یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
اکبر ایل بیگی
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ تير ۱٣۹٨ (۱۴ ژوئيه ۲۰۱۹)
     به سردار صالحی، نویسنده ساکن هلند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ تير ۱٣۹٨ (۵ ژوئيه ۲۰۱۹)
     آن یار پر ترانه ی من آن نگار رفت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٨ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۹)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ خرداد ۱٣۹٨ (۲۹ می ۲۰۱۹)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣۹٨ (۱۲ آوريل ۲۰۱۹)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱٣۹٨ (٣۰ مارس ۲۰۱۹)
     با صد زبان بگو همه از رنج خاک من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۷ (۲۷ فوريه ۲۰۱۹)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ (۱۲ فوريه ۲۰۱۹)
     ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣۹۷ (۷ نوامبر ۲۰۱٨)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۷ (۱٨ اکتبر ۲۰۱٨)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ شهريور ۱٣۹۷ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱٨)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ شهريور ۱٣۹۷ (٣۱ اوت ۲۰۱٨)
     دو ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ مرداد ۱٣۹۷ (۴ اوت ۲۰۱٨)
     ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۷ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱٨)
     "سنگ ها" و یک سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۷ (۱٣ ژوئن ۲۰۱٨)
     این منظر آبی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱٣۹۷ (٣۰ می ۲۰۱٨)
     عُمر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۷ آوريل ۲۰۱٨)
     گُل فیل
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۷ (۱ آوريل ۲۰۱٨)
     چهار ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱٣۹۶ (۱۷ ژانويه ۲۰۱٨)
     چند ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱٣۹۶ (٣ نوامبر ۲۰۱۷)
     چهار ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣۹۶ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷)
     چهار ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ (۲ اوت ۲۰۱۷)
     پنج ویرگول
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ خرداد ۱٣۹۶ (۱٨ ژوئن ۲۰۱۷)
     اسبی بر دیوار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ اسفند ۱٣۹۵ (۲۶ فوريه ۲۰۱۷)
     من هفت نفر بودم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱٣۹۵ (۱۱ اوت ۲۰۱۶)
     تابستان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ فروردين ۱٣۹۵ (۱٨ آوريل ۲۰۱۶)
     از دوری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱٣۹۴ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۵)
     پناهجو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣۹۴ (۲۱ ژوئيه ۲۰۱۵)
     خواب و ستاره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ خرداد ۱٣۹۴ (۱٣ ژوئن ۲۰۱۵)
     سگ های ولگرد و یک سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ (٣ می ۲۰۱۵)
     در خواب هنوز برمی گردم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹٣ (٨ فوريه ۲۰۱۵)
     شارلی ابدو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹٣ (۱۰ ژانويه ۲۰۱۵)
     "تیغ و آدم ها" و "باطری اسید دارد"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹٣ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۴)
     برگردانِ سه شعر از شاعر و نقاش سرشناس هلندی "لوسبرت"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱٣۹٣ (۴ اکتبر ۲۰۱۴)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣۹٣ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۴)
     سه سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ تير ۱٣۹٣ (۲۲ ژوئيه ۲۰۱۴)
     بر پشت اسبی ابری و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣۹٣ (۶ ژوئيه ۲۰۱۴)
     خروس چوبی و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱٣۹٣ (۱۱ ژوئن ۲۰۱۴)
     گل مریم و چند سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۱ فروردين ۱٣۹٣ (۲۰ آوريل ۲۰۱۴)
     سه سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱٣۹۲ (۲۹ ژانويه ۲۰۱۴)
     "برای پاره ی تنم" و "زمستان"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱٣۹۲ (۱٣ ژانويه ۲۰۱۴)
