سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

سیاست مدنی و رادیکالیسم شعارها - جمشید طاهری پور

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : احمدی فروتن

عنوان : خوشا به حال فروتننان
خوشا به حال فروتننان

سابقه طولانی فعالیت سیاسی و پر نویسی هم نتوانسته است به نویسنده مقاله کمک کند تا به جای انشاهای دبیرستانی مقاله بنویسد. توصیف گل و بلبل و درخت و آسمان آبی در انشاهای بهار را توصیف کنید و نتیجه اخلاقی آن را بگوئید جای خود را به توصیف جنبش سبز و راه سبز و.. داده و نتیجه اخلاقی هم بدیهی و معلوم و مسلم است: در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و جنبش سبز ، از عدالت اجتماعی و آزادی و دموکراسی غربی تا انسانیت و مدارا و.. ، هر که هر چه آرزو می کند، به دست می آید . راستی خوشا به حال فروتننان که کلید ملکوت را در جیب های خود دارند
۱٨٣٣٨ - تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨٨       

    از : secular

عنوان : VVVV
سروران گرامی,

خردِ آدمیست که میکوشد اندازه ها را پدیدار سازد. زیرا خرد، زاینده اندازه هاست در فرهنگ سکولاریسم اندیشیدن اصل بنای مدنییت و ساماندهیست که تنوع گوهری در آن پدیدار میگردد تا از اندیشه های تراویده شده نظم منطبق بر زمان را زایش دهد.

در عصر مدرنیته آدمیان خردورزند نه وسیله تحقق آرمانهای ایدئولوژیها که به خرد و روان آدمی صورتی ثابت و منجمد میدهد. ایدئولوژیها آدمیان را از گوهر خویش جدا میسازند تا ظرفیت تغییر پذیر مجازی را در درون انان مهیا گرداند و بدنبال آن تغییر ناپذیر مطلق را دیکته کنند زیرا وحشت از گستره اندیشه ها دارند, که در بنیاد خود حقیقت مطلق را پذیرا نیست.

ایجاد حاکمیت در حقیقت تدبیر وسیله ای برای رسیدن به تعیین قوانین برای تعیین حدود و تضمین حقوق افراد جامعه است. در عصر شکوفایی عقلانیت دمکراسی یعنی حاکمیت جامعه مدنی (جمهور جامعه مدنی) که تصویری از تقاضاها، اهداف و اراده همه افراد جامعه را در صورت خود دارد.

حاکمیت کودتایی ولایت پادشاهی اوباش فقیه بشرستیز بعلت عدم شناخت تاکتیک و تکنیک های مبارزاتی جنبشهای مدنی و سندیکایی فرا ایدئولوژی, با تمرکز بر حمله های کور به سنترالهای مختلف قصد بسکون کشاند جنبش سبز نسل جوان و خردورز ایرانزمین را دارد, عافل از آنکه مطالبات حقوق یک نیروی اجتماعی قدرتمندست ک تمامی سدهای ایدئولوژیها را میشکند.

جنبش سبز جمهور جامعه مدنی ایرانزمین جنبشیست فراایدئولوژی, فراقومیتی, فراجنسیتی و فراطبقاتی که تکیه بر خواست نسل جوان خردورز ایرانزمین (احقاق حقوق شهروندی, آزادی فردی و برابریهای ارزشی و حقوقی) را دارد, و تاکنون نیز با درایت هیچ ضربه ای را بر بدنه اصلی خود تجربه نکرده است بلکه بر کیفیت آن افزوده است!!! و تا نهادینه کردن جامعه مدنی و گرفتن قدرت سیاسی و ثروت ملی بدست جامعه مدنی گامی به عقب بر نخواهد داشت.

در شرایط کنونی که حاکمیت کودتای, متزلزل فقط بدنبال خرید زمان و دفع موضعی پلانهای هدفمند جامعه مدنیست, میبایست پلانها را دستنرالی برنامه ریزی و آنرا در حرکتهای سنترالی جمع بندی نمود نظیر روز ۱۶ آذر که روز جنبش آکادمیکهاست و دهه محرم. زیر ا قادر خواهیم بود از یکسو جنبش های دیگر را همسو سازیم و خود در محصور به حصار مکانی نکنیم! و از سوی دیگر با ریزش آخرین مجموعه پراکنده نیروهای سرکوبگر راه عقب نشینی های استراتژیک را برایشان بازگزاریم.

گرامی باد یاد شهدای ۱۶ آذر ۱۳۳۲
گرامی باد یاد شهدای کودتای ۲۲ خرداد
زنده باد فرزندان ایرانزمین
زنده باد سکولاریسم (مکتب عقلانیت)
arezu
۱/۹/۸۸


-------------------------------------------------------------

پروفسور منوچهرجمالی:
آینده، راهی نیست که کسی برای ما ساخته است، وما باید آن راه را برویم!!!
آینده، راهیست که ما باید خودمان بسازیم و خودمان برویم!!!!
جائیکه آزادی نیست، راستی ازبُن کنده میشود!!! جائیکه خردانسان، آزاد نیست، حقیقت نیست

راءی من کـو ؟ یعنی که من سرچشمهِ قانون وحکومت وداوری نهائی هستم
درفرهنگ ایران، حقانیت به حکومت ، اجرای دادیست که ازخرد انسانها برای پرورش زندگی درگیتی برخاسته است، وبا نفی چنین دادی ، ملت حق به سرنگون ساختن آن حکومت و حق تاسیس مجدد حکومت برپایه خرد انسانی را داردارجحیت دادن هرشکلی از اجتماع (شهر , قوم , ملت , امت, طبقه و ...) به فرد !!!!
در حقیقت آزادی فردی را قربانی آزادی یک کل میکند !!!
۱٨٣۲۷ - تاریخ انتشار : ۴ آذر ۱٣٨٨       

  

 
چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست