سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


شعر زوری (ادبیات)

۲۲ مرداد ۱٣۹٨

ثواب امنیّتی (ادبیات)

۹ مرداد ۱٣۹٨

نجفی خام پرستو شده بود
میترا دردسر او شده بود
(ادبیات)

۱۵ خرداد ۱٣۹٨

بجوئید ای عزیزان کاین کدام است (ادبیات)

٣ فروردين ۱٣۹٨

عاشقانه و داغ به عبدالکریم دبّاغ (ادبیات)

۱۶ اسفند ۱٣۹۷

خسته روزگار (ادبیات)

۶ اسفند ۱٣۹۷

چنین گفت لوله کش (ادبیات)

۲۹ دی ۱٣۹۷

شاملو و شهبانو، خرسندی و نادرپور (ادبیات)

۲٨ آذر ۱٣۹۷

صیغه انعام (ادبیات)

۱٨ آذر ۱٣۹۷

من و کودک درونم (ادبیات)

۱۹ مهر ۱٣۹۷

حسن بیکار و آیت الله خوش حساب (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۷

زن ایرانی (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۷

تا مائده رقصید (ادبیات)

۲٣ تير ۱٣۹۷

خامنه ای در دادگاه ملی (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣۹۷

تغّزلی در رمضان (ادبیات)

۵ خرداد ۱٣۹۷

شومنِ فلک زده (ادبیات)

۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۷

درد دل با مومیایی (ادبیات)

۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۷

چلّه سرآمد (ادبیات)

۲۹ فروردين ۱٣۹۷

تو خدائی (ادبیات)

۲۱ فروردين ۱٣۹۷

صاحب زمان (ادبیات)

۱۵ فروردين ۱٣۹۷

دوبیتی های فضائی (ادبیات)

۲۵ اسفند ۱٣۹۶

ریسمان اتفاق و اتحاد (ادبیات)

۱۰ اسفند ۱٣۹۶

پیام هادی خرسندی به بانوی بشدّت محجّبه (ادبیات)

۱۷ بهمن ۱٣۹۶

طلبه (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣۹۶

حماسه دی ۹۶ (ادبیات)

۲۷ دی ۱٣۹۶

من و «سی. اچ.» و آقای خویی (ادبیات)

۱۷ دی ۱٣۹۶

کرامات و معجزات حضرات (ادبیات)

۲۴ آذر ۱٣۹۶

شبی که من کاج شدم (ادبیات)

۲٣ آذر ۱٣۹۶

حافظا من غم میخورم! (ادبیات)

۷ آذر ۱٣۹۶

سوره زلزال (ادبیات)

۲۶ آبان ۱٣۹۶

تغزّلی در محرم (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۶

بکارت (ادبیات)

۲۱ مهر ۱٣۹۶

در ذوب آهن هنر (ادبیات)

۱۴ مهر ۱٣۹۶

بحث شیرین چند همسری (ادبیات)

۵ مهر ۱٣۹۶

تاریخنویس است (ادبیات)

٣۱ شهريور ۱٣۹۶

غزلی از کودکی حافظ (ادبیات)

۲۴ شهريور ۱٣۹۶

کارگر کلیه فروش (ادبیات)

۱۱ شهريور ۱٣۹۶

جوابی با شرمندگی به آقای میرفطروس! (یادبود)

۱۱ شهريور ۱٣۹۶

توضیح هادی خرسندی (یادبود)

۶ شهريور ۱٣۹۶

فستیوال‭ ‬۲۸‭ ‬مرداد‭!‬‬‬‬ (یادبود)

۵ شهريور ۱٣۹۶

ما‭ ‬اپوزیسیونتیم (ادبیات)

٣ شهريور ۱٣۹۶

رجزخوانی استصوابی! (ادبیات)

۱٣ مرداد ۱٣۹۶

غم (ادبیات)

۲۷ تير ۱٣۹۶

اتمام حجت با خدا (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹۶

شکایت‭ ‬قاتل‭!*‬ (ادبیات)

۱۴ تير ۱٣۹۶

در ستایش لندن و گدای سر کوچه (ادبیات)

۵ تير ۱٣۹۶

روز انتخابات چه کردید؟ (ادبیات)

٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۶

من با اینهمه خنگی (ادبیات)

۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۶

سوگندنامه ی ائمه اطهار (ادبیات)

۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۶

مسلمان مرده (ادبیات)

۲۷ فروردين ۱٣۹۶

گزارش مکتبی مراسم اسکار! (ادبیات)

۱٣ اسفند ۱٣۹۵

پیروز شد رژیم (ادبیات)

۲ اسفند ۱٣۹۵

امید و انتظار (ادبیات)

۲۰ دی ۱٣۹۵

مصاحبه با یک زندانی سیاسی (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣۹۵

به عشق تو (ادبیات)

۷ دی ۱٣۹۵

پناهجو (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۵

در چهلم استیو جابز (ادبیات)

۱۵ آبان ۱٣۹۵

سفرنامه ی حضرت آقا (ادبیات)

٣۱ شهريور ۱٣۹۵

نماز عشق (ادبیات)

۲٣ شهريور ۱٣۹۵

مرد با غیرت (ادبیات)

