سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


رویاهای آبی (ادبیات)

۱٨ تير ۱٣۹٨

ماه (ادبیات)

۲۵ خرداد ۱٣۹٨

زمان (ادبیات)

۱٣ آبان ۱٣۹۷

دشتِ سوخته (ادبیات)

۲۴ شهريور ۱٣۹۷

مثل امشب (ادبیات)

۹ اسفند ۱٣۹۶

جانِ شیفته (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣۹۶

من که نبودم! (ادبیات)

۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۶

برای این گل سرخ (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣۹۵

در شبی اینگونه تاریک (ادبیات)

۱۶ مرداد ۱٣۹۵

شعرانه درآمد! (ادبیات)

۱٨ مهر ۱٣۹۴

فریاد کشتگان (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣۹۴

در چاه (ادبیات)

۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۴

خوشا در آینه بودن (ادبیات)

۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۴

من و تاریکی و تو (ادبیات)

۱۲ فروردين ۱٣۹۴

نگاه (ادبیات)

۲۱ بهمن ۱٣۹٣

علف هرز (ادبیات)

۱٨ ارديبهشت ۱٣۹٣

مثل تو (ادبیات)

٣۰ مرداد ۱٣۹۲

بی زاری (ادبیات)

۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۲

پیرتر از برف (ادبیات)

۱۴ آبان ۱٣۹۱

برای همه شهریورها (ادبیات)

۱۴ شهريور ۱٣۹۱

پرنده (ادبیات)

٣ ارديبهشت ۱٣۹۱

افسوس (ادبیات)

۲٣ دی ۱٣۹۰

ژینا ۱۴ (ادبیات)

۵ دی ۱٣۹۰

روزگاران (ادبیات)

۹ آبان ۱٣۹۰

زیبایی (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣۹۰

زمان (ادبیات)

۴ تير ۱٣۹۰

از دور (ادبیات)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۰

در برابر اراده ی مرگ (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۰

خیال سبز (ادبیات)

۵ ارديبهشت ۱٣۹۰

در پناهِ جهان (ادبیات)

۱۴ فروردين ۱٣۹۰

ژینا ۱۳ (ادبیات)

٨ دی ۱٣٨۹

تلاشی ارزنده در بررسی علمی خاستگاه و جایگاه روحانیت در ایران (ادبیات)

۱۷ آذر ۱٣٨۹

یقین (ادبیات)

۱٣ آبان ۱٣٨۹

حادثه (ادبیات)

۲۹ مهر ۱٣٨۹

در اتاق و آینه (ادبیات)

٣۱ شهريور ۱٣٨۹

افسوس (ادبیات)

۲٣ شهريور ۱٣٨۹

با شعرِ شکوه میرزادگی (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣٨۹

حضور ۴ (ادبیات)

۱۶ تير ۱٣٨۹

رهایی (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣٨۹

اندوهِ تازه (ادبیات)

۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۹

خسته می شوم گاهی (ادبیات)

۱۵ ارديبهشت ۱٣٨۹

اندوهِ آبی (ادبیات)

۲۶ فروردين ۱٣٨۹

شگفتی (ادبیات)

۱۵ فروردين ۱٣٨۹

پیشکش (ادبیات)

۶ اسفند ۱٣٨٨

فانوس (ادبیات)

۲۱ بهمن ۱٣٨٨

بی قراری (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣٨٨

ژینا ۱۳ (ادبیات)

۲۷ شهريور ۱٣٨٨

چشمه – خیالی (ادبیات)

۲۵ مرداد ۱٣٨٨

ژینا ۱۲ (ادبیات)

٣۰ فروردين ۱٣٨٨

در پی قافله ی درد (ادبیات)

۲٣ بهمن ۱٣٨۷

ژینا ۱۱ (ادبیات)

۱۷ دی ۱٣٨۷

شعرِ حضور (ادبیات)

۱۵ مهر ۱٣٨۷

جهان و من (ادبیات)

۲۹ ارديبهشت ۱٣٨۷

از آوارگی ها (ادبیات)

۱ ارديبهشت ۱٣٨۷

چنین است (ادبیات)

۶ فروردين ۱٣٨۷

ظلم چندسویه به ژاله اصفهانی (ادبیات)

۱۲ آذر ۱٣٨۶

دهان خاموشِ رمان (ادبیات)

۵ آذر ۱٣٨۶

کویری (ادبیات)

۲۴ آبان ۱٣٨۶

مسافر هیچ کجا (ادبیات)

۲۷ مهر ۱٣٨۶

سقفهای ویران (اقتصادی)

۱ مهر ۱٣٨۶

لرزه ها (ادبیات)

۱٨ شهريور ۱٣٨۶

یک شب (ادبیات)

۶ شهريور ۱٣٨۶

موقعیت شعر در جامعه‌ی امروز ایران (ادبیات)

۲۹ تير ۱٣٨۶

نُکی به سفره ی طنزِ هادی خرسندی (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣٨۶

سمفونی دریا (ادبیات)

۱٣ فروردين ۱٣٨۶

افسوس (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣٨۵

گردون (ادبیات)

۲۶ آذر ۱٣٨۵

بر سفره های چرمین (ادبیات)

٣ آذر ۱٣٨۵

پریتیش ناندی (ادبیات)

۱۵ آبان ۱٣٨۵

پرسش (ادبیات)

٨ مهر ۱٣٨۵

جوانی (ادبیات)

٣۰ شهريور ۱٣٨۵

یاس ها و داس ها (اجتماعی)

۱۹ شهريور ۱٣٨۵

جذابیّتِ ساختار برمتنِ روایتهای پدرسالار (ادبیات)

۱٣ شهريور ۱٣٨۵

آواره با ماه (ادبیات)

۲٨ مرداد ۱٣٨۵

کنار تواَم (ادبیات)

۶ مرداد ۱٣٨۵

روانشناسی شکنجه و توّاب (اجتماعی)

۲۴ تير ۱٣٨۵

ترس (ادبیات)

۱٨ تير ۱٣٨۵

روگردانی (ادبیات)

۷ تير ۱٣٨۵

دریا (ادبیات)

۲۵ خرداد ۱٣٨۵

پرکارترین شاعرِ صاحب سبکِ ایرانی درتبعید (ادبیات)

۱۹ خرداد ۱٣٨۵

 

مهدی فلاحتی


بازگشت به صفحه نخست