سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


از "واژگان مه گرفته" تا "واژه ی همیشه بهار" (ادبیات)

۲۶ مرداد ۱٣۹۴

«به یاد بیاور» و «تسلیت» (ادبیات)

۷ آذر ۱٣۹٣

از «رویاهای غرق شده» تا « جنّ زدگان» (ادبیات)

۱۴ آبان ۱٣۹٣

«عهد عتیق» و «لحظه ای با تو» (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹٣

«ستارگان کوبانی» و «حکایت آزادی» (ادبیات)

۲٨ مهر ۱٣۹٣

از «شکار» تا «خزانی» (ادبیات)

۱۲ مهر ۱٣۹٣

هیولا (ادبیات)

۲۰ مرداد ۱٣۹٣

کمک‌های انسانی! (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣۹٣

ابری در آسمان غزّه (ادبیات)

۵ مرداد ۱٣۹٣

«گل و دایره» و «سفری در دفتر شعری» (ادبیات)

٣۱ تير ۱٣۹٣

«ساعت نفرین» و «بهار ناخجسته» (ادبیات)

۲٨ خرداد ۱٣۹٣

عاشقانه ناسروده، بیداد عشق و واژه‌های شبگرد (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹٣

از «آغاز ساده» تا «بدرقه ی روز» (ادبیات)

۲۴ ارديبهشت ۱٣۹٣

«غربتی ها» و «آوازهای گمشده» (ادبیات)

۲۵ فروردين ۱٣۹٣

از «منتظران» تا «شکست باور» (ادبیات)

۲۶ اسفند ۱٣۹۲

«زنگ ها» و «خوابگونه» (ادبیات)

۱۵ اسفند ۱٣۹۲

از «گفت و گوی چشم ها» تا «نگاه» (ادبیات)

۲٨ بهمن ۱٣۹۲

توجیه (ادبیات)

٣ آذر ۱٣۹۲

از «شاید شراب ...» تا «ناتمام» (ادبیات)

۱۷ آبان ۱٣۹۲

سیبی برای تو (ادبیات)

۱۲ مهر ۱٣۹۲

"سرشاری" وُ "وزش واژه ها" (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۲

بردایره ی لعنت (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣۹۲

«مژده ی گرگ ها» و «کلید» (ادبیات)

۲٣ مرداد ۱٣۹۲

پرچم من و شیهه ی اسب (ادبیات)

۱۰ مرداد ۱٣۹۲

«خود- خود گرایی»، «به به!” و «دیوانه ی بی آزار» (ادبیات)

٨ تير ۱٣۹۲

«کشتی» و «ساعت ها» (ادبیات)

۱۲ خرداد ۱٣۹۲

«قطار» و «سرزمین کلهّ پایان» (ادبیات)

۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۲

از «اسب سرکش» تا «ناروشنایی» (ادبیات)

۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۲

"با هم به جستجوی گل سرخ" و "دو پرنده" (ادبیات)

۱۴ فروردين ۱٣۹۲

«تیله بازی» و «حکایت آن شانه بسر» (ادبیات)

۱۹ اسفند ۱٣۹۱

از «تقدیر» تا «فرصت برای گل سرخ» (ادبیات)

۹ اسفند ۱٣۹۱

چهار شعر زمستانی (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۱

از: «گل ها و دیوارها» تا «آلودگی صوتی» (ادبیات)

۱۰ دی ۱٣۹۱

«این منصفانه نیست» و «سوال» (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۱

علم شنگه (ادبیات)

٣۰ آبان ۱٣۹۱

سه شعر برای نسرین ستوده (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣۹۱

هفت عاشقانه (ادبیات)

۲۹ مهر ۱٣۹۱

گیرم که آفتاب … (ادبیات)

۷ مهر ۱٣۹۱

از "بادبادک سرخ" تا "تنها جرقه ای" (ادبیات)

۲۱ شهريور ۱٣۹۱

از «پنجره ی آفتابگیر» تا «گلی کنار پنجره ای» (ادبیات)

٣۱ مرداد ۱٣۹۱

خشم (ادبیات)

۲۴ مرداد ۱٣۹۱

از «آفتابگردان» تا «لحظه ها، رویاها، خاطره ها» (ادبیات)

۷ مرداد ۱٣۹۱

«جای خودم خالی» و «تابوت آن جوان» (ادبیات)

۱۷ تير ۱٣۹۱

چرا نمی‌توانم پرواز کنم؟ (ادبیات)

۷ تير ۱٣۹۱

از «لحظه های زیبا» تا «حافظه ی روشن گل» (ادبیات)

٣ تير ۱٣۹۱

از «آفتابگردان» تا «گل و دیوار» (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۱

بازی (ادبیات)

٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۱

دادگاه، جزیره و جعل (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۱

تصمیم و عاشقانه ها در باد (ادبیات)

٣ ارديبهشت ۱٣۹۱

کبوتر سپید و ُ گل سرخ (ادبیات)

۱۶ فروردين ۱٣۹۱

هفت شعر عشق (ادبیات)

۹ فروردين ۱٣۹۱

عیدی (ادبیات)

۲ فروردين ۱٣۹۱

از پشت پنجره (ادبیات)

۲۰ اسفند ۱٣۹۰

تعطیلی و فضای شکفتن (ادبیات)

۱۱ اسفند ۱٣۹۰

"نوستالژی“ و "در نقش خود" (ادبیات)

۲ اسفند ۱٣۹۰

گزارش یک شب (ادبیات)

۲۶ بهمن ۱٣۹۰

"نا آشنایی" و "از دوستت دارم" (ادبیات)

۱۰ بهمن ۱٣۹۰

پرنده ای در مه (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۰

گروگان نقاب (ادبیات)

۲۵ دی ۱٣۹۰

داستان من و سیب (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹۰

گروگان ها (ادبیات)

۵ دی ۱٣۹۰

درس های کودکی (ادبیات)

۱۹ آذر ۱٣۹۰

از "گل شیپوری" تا "خوشآمد" (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۰

جنس صلیب تو (ادبیات)

۷ آذر ۱٣۹۰

از "رقص گل ها" تا "قهر" (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۰

ندا (ادبیات)

۱۴ آبان ۱٣۹۰

"مکثی به نیمه شبان" و "گلی برای تابوتی" (ادبیات)

۵ آبان ۱٣۹۰

دیشب تمام کرد، خواهرکم (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣۹۰

"منتظر می مانم" و "نیمکت انتظار" (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹۰

"عشقت رسد به فریاد" و "شکار" (ادبیات)

۱٣ مهر ۱٣۹۰

نیمی از ماه (ادبیات)

٨ مهر ۱٣۹۰

از "یادآوری" تا "گل و دیوار" (ادبیات)

۲ مهر ۱٣۹۰

ساعت ها و آینه ها (ادبیات)

۲٨ شهريور ۱٣۹۰

"درخت زنگ زده" و "غروب خیابان" (ادبیات)

۲۱ شهريور ۱٣۹۰

"تب زده گی" و "بانوی در مه" (ادبیات)

۱۷ شهريور ۱٣۹۰

خیابان گل ها (ادبیات)

۱۲ شهريور ۱٣۹۰

رویاها ... (ادبیات)

٨ شهريور ۱٣۹۰

پایانه ای برای دُن کیشوت (ادبیات)

۲٨ مرداد ۱٣۹۰

تعبیر پرواز (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣۹۰

عجایب (ادبیات)

۲ ارديبهشت ۱٣۹۰

غزل- آواز* (ادبیات)

۱۷ فروردين ۱٣۹۰

"ملاقات"، "با بادبان گل ها" و "صید صدا" (ادبیات)

۹ فروردين ۱٣۹۰

اعتراف (ادبیات)

۱ فروردين ۱٣۹۰

"شهاب وار" و "دلقک افسرده" (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣٨۹

مرغ آتش، آشوب های شبانه، قرار (ادبیات)

۱٨ اسفند ۱٣٨۹

"پالتو پوست" و "ورود ممنوع!" (ادبیات)

٨ اسفند ۱٣٨۹

از "سکوت سیرن" تا "آواز گل ها" (ادبیات)

