سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


شعر زمانه (ادبیات)

۱۹ مرداد ۱٣۹٨

شورشگری (ادبیات)

٨ مرداد ۱٣۹٨

تنهایی (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣۹٨

کنگره نخست حزب چپ ( ف – خ )
و نوید رهائی از سیطره هژمون ها
(سیاسی)

۲۵ تير ۱٣۹٨

گذر و نظری به کنگره نخست حزب چپ ایران (فدائیان خلق) (سیاسی)

۱۷ تير ۱٣۹٨

نقش خیال جنگ (سیاسی)

۹ تير ۱٣۹٨

ستاره (ادبیات)

۲ تير ۱٣۹٨

گوران: صدای جامعه سالم؛ روزنامه نویس پائینی ها (سیاسی)

٣۰ خرداد ۱٣۹٨

ایکاش سحر نیاید! (ادبیات)

۱۷ خرداد ۱٣۹٨

دیدار ۲۰۱۹: گفت و گزارهای تازه؛ نمایش جغد جنگ (سیاسی)

۱۴ خرداد ۱٣۹٨

حقیقت بالفعل و توهم ایدئولوژیک (سیاسی)

۲۵ فروردين ۱٣۹٨

بهار منتظر! (ادبیات)

۱٣ فروردين ۱٣۹٨

واژگان شعر (ادبیات)

۲٨ اسفند ۱٣۹۷

خواب (ادبیات)

۲۲ اسفند ۱٣۹۷

شعرعبدالله! (ادبیات)

۱۶ اسفند ۱٣۹۷

زایش کارگری و شخصیت مستقل چپ مدرن (سیاسی)

۱۱ اسفند ۱٣۹۷

چگونه یک پایان آغاز می شود...؟ (سیاسی)

۲۰ بهمن ۱٣۹۷

اسماعیل بخشی و شراره افق های نو! (سیاسی)

۱۶ دی ۱٣۹۷

قبای ژنده خود را اینجا بیآویزیم! (سیاسی)

۱٨ آذر ۱٣۹۷

برای ژیلا مساعد، برای شعر (سیاسی)

۱۹ مهر ۱٣۹۷

صدای شکستن تابوها (سیاسی)

٣۰ شهريور ۱٣۹۷

دینگ دانگ... چه صداست؟ (سیاسی)

۲۰ شهريور ۱٣۹۷

صدای شکستن تابوها (سیاسی)

۱۲ شهريور ۱٣۹۷

وقتی که دوست نارواست! (سیاسی)

٣۱ مرداد ۱٣۹۷

بازگشت به مارکس (دیدگاه)

٣ خرداد ۱٣۹۷

در نیمه راه عافیت... (سیاسی)

٣۱ فروردين ۱٣۹۷

خیابان اعتراض و شهروند برای خود (سیاسی)

۹ بهمن ۱٣۹۶

خیابان اعتراض و شهروند برای خود (سیاسی)

۱ بهمن ۱٣۹۶

خیابان اعتراض و شهروند برای خود (سیاسی)

۲٣ دی ۱٣۹۶

حرف بالای حرف (دیدگاه)

۵ آبان ۱٣۹۶

به زبان قانون (سیاسی)

۲٣ تير ۱٣۹۶

شراره عاشقی هایت شعله خواهد شد ... (سیاسی)

۲ فروردين ۱٣۹۶

آزاد سازی انتخابات*؛ تغییر برای دموکراسی و عدالت (سیاسی)

۲۰ آذر ۱٣۹۵

برای صدائی که می ماند! (سیاسی)

۲٣ مرداد ۱٣۹۵

اسطوره قهرمانی و مساله حق انتخاب (سیاسی)

۱۷ بهمن ۱٣۹۴

پهلوان چپ ایران (سیاسی)

۱۴ آذر ۱٣۹۴

در دفاع از آزادی انتقاد (سیاسی)

۱۴ آبان ۱٣۹۴

جزنی؛ پژواک ضرورت نواندیشی در چپ ایران (سیاسی)

٣۰ فروردين ۱٣۹۴

من هم "جرس"می خواندم، اما... (سیاسی)

۶ فروردين ۱٣۹۴

باز هم ماه بهمن (سیاسی)

۲۲ بهمن ۱٣۹٣

هوشنگ عیسی بیگلو الهامبخش است! (سیاسی)

۱۴ دی ۱٣۹٣

انتخابات آزاد؛ ناممکنی در فرایند ممکن!* (سیاسی)

۲۹ بهمن ۱٣۹۱

در جستجوی حقیقت چپ ایران (دیدگاه)

۲۴ دی ۱٣۹۱

بیرون از دایره شکسته خط امام (سیاسی)

۱۰ آذر ۱٣۹۱

ایکاش شاعر بودم! (سیاسی)

۴ فروردين ۱٣٨۹

لشکر کشی حکومت علیه مردم (سیاسی)

۲۴ بهمن ۱٣٨٨

بسوی آزادی در سالروز انقلاب (سیاسی)

۱۴ بهمن ۱٣٨٨

راهکار برون رفت پایدار از بحران (سیاسی)

۲۴ دی ۱٣٨٨

انقلابیگری راه رسیدن به آزادی و دموکراسی نیست (گفتگو)

٨ دی ۱٣٨٨

سیاست مدنی و رادیکالیسم شعارها (سیاسی)

۴ آذر ۱٣٨٨

آبان سبز: پیشروی بسوی آزادی! (سیاسی)

۱۶ آبان ۱٣٨٨

"راه سبز..." و ضرورت همرأئی ملی علیه استبداد دینی (سیاسی)

۱ مهر ۱٣٨٨

"راه سبز ..." و ضرورت همرأئی ملی علیه استبداد دینی (سیاسی)

۲۴ شهريور ۱٣٨٨

 

جمشید طاهری پور


بازگشت به صفحه نخست