سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

آیا قادرند جنبش مردم مصر را بربایند؟


فیصل منصور خفاجیه


• نظام با استفاده از این اوضاع می خواهد به اهداف خویش برای منحرف کردن قیام مردمی از جمله ایجاد فتنه و شکاف در بین رهبران جنبش و جذب عناصر ضعیف انها و دعوت های مکرر عمر سلیمان و احمد شفیق به مذاکره و تفاهم با رهبران جنبش و دادن بعضی امتیازات جزئی به اجرای نقشه های شوم خویش و کنترل وضع موجود اقدام نماید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۹ بهمن ۱٣٨۹ -  ٨ فوريه ۲۰۱۱


همین طوری که همه میدانند میلیونها نفر از مردم غضبناک و خشمگین مصر علیه حکام جور و ستم بپا خواستند و تمام جهان منتظر سرنگونی یکی از سرسپرده ترین نظام های جهان و منطقه خاورمیانه می باشند. همه بر مردمی و خودجوش و سراسری بودن قیام جوانان مصر واقفند و انتظار خیلی از روشنفکران جهان عرب این بود که حسنی مبارک به همان نصیحتی که قبل از هجوم امریکا و اشغال کشور عراق سال ۲۰۰٣ میلادی به صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق نموده بود عمل کند و داوطلبانه کشور مصر را ترک کند.
و خیلی ها هم به سادگی بر این باورند که سران امریکا و شخص اوباما و اسرائیل و حکام مرتجع عرب، حسنی مبارک را تنها گذاشتند و اصرار دارند این نظام پلیسی و سرکوبگر را به کشور دمکراتیک تبدیل نمایند و خواهان چنین نوع حکومتی هستند. اما واقعیت چیز دیگری است و نه امریکا و نه اسرائیل و نه حتی حکام سرسپرده عرب خواهان پیروزی انقلاب مردمی مصر و فرار حسنی مبارک به شیوه فرار شاه ایران یا زین الدین بن علی رئیس جمهور کشور تونس نیستند، زیرا که مصر کشور ایران یا تونس نیست.

مصر در محاسبات و مقیاس های منطقه ای و فرامنطقه ایی به موافقت نامه ها و پیمان های بین المللی مرتبط و پایبند است و طی چند دهه گذشته سردمدار نیروهای میانه رو عرب بوده و در ثبات منطقه که از یک طرف تحت فشار سیاست های عرب ستیزانه ایران و از طرف دیگر تحت فشار زیاده خواهی و سیاست های جنگ ستیزانه اسراییل بوده اند نقش مهمی ایفا نموده است و جالب اینجاست که کشورهای میانه رو عرب و دو کشور امریکا و اسرائیل همگی نمی خواهند به سادگی این هم پیمان و مطیع خویش را ازدست بدهند.

ان ها با تمام قوا سعی مینمایند پیروزی انقلاب مردمی مصر را به تاخیر بیندازند تا مانع فروپاشی نظام حسنی مبارک شوند. انها در پی کسب زمان لازم هستند تا راه حل مناسبی که ضامن منافع و حافظ توازن قدرت بنفع منافع خویش و امریکا و اسرائیل باشد را بیابند.

هم اکنون این کشورها سعی در رخنه کردن در درون جنبش جوانان مصر می کنند تا موثرترین رهبران این قیام را شناسایی و شکار کنند و در نهایت بتوانند پیروزی این قیام را به تاخیر بیندازند و یا نیروهای معترض و انقلابی را تفکیک و از صحنه بدر کنند.

با این شگرد است که رژیم حسنی مبارک در روز های اخیر توانست جان تازه ای بگیرد و دستاوردهای مهمی کسب نماید این رژیم توانست بعضی از جایگاه های قدرت خویش را مجددا کسب نماید و از این راه بر عده زیادی تاثیر بگذارد و تعداد بیشماری از معترضان را بخود جذب کند.

رژیم علیرغم ارتکاب جنایات متعدد در حق مردم مصر به اعتراف جزئی و سطحی به بعضی از خطاهای خویش اعتراف نموده ولی تاکنون عذرخواهی لازم را برای مردم مصر نکرده است.

این رژیم توانست مخالفان خویش از جمله اخوان المسلمین را که مدتهاست حاضر به مذاکره با رژیم نبودند به میز مذاکره بیاورد و همچنین توانست با ایجاد شکاف در بین جوانان انقلابی عده ای را بعنوان رهبران و نمایندگان انان به میز مذاکره عمرسلیمان بکشاند.

در روزهای گذشته نیز شاهد تشکیل کمیته هایی بنام کمیته حکما (خردمندان) بودیم. متأسفانه این کمیته ها از شخصیت های نه چندان مرغوب جامعه مصر که بعضی از انان سالیان درازی در خدمت سادات و مبارک بوده اند و پایگاهی در بین مردم مصر نداشته و ندارند تشکیل شد. این عناصر به اصطلاح خردمند در واقع دندان های خود را تیز کرده ومیخواهند این جنبش را به بی راهه بکشانند و خود مناصب حکومتی را تصاحب نمایند.

خروج ملیونی جوانان خشمگین و انقلابی مصر در کلیه شهرها برای تغییر وضع معیشت و روی کار آمدن حکومت دمکراتیک ومردمی و حذف کلیت نظام سرکوبگر و سپردن سران جنایتکار ان به دست قانون و عدالت، گویای خواست واقعی این جوانان پر شور بوده است نه تغییر و تعدیل موادی از قانون اساسی جاری رژیم و نه بقای عناصر نظام مبارک که سالهاست ثروت مردم مصر را چپاول کرده و فرزندان این کشور را به انواع شکنجه آزرده اند و در زندان ها و سیاه چال های مخوف خویش نگهداری نمودند.

در این راستا فرستاده ویژه امریکا فرانک وایزنر اظهار داشت که حسنی مبارک بایستی در مسند حکومت باقی بماند و نبایستی قدرت را ترک کند. فقط اقدام به تعدیل و اصلاح موادی از قانون اساسی و دادن بعضی آزادی های فردی و سیاسی اکتفا کند. در حالی که باراک اوباما خواهان تغییر نظام و تعیین حکومت مردمی در مصر است و به نظر می رسد که مطالبات رئیس جمهور امریکا بیشتر خیمه شب بازی است که هدف ان بهبود چهره منفور امریکا در جهان است و ادعائی بیش نبوده و در واقع امریکا با نظام حسنی مبارک هماهنگی کامل دارد و خواستار استعفای وی در حال حاضر نیست تا بتواند بهبود و کنترل زمام امور را دردست بگیرد.

ارتش مصر با اتخاذ سیاست بی طرفانه نقش فریبکارانه و غیرقابل قبولی را ایفا کرد. زیرا با عدم دخالت و اتخاذ سیاست بی طرفی این فرصت را به نظام حسنی مبارک داد که قوای فرو پاشیده اش را تجدید نماید و ازادانه دست به هرکاری بزند. ارتش بایستی به وظیفه میهنی خویش عمل می کرد و خود زمام امور را بدست می گرفت و به شیوه ارتش تونس که رئیس جمهور آن کشور را خلع نمود عمل کرده حسنی مبارک را نیز خلع نماید.

رژیم مصر با این ترفندها می خواهد:
اولا- با تعویق انداحتن کناره گیری حسنی مبارک از قدرت و طولانی شدن مدت اعتراضات بتواند اداره بحران را در کنترل خویش در اورد و اقدام به اعاده و ترتیب و تحسین اوضاع خویش بنماید.
نظام با استفاده از این اوضاع به اهداف خویش برای منحرف کردن قیام مردمی از جمله ایجاد فتنه و شکاف در بین رهبران جنبش و جذب عناصر ضعیف انها و دعوت های مکرر عمر سلیمان و احمد شفیق به مذاکره و تفاهم با رهبران جنبش و دادن بعضی امتیازات جزئی از جمله اعطای بعضی ازادی های سیاسی و برکناری بعضی عناصر نظام از حزب حاکم و محاکمه بعضی از مرتکبین جرائم در حق مردم، به هدف کسب بیشتر وقت و اجرای نقشه های شوم خویش و کنترل وضع موجود اقدام نماید.

ثانیا – رژیم مکررا اعلام می کند که ادامه اعترضات مردمی و تعطیلی شرکت ها و ادارات حکومتی منجر به کم شدن مواد غذائی و افزایش بیکاری شده و به اقتصاد مملکت و مناطق سیاحتی و توریسم ضررهای جبران ناپذیری وارد می شود.

در خاتمه بایستی با همفکری و همت تمامی روشنفکران و نیروهای سیاسی داخلی و خارجی به کمک و یاری جوانان میدان ازادی و بقیه شهرهای مصر شتافت زیرا که امریکا و اسرائیل و ارتجاع منطقه سعی دارند با فشار و ارعاب در جهت تفرقه افکنی میان جوانان و نیروهای سیاسی آن کشور متوسل شوند و با کاربری انواع ترفندها و دسیسه ها برای حمایت از رژیم پلیسی مصر بشتابند و انقلاب مردمی را در نطفه بخشکانند، چرا که بیم آن دارند این موج دموکراسی خواهی و آزادی خواهی به دیگر کشورهای عربی و سایر کشورهای مرتجع منطقه سرایت کند.

بایستی دست به ابتکار جدید و تازه ایی زد و از تمامی جوانان سراسر شهرها و روستاهای مصر و نیروهای سیاسی خواست که با صبر و بردباری، حسنی مبارک و رژیمش را به زباله دان تاریخ سپرد.
به امید آن روزی که این موج و طوفان ازادی تمام کاخ های حکام مستبد منطقه از جمله نظام ولایت فقیه ایران را ویران نماید.

* فیصل منصور ازفعالان خلق عرب اهواز است


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست