سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


سهیلا وحدتی، چوپان خیرخواهی که نفی را نفی می‌کند (سیاسی)

۱۵ آبان ۱۴۰۱

هنوز دردناک‌ترین ترانه‌هاشان را نخوانده‌اند * (سیاسی)

۴ شهريور ۱٣۹٨

جنون را نشانی از این آشکارتر؟ * (سیاسی)

۲۲ مرداد ۱٣۹٨

نه مُردنِ شمع و نه بازماندنِ ساعت* (سیاسی)

۷ مرداد ۱٣۹٨

قاضی مقیسه سرسپرده‌ی ساطور و دارِ قاتلان است (یادبود)

٣ شهريور ۱٣۹۷

هذیان تابستانی (سیاسی)

٣۰ تير ۱٣۹۷

درگذشت امیرانتظام؛ دست‌کاری‌ی حافظه در روایت مخدوش عبدالعلی بازرگان (سیاسی)

۲۴ تير ۱٣۹۷

تکثیر زخم، گفتمان توجیه (سیاسی)

۲۵ خرداد ۱٣۹۷

آب‌گوشتِ گربه، واگویی‌ی روایتی مخدوش (یادبود)

۱٣ دی ۱٣۹۶

آقای کروبی من با شما پدرکشته‌گی دارم (سیاسی)

۲۷ مرداد ۱٣۹۶

به بچه‌های دروازه غار بگین "داش‌عباس" مُرد (یادبود)

۲۷ دی ۱٣۹۴

آوازه‌خوان نه آواز
شرم رقیه دانشگری و مسئولیت فردی
(سیاسی)

۱۰ اسفند ۱٣۹۲

چیدنِ گل سرخ با تبر (یادبود)

۷ آبان ۱٣۹۲

اکبر شالگونی هم رفت (یادبود)

۲۲ دی ۱٣۹۱

هشت عکس فوری از آلبومی خصوصی (سیاسی)

۱٣ آذر ۱٣۹۱

ابرو‌کمانی سلطنت در دام‌چاله‌ی رژیم اسلامی (سیاسی)

۴ مرداد ۱٣۹۱

تبهکارِ تحقیر‌کار اعدام باید گردد! (سیاسی)

۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۱

رجبعلی مزروعی را با سیاهکل چه کار (سیاسی)

٣ اسفند ۱٣۹۰

با خاطره و یادِ بلندِ بهروز سلیمانی (یادبود)

۲۰ آبان ۱٣۹۰

خاوران، تفاهمِ وجدان‌های زخمی (سیاسی)

۹ شهريور ۱٣۹۰

طاقت بیار رفیق! (سیاسی)

۱۹ مرداد ۱٣۹۰

دروغ می‌فرمایید! شما مخالف اعدام نبودید (سیاسی)

۲۹ خرداد ۱٣۹۰

آقای کروبی هیچ می‌دانید خاوران کجاست؟ (سیاسی)

٣ خرداد ۱٣٨۹

برخورد با گذشته یا فرار به جلو؟ (سیاسی)

۲۷ اسفند ۱٣٨٨

احمد رشیدی‌مطلق کیست؟ (سیاسی)

۱۵ دی ۱٣٨٨

بازنگری‌ای نادقیق به یک رخ‌داد تاریخی (سیاسی)

۵ دی ۱٣٨٨

"سال های تک شاهد" (سیاسی)

۲٣ ارديبهشت ۱٣٨۶

شامیت (اجتماعی)

۱۶ مرداد ۱٣٨۵

 

مهدی اصلانی


بازگشت به صفحه نخست