سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

انتقادی بی تعارف از سایت اخبار روز و حزب مشروطه


عبدالستار دوشوکی


• اما نوک پیکان انتقاد سازنده من متوجه سایت اخبار روز می باشد که تقریبا ً هر نوع مطلبی بر علیه منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی و رضا پهلوی را، صرف نظر از ماءخذ آن، با نوعی الزام و اشتیاق خدمتگزاری منتشر می کند + توضیحات اخبار روز ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۶ مهر ۱٣۹۱ -  ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲


در انگلیسی ضرب المثل معروفی است که می گوید سیاست همبسترهای عجیب و غریب می سازد (politics makes strange bedfellows). اگرچه این مثل در مورد ام القرای جهان اسلام که بهترین دوستان آن چین کمونیست، کره شمالی، روسیه و ونزوئلا می باشند، صدق می کند، اما حوادث و همنشینی های هفته های اخیر در سپهر سیاست اپوزیسیون برونمرزی نیز حکایت از مشابهات نامسمائی دارد که در خورتحلیل و نقد سازنده می باشند. همنشینی، هم آوایی و همسوئی حزب مشروطه که خود را لیبرال دمکرات می نامد و خواهان برقراری نظام مشروطه پادشاهی در ایران می باشد، با دشمنان قسم خورده خاندان پهلوی، از جمله سایت اخبار روز، از یکسو و از سوی دیگر با نیروهای ضد دمکراتیک ارتجاعی و شناخته شده که سالها بر علیه حزب و رایزن فقید آن فحاشی می کردند فقط یکی از عجایب مستتر در ائتلاف های بوجود آمده اخیر می باشد. از آن سو نیز مشاور برجسته اما سابق رضا پهلوی به همراه مامور کودتای نوژه که قرار بود با کشتن حداقل ده هزار نفر رژیم نوپای جمهوری اسلامی را که در آن زمان طرفداران فراوانی داشت، با قهرآمیزترین شیوه نظامی و خونریزی سرنگون کند، اینک در کنار پاسداران سابق، توابین سیاسی، اصلاح طلبان، طرفدران و مسئولین بریده از نظام قرار می گیرند تا با کمک یکدیگر اصلاحات مدنی در درون نظام را تبلیغ کنند و به نوعی "نظام مقدس" جمهوری اسلامی را از گزند "براندازان به اصطلاح خشونت طلب" مصون بدارند. در مورد این جمع ناهمگون و انگیزه های سلبی و نه ایجابی آنان برای ایجاد ائتلاف رقابتی و همچنین محرکه های تطمیعی از منظر فردی، جناحی و سیاسی آنها در آینده ای نه چندان دور بیشتر خواهم پرداخت.


اما نوک پیکان انتقاد سازنده من متوجه سایت اخبار روز می باشد که تقریبا ً هر نوع مطلبی بر علیه منشور پیشنهادی برای تشکیل شورای ملی و رضا پهلوی را، صرف نظر از ماءخذ آن، با نوعی الزام و اشتیاق خدمتگزاری منتشر می کند. برای اثبات این انتقاد (و نه اتهام) موارد فراوان وجود دارد که بنده فقط به چند فقره اکتفا می کنم. بعنوان مثال به تکذیبه سازمان های جبهه ی ملی ایران در خارج از کشور (1) منتشر شده در این سایت رجوع کنیم. این تکذیبه می گوید: "اطلاع یافتیم که در برنامه تلویزیونی افق صدای آمریکا مورخ سه شنبه ۱۱ مهر ۱٣۹۱ برابر ۲ اکتبر ۲۰۱۲، از "سازمان جوانان جبهه ملی خارج از کشور" به عنوان یکی از امضا کنندگان منشور "شورای ملی" یاد شده است." اولا ً هرگز چنین "یادی" در برنامه نشده است. وانگهی ویدیو این برنامه (2) در تمامیت خویش در اینترنت و یوتیوب موجود است. فرستندگان این تکذیبیه باید قبل از درج آن به ویدیو موجود مراجعه می کردند. در دقیقه ١٨ و در تصویری گذرا نام سازمان جوانان جبهه ملی خارج از کشور در لیست امضاء کنندگان منشور در کنار دیگر سازمانها دیده می شود. من بیاد دارم که در سال ٢٠٠٤ میلادی در کنفرانس سالانه جبهه ملی که با حضور رهبران شناخته شده جبهه ملی از آمریکا و اروپا منجمله مرحوم تیمسار مدنی در لندن تشکیل شده بود، دعوت شده بودم. در آنجا با دکتر ساسان هارون مهدوی (فرزند مهندس مسعود هارون مهدوی ـ از چهره های سرشناس جبهه ملی) و از کادر دیرینه سازمان جوانان جبهه ملی نیز آشنا شدم. وی بنمایندگی از طرف "سازمان جوانان جبهه ملی خارج از کشور" در کمیته موقت هماهنگی حضور دارد چون این سازمان منشور را امضاء کرده است. گذشته از اینکه جبهه ملی بمثابه "یک انگور و صد زنبور" حقیقتا ً یک "سر" است و هزار سودا، و سوداگران فراوان در اکناف جهان، باید پرسید چگونه یک سازمان چند نفره که به زعم خویش در سال ٢٠٠٥ تاسیس شده است سلب هویت از سازمان قدیمی تر بکند، و سایت اخبار روز بدون تحقیق این بیانیه "اتهام پراکنی" را در سایت منتشر کند؟ البته این اولین تکذیبیه سازمان های جبهه ی ملی ایران در خارج نیست. اگر به صفحه تکذیبه های آنها (3) در طی چند سال گذشته رجوع شود. آنها هویت و موجودیت تقریبا ً هر کس دیگری، بجز خود، را تکذیب کرده اند.

اگرچه هموطنان وقع چندانی به اینگونه بیانیه ها و تکذیبیه ها نمی نهند؛ و من نشر این نوع تکذیبیه ها را که بعضا ً به شوخی دردناک شبیه هستند، در شان سایت اخبار روز نمی دانم. اما متاسفانه وسوسه نشر مطالب ضد پهلوی و ضد شورای ملی بیشتر از آن است که در خیال بگنجد. یک شوخی دردناک دیگر حدود سه هفته پیش رخ داد. رمضانعلی کربلائی در بیانیه ای امضاء خود در لیست حامیان شورای ملی را تکذیب کرد و آن را توطئه سلطنت طلبان برای "بدنام" کردن خود نامید. وی بلافاصله بعنوان یک "نخبه فرهیخته" به نشست آتی اتحاد برای دمکراسی دعوت شد. آنهم با تقبل همه مخارج سفر از جمله پول هواپیما، هتل، غذا و غیره توسط برگزار کنندگان. در حالی که اگر وی به نشست شورای ملی دعوت می شد ( که حتما ً می شد) باید همانند دیگران تمام مخارج خود را خودش می پرداخت. البته من تکذیبیه آقای کربلایی را در سایت اخبار روز ندیدم. اما این مثال بارزی است از آشفته بازار اپوزیسیون که متاسفانه سایت های مختلف تحت لوای آزادی بیان ( یا دشمنی نهان)، به آن دامن می زنند.

یکی دیگر از مثال های بارز پهلوی ستیزی سایت اخبار روز درج نامه توهین آمیز مهدی مویدی (4) به حزب مشروطه و رضا پهلوی می باشد. وی در این نامه می نویسد: " آقای رضا پهلوی! روی سخنم با شماست که میگوئید هر کس مخالف جمهوری اسلامی است هم اندیش است! این توهمی فرصت‌طلبانه است". این در حالیست که رضا پهلوی بارها اعلام کرده که برای او آزادی ایران و "جمهوریت" نظام آینده ارجحیت حداقل ٩٥ درصدی دارد. امروزه کار بجایی رسیده است که حزب مشروطه حاضر است در کنار دشمنان قسم خورده و ایدئولوژیک نظام پادشاهی قرار بگیرد و با آنها ئتلاف کند، اما نه تنها منشوری را که تمامی خانواده پهلوی آن را امضا کرده اند، امضاء نکند، بلکه در عمل با آن سر ناسازگاری داشته باشد. و سایت ضد سلطنتی اخبار روز نیز با مسرت این موضعگیری را منعکس کند.

رضا پهلوی در مصاحبه خود با برنامه افق می گوید که او و خانواده اش برای آزادی ایران به میدان آمده اند و از همه مردم ایران، از جمله مشروطه خواهان درخواست می کند که در کنار او قرار بگیرند. اما حزب مشروطه می گوید: "حاضر است در کنار رژیم جمهوری اسلامی قرار گیرد (رجوع شود به مصاحبه سرکار خانم هایده توکلی ـ مسئول حزب در بریتانیا) (5)؛ ولی در کنار رضا پهلوی و منشور امضاء شده توسط مادر و همسر او هـــرگـــز ! این در حالیست که اکثریت اعضای کمیته موقت هماهنگی برای تشکیل شورای ملی یا همانند من جمهوریخواه هستند، یا از جبهه ملی و یا لیبرال دمکرات هایی که شکل ظاهری نظام برای آنها فاکتور تعیین کننده نیست. اما با این حال سایت اخبار روز با کمال میل اعلامیه ها و مصاحبه های مخالفان منشور و مخالفان رضا پهلوی را منتشر می کند، ولی از انتشار فراخوان شورای ملی امتناع می ورزد. من بعنوان یک جمهوریخواه که قریب به سی سال است در یک کشور دمکراتیک پادشاهی پارلمانی (بریتانیا) آزاده و آسوده زندگی می کنم در مقوله لیبرال دمکراسی با حزب مشروطه هم آوا هستم و برای حزب و اعضای محترم آن و همچنین سایت محترم و پر محتوای اخبار روزاحترام قائلم، یا وگرنه وقتم را صرف نقد صادقانه حزب و یا سایتی که برای آن ارزش قائل نیستم، نمی کردم. در نتیجه انتقاد صادقانه و سازنده من بعنوان یک جمهوریخواه نسبت به سایت خوب اخبار روز و بعنوان یک لیبرال دمکرات سکولار نسبت به حزب خوب مشروطه که اعضای آن انسانهای فرهیخته و وطندوستی هستند، از منظرسازندگی و دلسوزی می باشد. امیدوارم که حزب در موضع گیری های اخیر خود تجدید نظر کند، و نه تنها جایگاه لیبرال دمکراسی خویش بلکه قدرت تشخیص و تمایز بین "جمهوریخواهان واقعی" و "تمامیت خواهان کاذب" را باز یابد. اگرچه امید چندانی نسبت به تغییر موضع سایت پهلوی ستیز اخبار روز ندارم، ولی از مسئول محترم سایت برای نشر این نقد سپاسگزارم. در پایان باید تاکید کنم که من خط جدال را بین طرفداران تمامیت خواهی و استبداد (از هر نوع آن) از یکسو، و طرفداران "جمهوریت"، کثرتگرایی و آزادی از سوی دیگر می بینم. و آنقدر آزاده و لیبرال دمکرات هستم که کسی با نوحه خوانی و ذکرمصیبت از کربلاهای تاریخ گذشته و معاصر آدرس اشتباهی به من ندهد زیرا معتقدم ماتم زده را به نوحه گر حاجت نیست.

عبدالستار دوشوکی
Doshoki@gmail.com

1. www.akhbar-rooz.com
2. www.youtube.com
3. www.melliun.org
4. www.akhbar-rooz.com
5. www.akhbar-rooz.com


توضیح سایت اخبار روز:
1. مواضع سایت اخبار روز؛ همانگونه که بارها گفته ایم، در یادداشت های سیاسی آن اعلام می شود. اخبار روز بنابر آن چه تا به حال اعلام کرده است، مخالف هر نوع حکومت غیرانتخابی و نیمه انتخابی در کشور، اعم از ولایت فقیه، پادشاهی و امثال آن است و از یک حکومت جمهوری با محتوای اجتماعی عدالت طلبانه دفاع می کند. آقای دوشوکی نیز لازم نیست برای اثبات «ضد پهلوی» بودن اخبار روز، از این و آن فاکت بیاورند. مواضع اخبار روز حاکی از این مخالفت است. مخالفت ما البته با خانواده ی پهلوی نیست، بلکه با بازگشت این خانواده به قدرت و احیای مجدد نظام سلطنتی در ایران است.

2. موارد مورد اشاره ی آقای دوشوکی حاکی از یک معضل بزرگ در میان فعالین سیاسی ایران و درک نادرست از فعالیت رسانه ای است. اخبار روز ستونی دارد به نام «میز احزاب». هدف این ستون آشنایی خوانندگان با مواضع احزاب سیاسی شناخته شده ی کشور است. در این ستون اعلامیه ها و مواضع طیف متنوع احزاب سیاسی از طرفداران مشروطه ی سلطنتی تا هواداران حکومت سوسیالیستی منتشر می شود، و انتشار این مطالب به معنای تایید و تکذیب آن ها نیست. آقای دوشوگی باید روشن کنند که آیا انتظار دارند اخبار روز برای پرهیز از «پهلوی ستیزی» اعلامیه های احزاب مخالف بازگشت خاندان پهلوی به سلطنت را منتشر نکند؟

3. «منشور ملی» مورد اشاره ی آقای دوشوکی یک بار زمانی که هنوز هیچ امضایی در پای آن نبود، برای اخبار روز ارسال شد و اخبار روز برای ارسال کنندگان توضیح داد که نامه ی بدون امضا را منتشر نمی کند. بعد از آن این منشور برای اخبار روز ارسال نشده است. طبیعی است که بسیاری از اعلامیه ها و بیانیه ها به صورت خبر در اخبار روز منتشر می شوند، و انتشار آن ها نه نشانه ی تایید و نه نشانه ی تکذیب آن ها نمی باشد. بخشی از وظیفه ی اخبار روز، «اطلاع رسانی» تعریف شده است و ما به این وظیفه ی خود پای بندیم.

4. اخبار روز هیچ گونه «هم نشینی» با هیچ حزب سیاسی و به ویژه حزب مشروطه ی ایران که برای بازگشت پادشاهی به ایران تلاش می کند، ندارد. فاکت های ارایه شده از سوی آقای دوشوکی نشانگر اغتشاش فکری ایشان در این زمینه است. از جمله، برخلاف نوشته ایشان، حزب مشروطه ی ایران از منشور آقای رضا پهلوی پشتیبانی کرده است.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱۶)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست