سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

نامه ای به سردبیر


مارال سعید


• بدنبال مدتها تعمق بر روند رو به رشد اندیشه ی حاکم و جاری بر نشریه "اخبار روز"، بر آن گشتم تا سایه های شومی را که بر بالای سر نشریه میگردند و میرود تا دیگربار نمایشی هولناک و دلهره آور به نمایش گذارد، در نوشتاری کوتاه و دوستانه بازگویم تا زنگ خطری باشد برای دوستانم + توضیح اخبار روز ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۹ مهر ۱٣۹٣ -  ۱ اکتبر ۲۰۱۴


سردبیر محترم نشریه الکترونیکی "اخبار روز"، آقای تابان
بدنبال مدتها تعمق بر روند رو به رشد اندیشه ی حاکم و جاری بر نشریه "اخبار روز"، بر آن گشتم تا سایه های شومی را که بر بالای سر نشریه میگردند و میرود تا دیگربار نمایشی هولناک و دلهره آور به نمایش گذارد، در نوشتاری کوتاه و دوستانه بازگویم تا زنگ خطری باشد برای دوستانم.

به ضرس قاطع میتوان گفت وظیفه ی یک نشریه الکترونیکی ی آزاد نمیتواند یافتن راه برون رفت از رکود و سکون حاکم بر نیروهای خارج از کشور و یا تعیین سیاست راهبردی اپوزوسیون باشد. لذا جای غبطه ندارد اگر "اخبار روز" از این دایره بیرون نیست، مگر انتظار دیگری داشته باشیم. تلاش شما در روند انتشار نشریه در دو دهه ی گذشته می نماید که سیاست حاکم بر این جریده علیرغم تمایل وافر به چپ، همیشه تلاش در برقراری اعتدالی در تضارب افکار، اگرچه کمرنگ و کم خون بوده است، ضمن آنکه سعی بلیغ داشته اید تا ارگان یک جریان سیاسی نباشید. که قابل تقدیر است.
لیک این همه ی واقعیت نیست، چرا که اینک چندیست شما گرداننده یا بهتر بگویم؛ گردانندگان نشریه، ناخرسند از منظری که ادامه ی روند واقعیتهای جهانی در برابرشان گشوده و همچنین بدلیل عدم دستیابی به راه برون رفت از تنگنای گرفتار آمده در نظر و عمل، ترجیح داده اید و چاره در آن دیده اید تا در راستای ارضای تمایلات قلبی خویش به چپ، به مواضع ضدامپریالیستی دوران جنگ سرد رجعت کنید. البته میتوانید برای این مدعا درخواست فاکت مشخص نمائید، که کاملا ً پسندیده است. لیک بایست عرض کنم: درست است که «مقالات مندرج در "اخبار روز" لزوما ً نظر گردانندگان این نشریه نیست.» اما میدانیم انتخاب، چینش و درج مقالات، نشانگر سمت و سوی نشریه است.

آقای سردبیر، شاید همچون بعضی کشورهای آمریکای لاتین، تصمیم دارید عقربه ی زمان را "برعکس" بگردانید. صاحب اختیارید! لیک نیک میدانیم؛ اندیشه زمانی که به منصه ی ظهور رسید برای صاحبش مسئولیت به بار خواهد آورد. فراموش کنید دورانی را که روشنفکران ایران هرچه میخواستند می گفتند و در مقابل مسئولیت شانه بالا می انداختند. امروز، جوانان وطن یقه ی جلال آل احمدها را به خاطر افشاندن تخم کین رها نمی کنند و مسئولیت را به همه گوشزد میکنند تا بیش از این قطار مدرنیته ی ایران را به بیراه نکشانند.   
پاسخ شما به سوآل "تعریف آزادی بیان و حدود و ثغور آن" در تلویزیون «روژ هه لات» را دیدیم و شنیدیم. آیا شما نیز به دیگر نظرات توجه کردید؟ توجه کردید علیرغم اشتراکات، چه گوناگونیهایی حتا در میان چند روشنفکر و اهل قلم موجود بود؟ آنهم روشنفکرانی که اکثرا ً از بستر اجتماعی خود بازمانده و یا بازداشته شده اند. هیچیک به یقین سخن نمی راندند، چرا که میدانستند یقین در عرصه ی اندیشه نمیتواند جای گیرد، که در این صورت دیگری را به انقیاد خواهد کشید. رعایت همین اندک در نشریه ی شما نایاب گشته، خوانندگان شما ردی از دیگر اندیشه ها در "اخبار روز" نمی یابند. "اخبار روز" محل برخورد اندیشه ها نیست. "اخبار روز" به نشریه ای تک صدایی بدل گشته، و این دبیرانند که تعیین می نمایند خوانندگان چه بخوانند و چگونه بیندیشند.

جناب تابان، نشریه ای که سعی دارد صدای بی صداها باشد باید بداند که بی صداها صرفا ً در ماورای چپ روشنفکری ایران قرار نگرفته و صرفا ً یک صدا ندارند. تهییج افکار عمومی با کلماتی که از قلبهای پر خون هدایت میگردد راه به سعادت و نیکبختی ی نه ایرانیان که جهان نخواهد برد و با پافشاری کودکانه بر استراتژی تاریخ مصرف گذشته ی "مبارزه ی ضدامپریالیستی"، نه در گفتار که در کردار نهایتا ً جاده صاف کن همان نیروهایی خواهد بود که هم اینک صلح و امنیت جهان را به مخاطره انداخته اند.   
واضح است تفکیک دو مقوله ی فعالیت حزبی و گردانندگی یک نشریه مدرن، آزادیخواه و عدالت جو، کاریست کارستان که توان هرکول می طلبد و اندیشه ای آزاد از هر قید و بند. آن اندیشه ای که در چارچوب سازمان سیاسی متبوع خویش می کوشد پرچمدار و راهبر "مبارزه ی ضدامپریالیستی" باشد تفاوت ماهوی حزب و یک نشریه آزاد را درنیافته است. اگر آن اندیشه بنا به مقتضای شرایط توانسته در درون حزب، اکثریت را کسب کند در چارچوب نشریه ی "اخبار روز" همان جواب را نداده و نخواهد داد! بل، راه به همان ناکجاآباد آل احمد خواهد برد. بدون شک میتوان بر این نظر بود که، سرمایه داری در این شکل افسار گسیخته خود راه به سعادت بشر نخواهد برد، و با ارائه ی برنامه و بدیل در راه کنترل، اصلاح و تغییر آن گام برداشت. اما این کجا و سرلوحه قراردادن "مبارزه ی ضد امپریالیستی" کجا.
دستتان را به گرمی می فشارم و برایتان آرزوی بهترینها را دارم

توضیح اخبار روز:
ضمن تشکر از خانم مارال سعید که زحمت بررسی خط مشی «اخبار روز» را به خود داده اند، این «خط مشی» به طور روزانه در معرض دید و قضاوت خوانندگان قرار دارد و ما را از توضیحی اضافی بی نیاز می کند. با این حال به رسم معمول توضیحاتی را برای نویسنده و دیگر خوانندگان بی فایده نمی دانیم.

«اخبار روز» هیچ گاه پنهان نکرده است که از یک گرایش معین اجتماعی و سیاسی پیروی و جانبداری می کند. در عرصه ی فعالیت رسانه ای به نظر ما «بیطرفی» فریب آشکاری است که بسیاری از رسانه های «جریان اصلی» زیر پرچم آن گرایش های سیاسی و اجتماعی خود را جلو می برند.
«اخبار روز» این را نیز پنهان نمی کند که مخالف بسیاری از «ارزش»های حاکم بر «جریان اصلی» رسانه ای است. ما در هر حال مخالف جنگ و جنگ افروزی، مخالف استانداردهای دوگانه ی حاکم بر جهان، مخالفت دخالت بی وقفه نظامی تحت عناوین مختلف در کشورهای جهان و از جمله منطقه ی خاورمیانه، و مخالف آقایی این و یا آن دولت بر مناسبات جهانی هستیم. اخبار روز به مبارزه ی طبقاتی و صف آرایی جبهه ی کار در برابر سرمایه باور دارد و در عرصه ی بین المللی طرفدار مناسبات عادلانه، برابر حقوق و همبستگی جهانی برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی است.
اگر منظور طعنه آمیز از «مبارزه ی ضدامپریالیستی»، سیاست حاکم بر عده ای از احزاب ایران در دوره های معینی است، «اخبار روز» همواره با این سیاست مخالفت کرده و نشانه ی آن نیز مخالفت قطعی آن با حکومت ایران و ژستهای «ضدامپریالیستی» آن و سربلند کردن دوباره ی آن سیاست در میان برخی گرایش های سیاسی چپ در ایران است.

اخبار روز یک رسانه خبری، تحلیلی مستقل چپ با امکانات معین است. این رسانه به سهم خود می کوشد تریبونی باشد برای همه ی صداها و نظرهایی که استبداد حاکم بر ایران صدا و نظر آن ها را خفه کرده است. اخبار روز بارها اعلام کرده است تریبون هیچ حزب و سازمانی نیست و به این تعهد خود وفادار است. اما ما در مبارزه ای که در عرصه ی جهانی و در سطح ملی جریان دارد، جانبداریم و جانبداری خود را زیر فریب «بی طرفی» و «مستقل بودن» پنهان نمی کنیم.

کاش در این مقاله، در مقام یک هشدار دهنده ی مسئول به یک یا چند نمونه از «سایه های شومی که بر بالای سر نشریه میگردند و میرود تا دیگربار نمایشی هولناک و دلهره آور به نمایش گذارد» اشاره می شد تا خوانندگان می توانستند بهتر قضاوت کنند نشر کدام نوشته و ترویج کدام نظر باعث این نگرانی ها شده است. بدون نشان دادن نمونه، دشوار است بدانیم کدام "دگراندیش" در اخبار روز سانسور شده و کدام سیاست در آن جایی ندارد. آرشیو نویسندگان اخبار روز و همچنین بخش نظرات آن، در دسترس همه ی خوانندگان است و با مراجعه به آن می توان قضاوت کرد نویسندگان و نظردهندگان در اخبار روز چه طیف متنوعی را تشکیل می دهند.

در پایان به خانم مارال سعید و دیگر خوانندگان اطمینان می دهیم، اخبار روز نه تنها هوس برگرداندن عقربه ی زمان به عقب را ندارد، که به سهم کوچک خود می کوشد مدافع این سیاست باشد که جهان و آینده ی بهتری ممکن است و مخاطبان خود را به فراتر رفتن از «وضع موجود» و گذر از «پایان تاریخ» دعوت کند.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣٨)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست