سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
جستجو در جستجو در سایت اخبار روز    (طرز استفاده)
نام های نویسندگان :
عنوان ها :
متن مطالب :
بخش :
تاريخ انتشار:  از   تا 
     
محمدرضا مهجوریان
     گفتگو با مُشت – محمّدرضا مهجوریان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۴۰۱ (۱۵ ژانويه ۲۰۲٣)
     “روزِ نیما” در روزهای خیزشِ مَردُمی – محمدرضا محجوریان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۴۰۱ (۱٣ نوامبر ۲۰۲۲)
     پیغامِ آن درختِ کُهَن‌سال، در پاییزِ امسال – محمدرضا مهجوریان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱۴۰۱ (٣۱ اکتبر ۲۰۲۲)
     عظمتِ کمّی و کِیفیِ راه‌پیماییِ برلین
و حقارتِ کمّی و کِیفیِ “برگزاریِ” آن

سیاسی -  تاریخ انتشار : ۴ آبان ۱۴۰۱ (۲۶ اکتبر ۲۰۲۲)
     بهره برداریِ جنگ‌طلبانه از “صلح” و از “خیزشِ مَردُمی در ایران”
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۴۰۱ (۲۱ اکتبر ۲۰۲۲)
     ” نگران با من، ایستاده سَحَر ”
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۲٣ مهر ۱۴۰۱ (۱۵ اکتبر ۲۰۲۲)
     دو یادواره – محمّدرضا مهجوریان
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۱ (۷ اکتبر ۲۰۲۲)
     حزبی یا غیرِ حزبی
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱٣۹٨ (۱۷ اوت ۲۰۱۹)
     رابطه‌ی‌ پویا و خردمندانه‌ی‌ جامعه با "حزب"، با "تفکّرِ حزبی"، و با "انسانِ‌ حزبی"
سیاسی -  تاریخ انتشار : ۵ ارديبهشت ۱٣۹۷ (۲۵ آوريل ۲۰۱٨)
     چند اشاره در باره‌ی نوشته‌ی نقی حمیدیان
دیدگاه -  تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۶ (٣۰ اوت ۲۰۱۷)


فهرست نام نویسندگان
آ  ا  ب  پ 
ت  ث  ج  چ 
ح  خ  د  ذ 
ر  ز  ژ  س 
ش  ص  ض  ط 
ظ  ع  غ  ف 
ق  ک  گ  ل 
م  ن  و  ه 
ی  غیرفارسی

اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