     باغبان و مرگ، شعری از نویسنده و شاعر هلندی پیتر فان ایک، ۱۸۸۷ – ۱۹۵۴
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۲ (٣ دسامبر ۲۰۱٣)
     سه سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۲ (۱۲ نوامبر ۲۰۱٣)
     دوری و چهار سروده ی دیگر از "جان موکش"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آبان ۱٣۹۲ (۲۹ اکتبر ۲۰۱٣)
     برگردان سه شعر از جان موکش، John Mukesh
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۲ (٣۰ اوت ۲۰۱٣)
     دو شعر از جان موکش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۲ (۲۰ اوت ۲۰۱٣)
     ترجمه ی دو شعر از شاعر هلندی الن وارموند
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد ۱٣۹۲ (۷ اوت ۲۰۱٣)
     ترجمه دو شعر، Sonnet، از برتوس آفیس. مترجم: اکبر ایل بیگی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۲ (۱۰ ژوئن ۲۰۱٣)
     دو شعر از هانس آندروس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣۹۲ (۱ ژوئن ۲۰۱٣)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۲ (۵ می ۲۰۱٣)
     این خط اول شعر است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ فروردين ۱٣۹۲ (۱۴ آوريل ۲۰۱٣)
     برگردان سه شعر از اوا کاکس، شاعر بلژیکی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ فروردين ۱٣۹۲ (۱ آوريل ۲۰۱٣)
     سه سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۱ (۱۹ مارس ۲۰۱٣)
     برگردان سه شعر از جان موکش، ,John Mukesh ۱۹۵۹
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱٣۹۱ (۶ مارس ۲۰۱٣)
     آریو برزن و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ بهمن ۱٣۹۱ (۱٨ فوريه ۲۰۱٣)
     ترجمه ی سه سروده از "چیتسکه یانسن"
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۱ (۲۹ ژانويه ۲۰۱٣)
     حکایت...
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۱ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۲)
     چهار شعر از خانم Ruth van Rossum
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۱ (۱٣ دسامبر ۲۰۱۲)
     نوشدارو و دوسروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۱ (۱ دسامبر ۲۰۱۲)
     سرو و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۱ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۲)
     تو را عشق می دارم و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣۹۱ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۲)
     سه سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣۹۱ (۲۷ اکتبر ۲۰۱۲)
     "پرنده ام که می گرید" و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣۹۱ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲)
     "تابستان است" و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۱ (۲۰ اوت ۲۰۱۲)
     "رنج همین پرنده" و چند سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ خرداد ۱٣۹۱ (۹ ژوئن ۲۰۱۲)
     آن کودک که در نیانگا با ضرب گلوله ی سربازان کشته شد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ فروردين ۱٣۹۱ (۲۲ مارس ۲۰۱۲)
     دو سروده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۰ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۱)
     تلفن و یک سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹۰ (۱۴ اکتبر ۲۰۱۱)
     تابستان است... و سه سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱٣۹۰ (۱٣ سپتامبر ۲۰۱۱)
     دوباره حس می کنم و شش سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ تير ۱٣۹۰ (۲۶ ژوئن ۲۰۱۱)
     های و هاهوی دیکتاتور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱٣۹۰ (٣۱ می ۲۰۱۱)
     سروده هایی از جان موکش
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ فروردين ۱٣۹۰ (٣۰ مارس ۲۰۱۱)
     "در پارک" و دو سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣٨۹ (۱۶ فوريه ۲۰۱۱)
     ماه باید باشد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ بهمن ۱٣٨۹ (۷ فوريه ۲۰۱۱)
     ایستاده است جهانبخشم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۹ (٨ ژانويه ۲۰۱۱)
     شب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ آذر ۱٣٨۹ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۰)
     آبی به رنگ بودن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣٨۹ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۰)
     در مجلس پاییز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣٨۹ (٣ اکتبر ۲۰۱۰)
