سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
علیرضا ثقفی
     از این زلزله
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۶ (۲۶ نوامبر ۲۰۱۷)
     در فصل تعیین حداقل دستمزد
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۱ بهمن ۱٣۹۱ (۹ فوريه ۲۰۱٣)
     بت هایی که همواره می شکنند
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۵ شهريور ۱٣۹۱ (۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲)
     سرمایه داری برای حفظ سود
همه ی قوانین شناخته شده ی خود را زیر پا می گذارد

کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱٣۹۱ (۷ ژوئيه ۲۰۱۲)
     جنبش وال استریت وارتباط آن با جنبش کارگری
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۴ می ۲۰۱۲)
     اقتصاد انگلی و جنبش ضد سرمایه داری
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۲٣ فروردين ۱٣۹۱ (۱۱ آوريل ۲۰۱۲)
     دستمزد
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣۹۰ (۱۵ مارس ۲۰۱۲)
     همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱٨ آذر ۱٣۹۰ (۹ دسامبر ۲۰۱۱)
     سرمایه‌داری دیگر راه‌حلی ندارد
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱٣۹۰ (۷ دسامبر ۲۰۱۱)
     شکاف طبقاتی وسیع تر می شود
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ٣ آبان ۱٣۹۰ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۱)
     پیشنهاد اصلاحیه قانون کار، چرا؟
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۰ (۱٨ اکتبر ۲۰۱۱)
     فرقه‌گرایی و رفرمیسم، همچنان دو آفت جنبش کارگری
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۰ (۲ می ۲۰۱۱)
     اتحادیه های کارگری و استقلال
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۲ ارديبهشت ۱٣٨۹ (۱۲ می ۲۰۱۰)
     به بهانه‌ی تعیین حداقل دستمزد در سال ۸۹
کارگری -  تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱٣٨٨ (۱۶ مارس ۲۰۱۰)
     چرا طرح تحول اقتصادی با این سرعت تصویب شد
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣٨٨ (۲ دسامبر ۲۰۰۹)
     جنبش مردمی و جناح‌های مختلف حکومت
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۴ مرداد ۱٣٨٨ (۲۶ ژوئيه ۲۰۰۹)
     بحران سرمایه داری و نیروی کار
اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۱۶ آبان ۱٣٨۷ (۶ نوامبر ۲۰۰٨)
     حذف سوبسیدها، طرح نوین اقتصادی
و تاثیر آن بر زندگی کارگران و مزدبگیران

اقتصادی -  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣٨۷ (۱۰ اکتبر ۲۰۰٨)
     اتحادیههای کارگری و استقلال
کارگری -  تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱٣٨۷ (۹ سپتامبر ۲۰۰٨)
     گزارش شرکت در نود وهفتمین اجلاس سالانه ILO
کارگری -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣٨۷ (۲٣ ژوئن ۲۰۰٨)
     بردن کارگران به مسلخ سرمایه داری
سیاسی -  تاریخ انتشار : ٣ اسفند ۱٣٨۶ (۲۲ فوريه ۲۰۰٨)
     وای وای از دست صرافان گوهر ناشناس
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٨ آبان ۱٣٨۶ (۱۹ نوامبر ۲۰۰۷)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