سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


چرخ – مهین خدیوی (ادبیات)

۹ آبان ۱۴۰۱

زخم (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۷

کمانه های یاس (ادبیات)

۵ تير ۱٣۹۷

یادداشت های سفر تهران (اجتماعی)

۲۵ اسفند ۱٣۹۶

مهاجر (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۴

باز هم پاییز و تو نیستی (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣۹۴

من یک پناهنده ام (ادبیات)

۱٨ شهريور ۱٣۹۴

سلام خاوران (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۴

دو سروده (ادبیات)

۲٨ تير ۱٣۹۴

من یک زنم (ادبیات)

۱۷ اسفند ۱٣۹٣

برای حمید رضوان (ادبیات)

۱۹ آذر ۱٣۹٣

واگویه های من برای سیمین بهبهانی (ادبیات)

۱۰ مهر ۱٣۹٣

شعری برای غزه (ادبیات)

٣۱ تير ۱٣۹٣

بخشی از یک شعر بلند برای خونین شدن دخترکان بروجن (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۱

بامداد (ادبیات)

۲ مرداد ۱٣۹۱

چهل (ادبیات)

٨ مرداد ۱٣٨٨

عید ۸۸ (ادبیات)

۱۰ فروردين ۱٣٨٨

من تنها شاخه ای زیتون می خواهم (ادبیات)

۲۴ آذر ۱٣٨۶

آذر، ماه واقعه (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣٨۶

 

مهین خدیوی


بازگشت به صفحه نخست