۱۴ شهريور ۱٣۹۵

سلف سرویس خرسندی (ادبیات)

٨ شهريور ۱٣۹۵

«تو امشب میروی راه!» (ادبیات)

۲ شهريور ۱٣۹۵

شوهر ننه ها (ادبیات)

۴ تير ۱٣۹۵

غزل عنکبوت (ادبیات)

۱۷ خرداد ۱٣۹۵

برای سبای خوئی (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹۴

شِق سوم (ادبیات)

٨ بهمن ۱٣۹۴

زیارت نامه حضرت دروغ (ادبیات)

۱۹ دی ۱٣۹۴

کربلای آنلاین (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹۴

اهمیت لامپ در اسلام (ادبیات)

۷ دی ۱٣۹۴

سکولاریسم گیاهی! (ادبیات)

٣۰ آذر ۱٣۹۴

کالچر بهتر است یا لنگویچ؟ (ادبیات)

۲۴ آذر ۱٣۹۴

یوسف گم گشته پناهنده شد! (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣۹۴

لمس بهشت و جهنم (ادبیات)

۲۶ شهريور ۱٣۹۴

دل و زبان (ادبیات)

۷ شهريور ۱٣۹۴

کوچه ی معشوقه (ادبیات)

۲٨ خرداد ۱٣۹۴

دکتر جان (ادبیات)

۱۰ خرداد ۱٣۹۴

جدال عقل و دل در من (ادبیات)

٣ ارديبهشت ۱٣۹۴

دین فروشی (ادبیات)

۲۹ فروردين ۱٣۹۴

دال تو ام من (ادبیات)

۴ فروردين ۱٣۹۴

ای اوباما ... (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹٣

طرف (ادبیات)

۱۷ مهر ۱٣۹٣

فاینال الزمان! (ادبیات)

۱۵ شهريور ۱٣۹٣

دلم صد سال تنها شد (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣۹٣

نشریه ی خدا (ادبیات)

۱۶ خرداد ۱٣۹٣

رباعیات متفرقه - بخش یک (ادبیات)

۲۵ ارديبهشت ۱٣۹٣

جنتی در دادگاه رژیم لائیک آینده (ادبیات)

۹ ارديبهشت ۱٣۹٣

بلبل مکتبی (ادبیات)

٣۱ فروردين ۱٣۹٣

یار مبارز (ادبیات)

۲٨ اسفند ۱٣۹۲

روضه ی رضوان (ادبیات)

۲٣ اسفند ۱٣۹۲

چپ سلطنت طلب! (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹۲

معمای ملی ـ مذهبی (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣۹۲

کشک ساب (ادبیات)

۱ اسفند ۱٣۹۲

مسخره ها (ادبیات)

۲۵ بهمن ۱٣۹۲

نازنین (ادبیات)

۱٨ بهمن ۱٣۹۲

وصیتنامه ی ابومجتبا (ادبیات)

۶ دی ۱٣۹۰

نره خر (ادبیات)

۴ مهر ۱٣٨۹

منصور اسانلو، زندانی موفق! (ادبیات)

۱ ارديبهشت ۱٣٨۹

من و حضرت و خیار (ادبیات)

۲٨ فروردين ۱٣٨۹

کله‌ی نظام پاچه‌ی اسلام - هم صبح کنیم سرو و هم شام (ادبیات)

۲۲ فروردين ۱٣٨۹

آیا حسین درخشان هم نامزد ندا بود؟ (ادبیات)

۷ فروردين ۱٣٨۹

دو رباعی تازه (ادبیات)

۱۱ بهمن ۱٣٨٨

مثنوی آن زن هوسباز و شیرینکار و کارکشته ! (ادبیات)

۲۹ دی ۱٣٨٨

بیش از این ای هموطن ول معطلی! (ادبیات)

۱۲ دی ۱٣٨٨

خفقان (ادبیات)

۷ دی ۱٣٨٨

عکس پاره‌ی امام در ماه! (ادبیات)

۱ دی ۱٣٨٨

شبی که من کاج شدم! (ادبیات)

۲۷ آذر ۱٣٨٨

ما جمله مجیدیم (ادبیات)

۲٣ آذر ۱٣٨٨

برای مجید توکلی و روسری‌اش! (ادبیات)

۲۱ آذر ۱٣٨٨

رنگ علف (ادبیات)

٨ آذر ۱٣٨٨

جواب کروبی به لاریجانی در باره تجاوز در زندان‌ها (ادبیات)

۲۴ مرداد ۱٣٨٨

ساته‌لات‌ اش را ببین (ادبیات)

۱۷ بهمن ۱٣٨۷

دوبیتی روز (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣٨۷

ایرانیم و فاتح و سگمارس! (ادبیات)

۲۵ تير ۱٣٨۶

مینویسی و نمیاندیشی (ادبیات)

۱ بهمن ۱٣٨۵

نگاهی تازه به حجت الاسلام خاتمی (ادبیات)

۲۶ دی ۱٣٨۵

چرا دلکش به نفع ایرانیکا کنسرت نداد؟ (ادبیات)

۱۴ دی ۱٣٨۵

 

هادی خرسندی


بازگشت به صفحه نخست