سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

درک گسترده از سرمایه "و ایجاد آشفتگی در مفاهیم" - فروغ اسدپور

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : نزهت امانی

عنوان : مارکسیسم و مبارزه ضد سرمایه‌داری را به احکام مذهبی تبدیل نکنیم
۱. گذاشتن پسوندهای محلی، ملی، ایده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ئولوژیک برای سرمایه‌داری، ناقض ماهیت بهره‌کشانه مناسبات سرمایه‌داری نیست. حتی اگر سرمایه‌داری ناقص‌الخلقه نظام سلطنتی، "سرمایه‌داری سلطنتی" نامیده می‌شد، مانعی در برابر مبارزات بالقوه نیروی کار علیه سرمایه داری به وجود نمی‌آمد. اعتراض‌های مردمی و کارگری هیچگاه بر مبنای تعاریف دقیق وسخت‌گیرانه از سرمایه‌داری شکل نمی‌گیرد، بلکه در اثر لبریز شدن صبر و طاقت کارگران و زحمتکشان در برابر ستم و استثمار. به همین دلیل نیز مبارزات کارگری و سندیکایی در کشورهای مختلف رنگ و بوی خاص آن سرزمین و شعارهای ویژه و روش مبارزه خلاقانه خودشان را دارند. داشتن اسامی مختلف (سرمایه داری آسیایی، چینی، سرمایه‌داری پینوشه، بودایی، زرد، سیاه،اسلامی، ...) که اصطلاحا به کار می‌روند، به معنای انواع سرمایه‌داری نیست و خطری برای پرنسیپ‌های اصلی مارکسیستی محسوب نمی‌شود.
۲. پیر بوردیو از معدود متفکرانی بود که در زمان حیات خود، فعالانه در مبارزات اجتماعی ضد نئولیبرالیستی شرکت می‌کرد. درک خلاقانه پیر بوردیو از مناسبات سرمایه‌داری نئولیبرالیستی حقیقتا نبوغ آسا بود. دقیقا با تکیه به سرمایه سمبلیک پیربوردیو می‌توان به مناسبات پیچیده سرمایه‌داری، در بطن زندگی یک پروفسور عالیقدر دانشگاه که زندگی ظاهرا پاکیزه‌ای دارد و عاری از آلودگی‌های سرمایه‌داری است، پی‌برد. سرمایه سمبلیک، خوانش و تحلیل خلاقانه مناسبات سرمایه‌داری در عصر نئولیبرالیسم است، چیزی که خانم اسدپور "خرد کردن خودسرانه مفهوم سرمایه‌داری" تعبیر می‌کند.
۳. به باور من آموزه‌های مارکسیسم، که از اصل عدالت خواهی و ضرورت مبارزات اجتماعی برای دستیابی به عدالت اجتماعی سرچشمه گرفته‌اند، با ایده‌ئولوژی‌های جامد و تغییر ناپذیر مذهبی متفاوت هستند. دراین سیستم نظری اتوریته‌ای معنوی و دست نیافتنی وجود ندارد. روشهای جزم‌گرایانه و تلقی آیه‌وار از نوشته‌های کارل مارکس، بیشتر مورد پسند محافل آکادمیک و روشنفکران عالی‌رتبه است و برای ارتش فقر و بیکاری که هرچه بیشتر زیر ستم سرمایه‌داری خرد می‌شود، قابل استفاده نیستند. خوانش‌های متناسب با زمان و موقعیت‌های محلی برای مبارزه ضد سرمایه داری، "خودسری" محسوب نمی‌شوند، بلکه مشخصا در خدمت مبارزه ضدسرمایه‌داری قرار می‌گیرند.
٨۱۴٣۴ - تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱٣۹۶       

    از : Shomali

عنوان : موتور پیشبرنده تاریخ امروز سیستم سرمایه داریست
خیلی نقد و و بررسی پر مغز و آموزنده ائ‌ بود. همانطوریکه که گفتید هر جا که سیستم سرمایه‌داری سر بر آورد، موثرترین و تعیین کننده‌ترین عامل سیستمیست که روابط انسانی‌ خاص خود را ایجاد مینماید که جایی‌ برای روابط گذشته باقی‌ نخواهد گذاشت. کار مزدی یا فروش آزادانه نیروی کار با خود تخم و تفکر رهایی و اتکا به خود را میپراکاند که تا قبل از این سیستم، چنین مهمی‌ فقط در اختیار وابستگان به طبقه حاکم بود. مذهب، رانتخواری، ... میراث نامیمون نظامات گذشته می‌باشد که چند صباحی در سیستم سرمایهداری خواهد بود تا مثل همه چیزهای ناملزوم سیستم جدید به زباله‌دان تاریخ سپرده شود. موتور پیشبرنده تاریخ امروز سیستم سرمایه داریست، باقی‌ یا ملزمات این حرکت هستند یا ناملزوماتی هستند که محو خواهند شد.این سیستم هم زمانی‌ به خاطر تضاد‌های درونیش مثل سیستمهای دیگر به کناری نهاده خواهد شد، تا سطحی بالاتر از روابط انسانی‌ و پیشرفت مناسبات تولیدی نائل شود.
٨۱٣۷۶ - تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶       

    از : آرمان شیرازی

عنوان : زاده ی گنداب نادانی چه بوی آرد ببار؟
خانم فروغ اسدپور در نوشتار آموزنده و سنجیده ی خود پرسش دقیقی طرح کرده است: [«بوژوازی اسلامی» به عنوان کارگزار اسلامی مناسبات سرمایه دارانه چه عنصر یا عناصری را به سازوکارهای سرمایه داری افزوده، یا چه کارکرد خودویژه ای در مناسبات سرمایه داری به معنای اخص کلمه دارد که باید اعتقادات دینی آن را به عنوان پسوند به سرمایه داری ایران بیفزاییم؟]
پرسش دیگری را نیز میتوان بمیان آورد که "تمدن اسلامی" چه ویژگیهایی به تمدن هایی افزوده که با تازشهای ویرنگرانه یه زیر چیرگی نا میمون خود آورده است؟ متضاد بودن این ترکیب "تمدن" (نا همخوان با) "اسلام" آنگاه آشکارتر میشود که بدانیم هرگونه تمدن بر بنیاد زیرساخت های تاریخی, اجتماعی, فرهنگی, صنعتی و اقتصادی هویت می یابد. در سرزمین عربستان (هنگام پیدایش اسلام, به اعتبار تاریخ و نوشته ها) هیچیک ازین زیرساخت ها در حدی نبود که پدید آرنده ی تمدنی (پیشرفته تر از آنانی که بزیر کشید) باشد.
راست اینست که "اسلام" همواره ریزه خوار هر آنچه بوده است که با آن روبرو شده و یا بدست آورده است, از تمدنهای پیشین گرفته تا نظام پیشرفته (و بهره کشانه) سرمایه داری. آنچه از گذشته دیده ایم و اکنون می بینیم, نشان از آن دارد که اسلام ترمز تفکر, تمدن, زیبایی و پیشترفت بوده است.
راستی چرا کشورهایی که اسلام در آنجا سایه ی سرد و سنگین خود را پهن کرده, پیشرفته نیستند و یا بیشینه آنها در فقر, بی خردی, خرافه و فلاکت دست و پا می زنند؟
٨۱٣۷۵ - تاریخ انتشار : ۴ مهر ۱٣۹۶       

    از : کیا

عنوان : محمد بازرگان بود!
برای من بی سواد ،اسلام با سرمایه‌داری مدرن ، در بازرگانی نقطه عطفی دارد ، مابقی بردهداریست!
٨۱٣۶۹ - تاریخ انتشار : ٣ مهر ۱٣۹۶       

  

 
چاپ کن

نظرات (۴)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست