سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

نه!


عسگر آهنین


• بنویسیـد: " نـه! " به هـر دیـوار
نـه به اعدام وُ نـه به چوبه دار

نـه به احکام ِ دوره ی ماموت
سنگسار وُ شکنجه و ُ کشتار ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۹ دی ۱٣٨٨ -  ۹ ژانويه ۲۰۱۰


 
بنویسیـد: " نـه! " به هـر دیـوار
نـه به اعدام وُ نـه به چوبه دار

نـه به احکام ِ دوره ی ماموت
سنگسار وُ شکنجه و ُ کشتار

نـه بـه تحقیـر ِ نیمـه ی دیگـر
نـه به سرکوب ِ اهل ِ زحمت و کار

نـه بـه کشتـار ِ اهـل ِ انـدیشـه
نـه بـه توقیف ِ روزنامـه نگار

نـه به تـوّاب سـازی ی انسان
به شریعت مدار و ُ زور مدار

نـه به هر دشمن ِ حقـوق ِ بشـر
نـه به اهل ِ تشر، به این اشرار

نـه به هرکس که برده پرور شد
نـه به این رهبر وُ به آن سردار

نـه بـه این قـوّه ی قضائیـّه
نـه بـه هـر حاکمیّت ِ جبّـار

نـه به همدستی ی زر و ُ تزویر
نـه بـه بازوی ِ رهبـری، انصار

نـه بـه ایـن مافیـای ِ غـارتگـر
نـه به اوقاف وُ نـه به این بازار

زین بهشت، ار نجات می خواهید
بنویسیـد: " نـه! "، بـه هر دیـوار!


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست