سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


قوچانی و خودارضاییِ توهمِ راستِ مدرن! (سیاسی)

۲۹ تير ۱٣۹۲

انگلستان را از قلم انداختید آقای مهاجرانی (سیاسی)

۱۶ تير ۱٣٨۹

حضوری دیگر از رسوایی دوباره حاکمیت تا اشتباه تاکتیکی رهبران سبز (سیاسی)

۲۵ خرداد ۱٣٨۹

با عوضی خواندن یکدیگر، به فردای سبزمان جفا نکنیم (سیاسی)

۲۱ فروردين ۱٣٨۹

دیروز، امروز و فردایش را می شناسد (سیاسی)

۹ فروردين ۱٣٨۹

نسخه منسوخ جرجیوس و هشدار جدی ما (سیاسی)

۱۵ اسفند ۱٣٨٨

حنای رنگ باخته دروغ و اعتقادات مذهبی زلال ملت (سیاسی)

۱ اسفند ۱٣٨٨

زین پس دستورالعمل های بیرونی را مشق نکنیم (سیاسی)

۲٣ بهمن ۱٣٨٨

مهاجرانی عزیز، سپاسگزاریم (سیاسی)

۲۱ مهر ۱٣٨٨

آقای اوباما، این دولت شریک مناسبی نیست (سیاسی)

۱۶ مهر ۱٣٨٨

 

محمدرضا شکوهی فرد


بازگشت به صفحه نخست