی در درجه‌ اول باید متکی به‌ نیروی خلق خود باشد. حزب دموکرات کردستان اعتماد بخش قابل توجهی از مردم کردستان را با خود دارد و همبستگی مردم با حزب در جریان اعتصابات چند روز گذشته‌ و در سالروز شهادت زنده‌یاد دکتر عبدالرحمان قاسملو نشاندهنده‌ پیوند تاریخی و سیاسی و پایگاه‌ معنوی حزب با مردم است.
تشکیلات اروپای حزب دموکرات کردستان طی پیامی جامع و واقعبینانه‌ خطاب به‌ سازمانهای سراسری و احزاب متعلق به‌ ملیتهای ایرانی (2) با توجه‌ به‌ شرایط حساس منطقه‌ و ایران، ضرورت نزدیکی میان احزاب ایرانی و بالطبع احزاب ملیتهای ایران را به‌ میان آورده ‌بود که‌ پیچیده‌گیهای جامعه‌ سیاسی ایران و خواسته‌ ملیتها می طلبد که‌ همه‌ احزاب برای رسیدن به‌ خواسته‌های سیاسی خود دور هم جمع شوند.
از منظر تاریخی هم که‌ بنگریم نیرویی که‌ بیشترین نقش را برای اتخاذ استراتژی ایجاد نظامی فدرال در ایران نموده‌ و از کنگره‌ یازدهم خود برای آن زمینه‌سازی نموده‌ و با زحمات فراوان از شعار خودمختاری که‌ سالها بود خواسته‌های خلق کرد را در دایره‌ای تنگ محصور نموده‌ بود، عبور کرده و در کنگره‌ سیزدهم آنرا تصویب و در کنگره‌ چهاردهم خود با شفافیت بیشتری بر آن صحه‌ گذاشت حزب دموکرات کردستان بوده‌ و هست.
آنچه‌ بطور غیرمستقیم از جانب مسئولین و سخنگویان کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال اذعان شده‌، مخالفت حزب دموکرات کردستان ایران که‌ یکی از اعضای آن کنگره‌ است، مانع فراگیر شدن کنگره‌ است، و مشخصا" همچون موضوعی از مشکلات و رقابت حزبی و برای مغلوب نمودن حریف صورت می گیرد، اما وظیفه‌ سایر نیروهای تشکیل دهنده‌ کنگره‌ است که‌ در همچون‌ مواردی پرنسیپ تشکیلاتی و اساسنامه‌ای را رعایت نمایند.
دوری جستن از انتقال‌ کشمکشهای حزبی به‌ بیرون در این مقطع حساس وظیفه‌ ایست که‌ باید کاملا" رعایت شود، اما بر کسی پوشیده‌ نیست که‌ حزب دموکرات کردستان ایران با همچون انگیزه‌ای در دو سال گذشته‌ برای بی اعتبار ساختن حزب دموکرات کردستان در دو عرصه‌ خارجی و داخلی مشکلاتی را برای این حزب فراهم نموده‌ که‌ تنها به‌منافع ملی خلق کرد ضربه‌ زده‌ است. در عرصه‌ خارجی آنها بیشترین تلاش را برای منزوی نمودن حزب و جلوگیری از حضور در انترناسیونال سوسیالیست و نیز ممانعت از حضور در کنگره ‌ملیتهای ایران فدرال نموده‌، و در عرضه‌ داخلی نیز به‌ شیوه‌های گوناگون درصدد بی اعتبار ساختن آن حزب نزد نیروهای کردستان و بویژه‌ حزب دموکرات کردستان ـ عراق بودند که‌ خویشتن داری و پایبندی به‌ اصول سیاسی و التزام به‌ رعایت اخلاق در سیاست ـ که‌ از اصول نهادینه‌ شده‌ حزب و این را زنده‌یاد دکتر قاسملو در صفوف آن حزب یاد داده‌ است ـ همه‌ آن تلاشها را سراب نموده‌ است. در بعد خارجی و مواردی که‌ در اروپا دنبال می شود آنها تلاش نمودند که ‌حضور حزب دموکرات کردستان در انترناسیونال سوسیالیست را متوقف کنند، اما دعوت آن سازمان بین المللی از حزب دموکرات کردستان در جریان کنگره‌ اخیر که‌ در یونان برگزار گردید و حضور فعال آن حزب در کنگره‌ انترناسیونال سوسیالیست نشانه‌ شکست سیاستهای خصمانه‌ و حذف گونه‌ است. باید گفت که‌ توجه‌ حزب دموکرات کردستان به‌ کنگره‌ ملیتهای ایران فدرال از روی واقعبینی و تقویت جریانات واقع بین است. و سوال این است که‌ اگر انترناسیونال سوسیالیست روش جدیدی درپیش گرفته‌ است، از کنگره‌ هم انتظار می رود که‌ فراحزبی به‌ مسائل بنگرد و برای تقویت اهداف خود وسیعتر عمل نماید. به‌ نظر بنده‌ حزب دموکرات کردستان دوست و همفکر همه‌ احزاب متشکل در آن کنگره‌ است، بنابراین دوستان کنگره‌ باید بدانند که‌ تلاش برای تقویت آن کنگره‌ در گرو نگاه‌ بدون تبعیض آنهاست، چرا که منافع همه آنها با هم گره‌ خورده‌ است. و انتظار می رود که‌ آن کنگره‌ به‌ این مسئله‌ توجه‌ نشان داده‌ و بدور از سلیقه‌ ای عمل نمودن، احزاب همسو را به‌ کنگره‌ دعوت نماید.
بهانه‌هایی چون تشابه‌ اسمی آن دو حزب نمی تواند مشکل کنگره‌ ملیتهای فدرال باشد، بلکه‌ تنها مشکل آن دو حزب است در حالیکه‌ نام حزب اولی حزب دموکرات کردستان و نام دیگری که‌ در کنگره‌ عضو هستند حزب دموکرات کردستان ایران می باشد.


1.
iranfederal.org
2.
kurdistanukurd.com
3.
kurdistanukurd.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست