یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

مصطفی پورمحمدی را برکنار کنید!

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : احمد مظاهری - معلم ِِ اعتصابی، پناهجو

عنوان : : پیرو مطلب مندرج با شناسهٔ ۱۳۹۵/۷/۴- ۷۶۳۴۵
ترس، وحشت و نگرانی سایت اخبار روز و البته همراهان چپهای راست، راستهای چپ نما، چپهای فرضی و یا دشمن فرضی دیگری چون مجاهدین، البته در لباس چپ که تا در فرصتی و با اعطای بهانهٔ دیگری چون مرصادها، دسته گلهایی چون ۶۷ را به زیر خاک می کشانند که با اخذ مواضع غیر موازی دههٔ ۶۰ چنین بود؛ از چیست که به درخواست با شناسهٔ انتشار ۱۴۹۵/۷/۴ - ۷۶۳۴۵ نگارنده، مبنی بر تأئید رسمی و ارسال مطالب منتشرهٔ مورد اشاره در سایت مذکور، به منظور پیگیری و پاسخگوئی به نقض حقوق متعلقه و خدمت به گوشه کشانیدن پرده ای؛ از اعمال آن با هدف به حاشیه راندن و حذف تدریجی آن، امتناع و به آن تن نمی دهند. پس جایگاه نقد خود و دفاع از حقوق بشر در کجاست!؟ در فریب مردم و یا ژستهای روشنفکری تا چون حزب توده ایران، رهبری این جریان که عجولانه و یا آرمان خواهانه خود را حزب تودهٔ ایران نامیده است، بار دیگر وشاید دومین بار دیگر چون در دههٔ شصت و با قربانی شدن نَه هزاران، که میلیون ها نفر و بهنگام جبههٔ متحدی که در مواضع قاطبهٔ تشکلهای سیاسی تشکیل شده بود، با بهره گیری از توشهٔ خود تضعیف نماید، که طرح تحلیل نادرست از حزب کهن یک سرزمین نیز، خود عذر بدتر از گناه و توجیهی بیش نبوده و نخواهد بود، عمل سایت مذکور هم مصداق بارز تفرقه افکنی، توجیه ناپذیر و نابخشودنیست. شک نیست که شکستن آئینه در برابر هر چه شفافتر کردن آن، اقدامی به جرأت ابلهانه! است. آیا بجز اتحاد همهٔ نیروها هدف دیگریست!؟ صداقت شرط ضرور اتحادست و با نهایت افتخار مواضع کنونی قاطبهٔ نیروها، منهای شعار تأمل برانگیز تعدیل سازی مطالبهٔ بحق خلق در سرنگونی کامل نظام پادشاهی و تنها طرد ولایت فقیه و حاکمیت نه دیکتاتوری پرولتاریا که حزبی چون منتهی به وقفهٔ تاکنونی تداوم نقش آفرینی اتحادیهٔ قدرتمند حاصل از انقلاب شکوهمند سوسیالیستی جماهیر شوروی حزب مذکور و خانواده و نیز نوع برخورد در حمایت قاطع از حقوق غیر موازی با شرع، چون موجودیت و حیات دگرباشان؛ نوید پیروزی با خود دارد و ناخالصیها بر سطح، خود نمایان خواهند گشت.
http://moallemeeatesaby.blogspot.com
۷۶۴۵۵ - تاریخ انتشار : ۱۱ مهر ۱٣۹۵       

    از : احمد مظاهری - معلم ِِ اعتصابی، پناهجو

عنوان : پیرو مطلب مندرج با شناسهٔ ۷۶۳۴۵--۱۳۹۵/۷/۴
استفاده از نماد فارسی عدد در آدرس اینترنتی
http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=۷۵۴۲۱ ، منعکس در مطلب مندرج با شناسهٔ ۷۶۳۴۵ - ۱۳۹۵/۷/۴، موجب عدم دسترسی به آن شده، صدور اصلاحیهٔ آن ضروریست.
۷۶٣۴۷ - تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۵       

    از : احمد مظاهری - معلم ِِ اعتصابی، پناهجو

عنوان : به مسئولان محترم سایت اخبار روز
به مسئولان محترم سایت اخبار روز
احترامأ؛ با عنایت به وجه توجه مسئولیت رسانه ای شدن نظرات و متعاقب آن محتوای مربوطه به سوی مسئولان سایت، لذا خواهشمندست نسبت به انتشار و اجرای درخواست حاضر نگارنده مبنی بر:
تأئید رسمی و ارسال تصویر کامل صفحهٔ نظرات یادداشت سیاسی مورخ ۸ شهریورماه ۱۳۹۵ به آدرس تقدیمی، موضوع
تحت عنوان: مصطفی پورمحمدی را برکنار کنید! و آدرس فعلی:
;http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=۷۵۴۲۱
جهت انتشار مجدد و نیز ارجاع آن به مجامع حقوق بشری قابل قبول طرفین به منظور احقاق حقوق محتوای مرتبطه با آن و هر گونه پیگیری لازم، اقدام فرمائید.
احمد مظاهری - معلم ِِ اعتصابی، پناهجو
http://MoallemeEatesaby.blogspot.com
AhmadMazaheri@gmail.com
۷۶٣۴۵ - تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۵       

    از : احمد مظاهری - معلم ِِ اعتصابی، پناهجو

عنوان : فراخوان پیام نویسی
اکنون که مجامع بین المللی و به ویژه سازمان دول متحد، در خصوص مطالبهٔ بحق و بهنگام خلق ایران در خصوص پرسش و دادخواهی جنایت حاکمیت اسلام در قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، خفقان و لالمونی گرفته اند، لذا از عموم هم میهنان محترم و به ویژه همکاران گرامی و دانش آموزان عزیز مصرانه انتظار می رود که به هریک از انحای ممکن پیام رسانی، نظیر دیوار نویسی و پیام کوتاه رسانه ای، پرسش های "قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ ،چرا!؟" و نیز شعار " آخوند، دیگه کیو میکشی!؟" را بر در و دیوار شهر و روستا و صفحهٔ رسانه ها منقوش نمایند تا شاید وجدان رسانه های خارجی بیدار و نسبت به پوشش مناسب آن اقدام نمایند.
۷۵۹۷۲ - تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱٣۹۵       

    از : امیر ایرانی

عنوان : حذف های فیزیکی هوشمندانه
رمزگشایی از بازی های اطلاعاتی به سادگی انجام نمی پذیرد اما چیزی که انکار ناپذیر است و بخشی از حافظه تاریخی ی روند مبارزاتی کشور را تشکیل داده؛ روش حذف فیزیکی مخالفان در جمهوری اسلامی است. که در این حذف های فیزیکی دو شیوه ی حذف را می توان دید:
-یکی حذف عکس العملی و دیگری حذف هوشمند و برنامه ریزی شده.
اینکه تجربه بشری در روند تحواخواهی ها، به ما می گوید؛ چنانچه دریک روندتحولخواهی؛ روح آزادی خواهی و دمکراسی خواهی حاکم نباشد قطعاً حذف هایی را خواهیم دید! حال یکی کمترو یکی وحشیانه و خونبارتر، خود بحث دیگری است.
در رابطه با حذف های فیزیکی جنایتکارانه ای که مجریان آن ، آن اقدامات را ناشی از یک نظام دادرسی خاص می دانند که این نظام دادرسی را برخاسته از یک نظام فکری نجات بخشی همچون نجات بخشان دیگر می دانند اما آن شیوه ی دادرسی در یک روند تحولخواهی، دچار بحران و چالش های شدید شده وشاید حذف شوندگی هایی را خواهد داشت !و گروهی از بازیگران آن در پی یافتن راه فراری برای خود شده اند می توان نکاتی را آورد:
-نکته اولی که باید به آن اشاره کرد اینست: با توجه به پتانسیل محوریت کشور ایران درمنطقه، در نوع حکومتگری آن ، محوریتی بنام شیعه برای وحدت آفرینی لحاظ می شود وشده است که این مسئله باعث می شود سه گزینه هدایت کشور را دارا شوند: ۱) مجاهدین خلق ۲) انجمنی بنام حجتیه که دربازی شاه وشیخ نظام قبلی سازمان دهی خاص خودشان را نیز انجام داده بودند ۳)در روند تحولات منجر به برآمدن آقای خمینی شد. که پرداختن به سه گزینه و موضوعات مربوط به آنان خود بحثی بسیار طولانی ای را خواهد آفرید.
- نکته دیگر که بایدبه آن اشاره کرد: موضوع عمل حذف های فیزیکی است که جمهوری اسلامی بعد از استقرارش انجام داد. آنچنانکه شواهد و تجربیات می گوید؛ بعد از دو خرداد ۷۶ که منجر به برآمدن خاتمی می شود ماشین حذف فیزیکی ،شتابی خاص می یابد و قتل های زنجیره ای را انجام می دهد که این مسئله با هوشمندی از طرف خاتمی علنی می شود و مسببین را اطلاعاتیان نظام معرفی می کند . که این عمل خاتمی کار حذف فیزیکی را برای بخشی از بازیگران نظام که در پی استقرار حکومت اسلامی خاص خودشان بودند،مختل می کند. و دیگر این روش حذف های دارای هزینه بالایی می شوند. اما این مسئله علنی شدن ،مقدمه ای برای نبرد های درون حکومتی می شود که در یک طرف این نبرد خامنه ای قرار می گیرد که در پی اسقرار حکومت خاص اسلامی خودش بوده. که این تقابل درون حکومتی،باعث می شود مسئله حذف فیزیکی به سمت درون نظامیان هدف گیری شود که با عکس العمل مناسب آنهم در سال ۸۸ برنامه هوشمند حذف با اخلال عجیبی روبرو شود که این مسئله چنان کینه ای در دل خامنه ای ایجاد می کند که وی در هر مناسبتی آن کینه رانسبت به سال ۸۸ پنهان نمی کند اما آن واقعه ۸۸توانست شرایط دیگری را برای کشور رقم بزند و ماجراهای بعدی باعث می شود به حاکمان فهمانده شود، برای بازیگری مثبت درمنطقه ، بایددر اعمال ضد حقوق بشری خود تجدید نظر کنید و یا آنان را قابل دفاع کنید. که این مسئله باعث شده آن بخش اقتدار گرا، این مسئله را اگر بتواند بنفع خود تمام کند و همچنین را فراری نیز برای خود بیآفریند که پرداختن به این موضوع خود بحث دیگری می طلبد.
۷۵۹۷۰ - تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱٣۹۵       

    از : کیا

عنوان : تشکر از دوست محترم "مهندس".
اشتباه را شما تصحیح کردید ،جای سپاس دارد .

قصد من عنوان سوالات خودم بود که هنوز پا بر جاست.
۷۵۹۶۵ - تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱٣۹۵       

    از : امیر ایرانی

عنوان : هرثانیه زمان جنبش سراسری ..........
آورده شده:« طرح تعدیل مطالبات جای تردید دارد و منتفیست» و« هرثانیه زمان جنبش سراسریت و تعدیل مطالبات منتفیست و طرح آن جای تردید دارد و پاسخگوئی و محاکمه ی سران رژیم هدف اصلی و پنهانکاری روحانی نه تنها کمتر از خاتمی و ............»
این آورده ها از یک مدعی؛ پرسش هایی را می آفرینند.
- این جناب چنانچه با نبض شناسی خاص خود توانسته اند جامعه را بگونه ای رصد کنند وبفهمندکه هر ثانیه زمان جنبش سراسریست، چرا ایشان با این روحیه ی مبارزه گری که از خود نشان می دهند دست اهل عیال را گرفته اند و در پی پناهجوئی شده اند آنهم با اسم آدرس مشخص؟؟!!
جالبست!: حاکمیت اقتدارگرا، صادراتش باید ظهوری حتماً! فوق براندازانه داشته باشند.
۷۵۹۶۴ - تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱٣۹۵       

    از : مهند س

عنوان : به هم میهن گرامی "کیا"
دوست گرامی، نقل و قولی که نشریه مورد نظر شما تیتر زده با متن منتشره در همان سایت و نیز با منبع اصلی در تضاد است. این سخن موسوی نیست. مهندس موسوی از قول موسوی بجنوردی نقل می کند که :"ایشان (موسوی بجنوردی) ضمن تایید حکم امام، اشاره داشتند که (نشریه مورد نظر شما از اینجا به بعد را از قول میر حسین موسوی نوشته) امام حکم قتل‌عام زندانیان را نداده بودند و تنها هیاتی تعیین کرده بودند تا به این مساله رسیدگی کنند و در صورت اثبات دست داشتن در توطئه شورش زندان، در مورد مجرمان حکم لازم اجرا شود."
شاید برای سردبیر آن نشریه موسوی موسوی است حال موسوی بجنوردی یا موسوی خامنه.
۷۵۹۵۶ - تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۵       

    از : peerooz

عنوان : عذر خواهی
جناب شاملو,
با طلب بخشش از اخبار روز بخاطر بحث انحرافی, منظور من به هیچوجه تمسخر نبوده است. دیروز در پای مقاله جناب زارعی قنواتی " بحران سوریه وارد مرحله جدیدی شده است " که از اردتمند ایشانم, برسم مزاح کامنتی در باره دیسلکسی و مناسبت آن با کلمه سوریه نوشتم و سپس در کامنت شما به کلمه " با ارزش " برخوردم که موجب تداعی معانی شد و چون ترک عادت موجب مرض است بنا به عادت قدیم فوائد ایجاز و اختصار را یاد آور شدم و از فضولی خود عذر میخواهم.

من سالها در اخبار روز مرتب کامنت مینوشتم که البته با گذشت زمان تعداد آنها کمتر و کوتاهتر شد و پس از بلوغ فکری - به خیال خودم - پیرو فرد مجردی شدم که در پاسخ به سوال اینکه چرا ازدواج نمیکند گفته بود " احتیاجی نیست, رفقا دارند". بنده هم به آنچه رفقا دارند قانعم که بعضی هم زیبا و قابل استفاده نیستند. امید که رفع سوء تفاهم شده باشد.
۷۵۹۵۵ - تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۵       

    از : احمد مظاهری - معلم ِِ اعتصابی، پناهجو

عنوان : طرح تعدیل مطالبات جای تردید دارد و منتفیست
هر ثانیه زمان جنبش سراسریست و تعدیل مطالبات منتفیست و طرح آن جای تردید دارد و پاسخگوئی و محاکمهٔ سران رژیم هدف اصلی. پنهانکاری روحانی نه تنها کمتر از خاتمی نیست که به دلایل عدیده و از جمله در این جایگاهست.
گزینش یک جانی مسلّم آنهم در مقام اجرای عدالت در کابینه، به وضوح نگرش شخص رئیس جمهور را به موضوع جنایت نشان می دهد که اهداف گوناگونی را که تمامأ مغایر منافع مردم است تعقیب نموده است بنابراین شخص رئیس جمهور هم در جایگاه مجرم دیگریست مضافأ به اینکه وی از بدو انقلاب در امور اجرائی و خاصه از سال ۱۳۶۸ عضو شورای عالی امنیت ملی بوده و موضوع عدم اطلاع وی منتفی است و سکوت تاکنونی وی جای تأمل دارد و بنابراین شخص رئیس جمهور هم ملزم به پاسخگوئیست و خمینی و شخص رهبر هم که در مقام نخست عموم جنایتها و محاکمه.
۷۵۹۵۱ - تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۵       

نظرات قدیمی تر

 
چاپ کن

نظرات (۲۷)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست