سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


نئولیبرالیسم، از خیال تا واقعیت هولناک (سیاسی)

۱۶ دی ۱٣۹۷

آقایان ملی – مذهبی
این اصلاح طلبی نیست، عوامفریبی است!
(سیاسی)

۱۴ آبان ۱٣۹۲

رئیس جمهور منتخب مردم؟! (سیاسی)

۱۰ مهر ۱٣۹۲

بیماری چپ ستیزی - نمونه: سعید قاسمی نژاد (سیاسی)

۷ آذر ۱٣۹۱

حکایت های فرخ نگهدار و انتخابات! (سیاسی)

۲۰ دی ۱٣۹۰

بعد از خودکشی علیرضا پهلوی! (سیاسی)

۱۶ دی ۱٣٨۹

عوضی ها! (سیاسی)

۱٨ فروردين ۱٣٨۹

شما هم آشپز این آش بوده اید! (سیاسی)

۱۱ بهمن ۱٣٨۷

روایتی دیگر از یک سیاست نادرست! (سیاسی)

۱٨ شهريور ۱٣٨۷

پرسشی چندباره از آقای رضا پهلوی (سیاسی)

۹ شهريور ۱٣٨۷

وقتی یک «اصلاح طلب» از جنبش دانشجویی انتقاد می کند! (سیاسی)

۲۲ مهر ۱٣٨٣

وقتی آقای داریوش همایون از کشتار شصت و هفت می نویسد! (سیاسی)

۲۹ شهريور ۱٣٨٣

آن جا که منطق به پایان می رسد... (سیاسی)

۱۴ تير ۱٣٨٣

شاید مردم تصمیم دیگری دارند..! (سیاسی)

۶ بهمن ۱٣٨۲

ملت طلبکار، نماینده پرمدعا، درس هایی که آموخته نمی شوند (سیاسی)

۱۶ آبان ۱٣٨۲

 

همایون فرزاد


بازگشت به صفحه نخست