یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
زیبا کرباسی

     ایران
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹٨ (۲۶ ژوئيه ۲۰۱۹)
     بیست و دو شعر از نگار نادر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۹ تير ۱٣۹٨ (۲۰ ژوئيه ۲۰۱۹)
     عصر دمب قیطس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ تير ۱٣۹٨ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۹)
     برای زنان هشت مارس
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ بهمن ۱٣۹۷ (۲ فوريه ۲۰۱۹)
     شش شعر از استلا روتنبرگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱٣۹۷ (۲۶ اکتبر ۲۰۱٨)
     فراز رفتن از جاودانگی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۷ آوريل ۲۰۱٨)
     رد پای باران بر دست خط درشت نازنین نظام شهیدی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۶ (۲۶ فوريه ۲۰۱٨)
     توپم پر است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۶ (۲۰ ژانويه ۲۰۱٨)
     شعار
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱٣۹۶ (۶ ژانويه ۲۰۱٨)
     هاف
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ آذر ۱٣۹۶ (۲٨ نوامبر ۲۰۱۷)
     سوگ شهلا شفیق
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱٣۹۶ (۱۱ نوامبر ۲۰۱۷)
     شعری از زیبا کرباسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶ (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷)
     پنج شعر از استلا روتنبرگ
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۶ (۱ می ۲۰۱۷)
     نمی توانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱٣۹۶ (۱۰ آوريل ۲۰۱۷)
     اصل نارنجی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱٣۹۵ (۱۲ مارس ۲۰۱۷)
     زت زیاد
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣۹۵ (۷ مارس ۲۰۱۷)
     بنجلات ۷
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱٣۹۵ (۲۰ فوريه ۲۰۱۷)
     نسخه ای در پنج نوبت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣۰ دی ۱٣۹۵ (۱۹ ژانويه ۲۰۱۷)
     شعری از زیبا کرباسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۵ (٣۰ دسامبر ۲۰۱۶)
     شعری در سوگ هفتصد کودک
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۵ (۱ دسامبر ۲۰۱۶)
     عافیت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۵ (۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶)
     بنجلات
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣۹۵ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶)
     چند کلمه در باب جنایت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۱۱ می ۲۰۱۶)
     مرا با نام نقاشم صدا کنید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۷ ارديبهشت ۱٣۹۵ (۲۶ آوريل ۲۰۱۶)
     سه آهواره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ اسفند ۱٣۹۴ (٣ مارس ۲۰۱۶)
     مهستی گنجه ای
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱٣۹۴ (۷ ژانويه ۲۰۱۶)
     به هم ریخته مثل قیامت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱٣۹۴ (٣۱ دسامبر ۲۰۱۵)
     شعری از زیبا کرباسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ شهريور ۱٣۹۴ (۴ سپتامبر ۲۰۱۵)
     آن خروهک آن سنگ شجری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱٣۹۴ (۱۶ ژوئيه ۲۰۱۵)
     سه آهواره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ آبان ۱٣۹٣ (۹ نوامبر ۲۰۱۴)
     سه آهواره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ (۱۷ مارس ۲۰۱۴)
     چند آهواره از زیبا کرباسی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ مهر ۱٣۹۲ (٣۰ سپتامبر ۲۰۱٣)
     خون صورت من است
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۲ (۹ آوريل ۲۰۱٣)
     آکله
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۱ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۲)
     دو آهواره
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۱ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۲)
     ناخن نگاری ۱۵
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣۹۱ (۲۵ ژوئيه ۲۰۱۲)
     و با همی شِتا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۱۰ می ۲۰۱۲)
     بوی یاکریم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ فروردين ۱٣۹۰ (۲۱ مارس ۲۰۱۱)
     اووووومم
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱٣٨۹ (٨ مارس ۲۰۱۱)
     به حق جگر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ اسفند ۱٣٨۹ (۲٣ فوريه ۲۰۱۱)
     سه شعر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣٨۹ (۱۰ فوريه ۲۰۱۱)
     من و نام‌هایم هنوز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱٣٨۹ (۲ ژانويه ۲۰۱۱)
     با محمد مختاری از نگاهِ مریم، سیاوش و سهراب، در سه روز ِ واقعه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ آذر ۱٣٨۹ (۶ دسامبر ۲۰۱۰)
     رقص قو
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱٣٨۹ (۱٣ نوامبر ۲۰۱۰)
     ریاضی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ آبان ۱٣٨۹ (۲٨ اکتبر ۲۰۱۰)
     لزگی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣٨۹ (۱۴ سپتامبر ۲۰۱۰)
     ماری که نفسهایم بود
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣٨۹ (۲۶ ژوئيه ۲۰۱۰)
     پشت بال فرشته
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ تير ۱٣٨۹ (۶ ژوئيه ۲۰۱۰)
     منظومه ویرانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ تير ۱٣٨۹ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۰)
     با هر پلکی که می زنم... طاووسی پر میگشاید
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱٣٨۹ (۶ ژوئن ۲۰۱۰)
     دیوان زیر برف
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱٨ می ۲۰۱۰)
     کولاژ ۳
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۶ می ۲۰۱۰)
     یک "آهواره" و گورلرزه
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۴ فروردين ۱٣٨۹ (۱٣ آوريل ۲۰۱۰)
     کلاژ سیزده
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱٣٨٨ (۱٨ مارس ۲۰۱۰)
     حیرانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣٨٨ (۲۴ فوريه ۲۰۱۰)
     از پهلوانان پولکی ام
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۲ بهمن ۱٣٨٨ (۱ فوريه ۲۰۱۰)
     سلول های مکتوب
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣٨٨ (۹ ژانويه ۲۰۱۰)
     «تا کمر در باد ریخته ام»
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱٣٨۵ (۶ مارس ۲۰۰۷)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