ادبیات
  سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
    نوشین شاهرخی

هزار و یک دختران شهرزاد – نوشین شاهرخی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱۴۰۱ (۱٣ ژانويه ۲۰۲٣)

    مرضیه شاه بزاز

نه به اعدام-۲ اخطار – مرضیه شاه بزاز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱۴۰۱ (۱٣ ژانويه ۲۰۲٣)

    زهرا خوشبخت

بشویید! – زهرا خوشبخت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲٣ دی ۱۴۰۱ (۱٣ ژانويه ۲۰۲٣)

    مسعود آذر

آزادی را مزمزه می­کنم – مسعود آذر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۴۰۱ (۱۱ ژانويه ۲۰۲٣)

    خسرو باقرپور

نفسِ عمیق در ارتفاعِ مه آلود (برای تنهایی ی کارگر سر به دار؛ محمد حسینی) - خسرو باقرپور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱۴۰۱ (٨ ژانويه ۲۰۲٣)

    داریوش لعل ریاحی

در هر دو سویِ این سکو – داریوش لعل ریاحی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۴۰۱ (۶ ژانويه ۲۰۲٣)

    اخبار روز

نه به اعدام – مرضیه شاه بزاز
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱۴۰۱ (٣ ژانويه ۲۰۲٣)

    زهرا خوشبخت

زمان ایستاد – زهرا خوشبخت
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱۴۰۱ (٣ ژانويه ۲۰۲٣)

    اخبار روز

برایِ مهسا امینی – “ضیا اژه لی” شاعر ترکیه، برگردان: بهرام غفاری
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۴۰۱ (۱ ژانويه ۲۰۲٣)

    جهانگیر صداقت فر

یک آسمان ستاره ی نوباوه – جهانگیر صداقت فر
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۴۰۱ (۱ ژانويه ۲۰۲٣)

    خسرو باقرپور

کبکِ کوهی! – خسرو باقرپور
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱۴۰۱ (۲۹ دسامبر ۲۰۲۲)

    بهروز رحیمی

رقص آتش؛ به یاد کشتگان هواپیمای مسافر بری – بهروز رحیمی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۵ دی ۱۴۰۱ (۲۶ دسامبر ۲۰۲۲)

    کریم سهرابی

هنوز هم – کریم سهرابی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱۴۰۱ (۲۴ دسامبر ۲۰۲۲)

    مهین میلانی

کیهان کلهر کمانچه نواز افسانه ای و یلدا در رستاخیز “زن، زندگی، آزادی” – مهین میلانی
ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ دی ۱۴۰۱ (۲۴ دسامبر ۲۰۲۲)

    فرشین کاظمی نیا

یاد بعضی نفرات، گفت‌وگو با داریوش آشوری – فرشین کاظمی نیا
ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱ دی ۱۴۰۱ (۲۲ دسامبر ۲۰۲۲)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