سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


مرغان آوازخوان (اجتماعی)

۱ مهر ۱٣۹٣

جنگ و محیط زیست (دیدگاه)

۲٣ خرداد ۱٣۹۲

گرمایش زمین، آلودگی هوا و سلامتی انسان (اجتماعی)

۲٨ اسفند ۱٣۹۱

بحران سرمایه‌داری
زن: فرشته‌ی نجات یا قربانی؟
(زنان)

۱۶ اسفند ۱٣۹۱

علل بحران اقتصادی اروپا (اقتصادی)

۹ آبان ۱٣۹۱

پس از نولیبرالیسم:
سوسیال دموکراسی یا سوسیالیسم؟
(دیدگاه)

٨ مرداد ۱٣۹۱

اصلاح ژنتیکی، سود و زیان آن (دیدگاه)

۷ فروردين ۱٣۹۱

سرکوب زنان از کجا آغاز شد؟ (زنان)

۱۵ اسفند ۱٣۹۰

نمایش ناگوار فمنیسم نولیبرال ایران (سیاسی)

۱۷ مهر ۱٣۹۰

ازدواج اهریمنی اینترنت و سرمایه‌داری (دیدگاه)

۲٨ شهريور ۱٣۹۰

روز جهانی کارگر و کارگران کودک (کارگری)

۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۰

بخشی از رمان گیلگمش (ادبیات)

٣ ارديبهشت ۱٣۹۰

اکنون یا هرگز (اجتماعی)

۲۲ اسفند ۱٣٨۹

فمنیسم بازار آزاد (زنان)

۱۵ اسفند ۱٣٨۹

به یاد هاوارد زین، تاریخ‌نگار مردمی (یادبود)

۷ بهمن ۱٣٨۹

چرا سرمایه‌داری به وارد کردن شوک بر مردم و ایجاد بهت و وحشت در میان آن‌ها نیاز دارد؟ (جهان - مقالات و خبرها)

۲۴ آبان ۱٣٨۹

هویت جنسی (اجتماعی)

۲۷ ارديبهشت ۱٣٨۹

آیا آمریکا مشتاق رسیدن به فاشیسم نیست؟ (جهان - مقالات و خبرها)

۲۴ فروردين ۱٣٨۹

عراق، هفت سال پس از اشغال (جهان - مقالات و خبرها)

۲ فروردين ۱٣٨۹

زن، نژاد، طبقه (زنان)

۱۶ اسفند ۱٣٨٨

از یمن تا دیترویت، و تحقیر دوباره ی شهروند ایرانی (جهان - مقالات و خبرها)

۱٨ دی ۱٣٨٨

تغییرات آب ‌و هوا (اجتماعی)

۱۵ دی ۱٣٨٨

سخنی درباره‌ی ترجمه‌ی فارسی اثر "The God Delusion" (ادبیات)

٣ آبان ۱٣٨٨

کژکاری های سازمان ملل (جهان - مقالات و خبرها)

۲۴ مهر ۱٣٨٨

درماندگی نئولیبرالیسم (اقتصادی)

۱٣ مهر ۱٣٨٨

 

اکرم پدرام نیا


بازگشت به صفحه نخست