۱۶ بهمن ۱٣٨۹

بیگانه (ادبیات)

۲۴ دی ۱٣٨۹

ده شاخه شعر (ادبیات)

۲ آذر ۱٣٨۹

ویترین آینه بندان (ادبیات)

۱۶ آبان ۱٣٨۹

خواب (ادبیات)

٣ آبان ۱٣٨۹

فکر سفر (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣٨۹

برای مرضیه (ادبیات)

۲٣ مهر ۱٣٨۹

با پرچم رنگین کمان (ادبیات)

۱۴ مهر ۱٣٨۹

دوبیتی های چهارگانه (ادبیات)

۴ مهر ۱٣٨۹

فرصت (ادبیات)

۲۵ شهريور ۱٣٨۹

صحنه آخر بازی (ادبیات)

۱۷ شهريور ۱٣٨۹

دو بیتی های هفتگانه (ادبیات)

۱۵ شهريور ۱٣٨۹

پاییزی (ادبیات)

۷ شهريور ۱٣٨۹

در ایستگاه شب (ادبیات)

۲۵ مرداد ۱٣٨۹

دوست (ادبیات)

۱۴ مرداد ۱٣٨۹

باید سکوت کرد (ادبیات)

۲ مرداد ۱٣٨۹

نا ساز (ادبیات)

۲۴ تير ۱٣٨۹

دوبیتی های هفتگانه (ادبیات)

۶ تير ۱٣٨۹

دو بیتی های دهگانه (ادبیات)

۲۷ خرداد ۱٣٨۹

سایه بازی (ادبیات)

۲٣ خرداد ۱٣٨۹

پرده ها را پس بزن (ادبیات)

۱۵ خرداد ۱٣٨۹

گل در آیینه (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣٨۹

پرسشی در غربت (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣٨۹

هدیه (ادبیات)

۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹

عشق پنهان (ادبیات)

۱۹ ارديبهشت ۱٣٨۹

آن گمشده پشت نقابم (ادبیات)

۱۴ ارديبهشت ۱٣٨۹

زگهواره تا گور آجُر بکش! (ادبیات)

۱۰ ارديبهشت ۱٣٨۹

ماه عسل (ادبیات)

۲ ارديبهشت ۱٣٨۹

زنا و زلزله! (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣٨۹

ناتمام ... (ادبیات)

۲۱ فروردين ۱٣٨۹

دیروز رفت و سایه ای ماند (ادبیات)

٨ فروردين ۱٣٨۹

سروی برای سهراب (ادبیات)

۲۷ اسفند ۱٣٨٨

تقاضای پناهندگی از عشق (ادبیات)

۱۹ اسفند ۱٣٨٨

ژورنالسم یا شارلاتانیسم؟ (ادبیات)

٣ اسفند ۱٣٨٨

سرما (ادبیات)

٣۰ بهمن ۱٣٨٨

دریاچه آبی (ادبیات)

۱٣ بهمن ۱٣٨٨

همگام چار فصل جهانم (ادبیات)

٣ بهمن ۱٣٨٨

گفتم: سکوت کن (ادبیات)

۲۴ دی ۱٣٨٨

نه! (ادبیات)

۱۹ دی ۱٣٨٨

دیش ها وُ ریش ها (طنز) (ادبیات)

۱۲ دی ۱٣٨٨

مپندار، سردار! (ادبیات)

۶ دی ۱٣٨٨

ماجرای سانسور نخستین نامه منتظری در اعتراض به شکنجه زندانیان (ادبیات)

۲۹ آذر ۱٣٨٨

سرود دختران ایران (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣٨٨

کاغذی دست متهم دادند! (ادبیات)

۱۷ مرداد ۱٣٨٨

اعترافات (ادبیات)

۲۲ تير ۱٣٨٨

ابلیس در مُصلـّی (ادبیات)

۵ تير ۱٣٨٨

دُشمن مردم! (ادبیات)

۲٨ خرداد ۱٣٨٨

حُقـّه! (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣٨٨

جنّ زدگان (ادبیات)

۲٣ فروردين ۱٣٨٨

دیـو وُ دلبـر! (ادبیات)

