سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


پیش از انفجار (ادبیات)

٨ مرداد ۱٣۹٨

اگر سرباز... (ادبیات)

۲ مرداد ۱٣۹٨

نامه (ادبیات)

۱۲ خرداد ۱٣۹٨

ایران (ادبیات)

۲۵ ارديبهشت ۱٣۹٨

کجایی؟ (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۷

جام خیام و یک سروده ی دیگر (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣۹۶

پسران باد و آب (ادبیات)

۲۵ دی ۱٣۹۶

دو سروده (ادبیات)

٣۰ اسفند ۱٣۹۵

زنی... (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹۵

در پیاده رو (ادبیات)

۱۹ بهمن ۱٣۹۵

از ترجمه ی شعرهایی که خواب دیده ام (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣۹۵

خواب (ادبیات)

۲ آبان ۱٣۹۵

نگاه کردن در آینه ی مقعر (ادبیات)

۲٨ آبان ۱٣۹۴

مرثیه (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۴

از ترجمه ی شعرهایی که خواب دیده ام (ادبیات)

۱۹ خرداد ۱٣۹۴

از ترجمه ی شعرهایی که خواب دیده ام (ادبیات)

۱۰ خرداد ۱٣۹۴

از ترجمه‌ی شعرهایی که خواب دیده‌ام (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۴

گفتگوی درونی یک کارگر بیکار (ادبیات)

۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۴

سرنوشت تو (ادبیات)

۱۶ آبان ۱٣۹٣

از یاد داشت های یک پیش مرگه (۲) (ادبیات)

۹ آبان ۱٣۹٣

از ترجمه‌ی شعرهایی خواب دیده‌ام (ادبیات)

۲٨ مهر ۱٣۹٣

از ترجمه‌ی شعرهایی که خواب دیده‌ام (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣۹٣

شعر هایی که خواب دیده ام (ادبیات)

۱۹ مهر ۱٣۹٣

از یاداشت های یک پیش مرگه (ادبیات)

۱۷ مهر ۱٣۹٣

زنی معدل گردآفرید و تهمینه (قصیده‌ی الفیه) (ادبیات)

٣ شهريور ۱٣۹٣

روشن است (ادبیات)

۱ شهريور ۱٣۹٣

از دفتر خاطرات یک دانش‌آموز فلسطینی (ادبیات)

۶ مرداد ۱٣۹٣

گفتگوی درونی یک کارگر بیکار (ادبیات)

۱۱ ارديبهشت ۱٣۹٣

نو شدن (ادبیات)

۱۱ ارديبهشت ۱٣۹٣

انسان عصر ما (ادبیات)

۱۵ اسفند ۱٣۹۲

"نمک‌نشناسی‌" و "گپ خودمانی" (ادبیات)

۲٨ دی ۱٣۹۲

اعترافات عاشقی صادق برای دلبرک جفاکارش (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۲

بهار (چند سروده) (ادبیات)

۲۴ اسفند ۱٣٨٨

خاکسترزدایی از شراره‌ها (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣٨۵

 

سعید سلطانی طارمی


بازگشت به صفحه نخست