     چیزی نیست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
     در بهشت سیب و یک سروده ی دیگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣٨۹ (۱۷ اوت ۲۰۱۰)
     سوگوار در آینه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱٣٨۹ (۲ اوت ۲۰۱۰)
     بانوی بخشنده ی من
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ تير ۱٣٨۹ (۲۱ ژوئيه ۲۰۱۰)
     ما واقعاً شعله می کشیم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱٣٨۹ (٨ ژوئيه ۲۰۱۰)
     شرشر شراب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣٨۹ (۲۴ ژوئن ۲۰۱۰)
     چشم انتظار کاوه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ خرداد ۱٣٨۹ (۲۴ می ۲۰۱۰)
     هراس از سنگ نیست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱۱ می ۲۰۱۰)
     عکس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۲٨ آوريل ۲۰۱۰)
     جایی برای سکوت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ فروردين ۱٣٨۹ (٣۱ مارس ۲۰۱۰)
     گرم در دل بهمن
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣٨٨ (۱۵ فوريه ۲۰۱۰)
     زمستان نیز خواهد رفت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨٨ (٣ ژانويه ۲۰۱۰)
     ای کاش مادرم ابر بود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ آبان ۱٣٨٨ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۹)
     محمد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱٣٨٨ (۲۰ سپتامبر ۲۰۰۹)
     در باغ خاوران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ تير ۱٣٨٨ (۱۰ ژوئيه ۲۰۰۹)
     چون کوزه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ تير ۱٣٨٨ (۲۵ ژوئن ۲۰۰۹)
     
 هرمان برود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣٨٨ (۲۰ می ۲۰۰۹)
     چه می کشد او که نمی کشد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱٣٨٨ (۱۰ آوريل ۲۰۰۹)
     عقرب به روی شیر و خورشیدم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣٨۷ (۷ فوريه ۲۰۰۹)
     تیر و کمان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣٨۷ (۱۴ ژانويه ۲۰۰۹)
     شتاب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣٨۷ (۶ دسامبر ۲۰۰٨)
     خاوران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ شهريور ۱٣٨۷ (۱۱ سپتامبر ۲۰۰٨)
     تابستان شصت و هفت بود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣٨۷ (٣ سپتامبر ۲۰۰٨)
     شعر چیدن است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣٨۶ (٨ ژانويه ۲۰۰٨)
     یلدا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ آذر ۱٣٨۶ (۱۹ دسامبر ۲۰۰۷)
     کو کجاست خوابم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣٨۶ (٣۰ اکتبر ۲۰۰۷)
     بر فرشی از باران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱٣٨۶ (۱٣ اکتبر ۲۰۰۷)
     داری تاب می خورد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱٣٨۶ (۱٨ سپتامبر ۲۰۰۷)
     تار در تاریکی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱٣٨۶ (۵ اوت ۲۰۰۷)
     زمستان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ تير ۱٣٨۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۰۷)
     یک مرغ آبی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣٨۶ (۲۵ می ۲۰۰۷)
     خواب جنگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ فروردين ۱٣٨۶ (۷ آوريل ۲۰۰۷)
     خانه کجاست؟
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۵ (۲٣ فوريه ۲۰۰۷)
     باد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣٨۵ (۱۰ ژانويه ۲۰۰۷)
     موج
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣٨۵ (۲۲ دسامبر ۲۰۰۶)
     مرغ مهاجر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣٨۵ (۲۴ نوامبر ۲۰۰۶)
     ما را کجا می برد کلاغ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣٨۵ (۹ نوامبر ۲۰۰۶)
     باغ بهشت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱٣٨۵ (۱۲ اکتبر ۲۰۰۶)
     من اینجایم و شنل قرمزی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣٨۵ (۲۵ سپتامبر ۲۰۰۶)
     در سر زمینی که ظلمت سایه ی خداست
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئيه ۲۰۰۶)
     با آفتاب می آید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ تير ۱٣٨۵ (۲٨ ژوئن ۲۰۰۶)
     شب در چادر و باد و درخت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣٨۵ (۱۲ می ۲۰۰۶)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