۴ بهمن ۱٣٨۷

برف نو!* (ادبیات)

۴ دی ۱٣٨۷

عکسی به قاب آینه ای (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣٨۷

ابـله (ادبیات)

۱٣ آبان ۱٣٨۷

مه زدگی (ادبیات)

۵ آبان ۱٣٨۷

حکایت موش و گربه (ادبیات)

۲۱ مهر ۱٣٨۷

سایه پوشان و سخن پردازان (ادبیات)

۱۵ مهر ۱٣٨۷

شب من وامدار چشم تو باد (ادبیات)

۲۹ شهريور ۱٣٨۷

بعد ازهزارویک شب (ادبیات)

۲۰ شهريور ۱٣٨۷

سنگسار (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣٨۷

نگاهی دیگر به انگیزه زنان با کمربندهای انفجاری (زنان)

٣ شهريور ۱٣٨۷

جنگ هفتاد وُ دو ملّت (ادبیات)

٣۰ مرداد ۱٣٨۷

آمریکا، آمریکا* (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣٨۷

راهپیمایی طولانی زنان چین به سوی مقامات بالا (زنان)

۱۷ مرداد ۱٣٨۷

گفتگوی بی تمدّن ها! (ادبیات)

۱۱ مرداد ۱٣٨۷

جوجه نافرمان* (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣٨۷

اطلاعیه هشت ماده ای! (ادبیات)

۲۷ تير ۱٣٨۷

دیو ِ عدالت! (ادبیات)

۲۲ تير ۱٣٨۷

حکومت متکی بر مردم! (ادبیات)

۱۶ تير ۱٣٨۷

مافیا (ادبیات)

۱۱ تير ۱٣٨۷

آی دزد! آی دزد! (ادبیات)

۵ تير ۱٣٨۷

جنگاوران حاشیه ها (ادبیات)

٣۰ خرداد ۱٣٨۷

قهوه ی قجری* (ادبیات)

۱۲ خرداد ۱٣٨۷

عاشقانه ها (ادبیات)

۲۶ ارديبهشت ۱٣٨۷

عـزبیّـات (ادبیات)

۱۵ ارديبهشت ۱٣٨۷

اعتصاب! (ادبیات)

۱۰ ارديبهشت ۱٣٨۷

« شهادت » (ادبیات)

۱ ارديبهشت ۱٣٨۷

واعظان* (طنز ) (ادبیات)

۲۱ فروردين ۱٣٨۷

کدام چهره هیچ؟ (ادبیات)

۱٣ فروردين ۱٣٨۷

شب برشما خوش (ادبیات)

۷ فروردين ۱٣٨۷

ترانه های نوروزی (ادبیات)

۲۹ اسفند ۱٣٨۶

دعوای آدم و حوّا (طنز) (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣٨۶

فراخوان انتخاباتی ! (ادبیات)

۱۱ اسفند ۱٣٨۶

زن ِ زن - ستیز (زنان)

٣۰ بهمن ۱٣٨۶

آیات عظام (ادبیات)

۲۱ بهمن ۱٣٨۶

ماشین زمان * (ادبیات)

٨ بهمن ۱٣٨۶

ضحّاک (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣٨۶

از خود فراری (ادبیات)

۱۲ مهر ۱٣٨۶

همسایه ی رنگین کمان باش (ادبیات)

۴ مهر ۱٣٨۶

اسکلت ها و سه شعر دیگر (ادبیات)

۲۴ شهريور ۱٣٨۶

امضای پای فراخوان! (ادبیات)

۱۹ شهريور ۱٣٨۶

تشنه ی آب زلالیم (ادبیات)

۱٣ شهريور ۱٣٨۶

بانوی قاب عکس (ادبیات)

۱ شهريور ۱٣٨۶

پول نفت آید به روی سفره ها! (ادبیات)

۱۲ مهر ۱٣٨۵

گیوه سیندرلا (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣٨۵

ترانه ی حشری – حماسی (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣٨۵

حمام آفتاب (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣٨۵

 

عسگر آهنین

asgar_ahanin@web.de


بازگشت به صفحه نخست