سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

در حمایت از "پرگار" - مارال سعید

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : چه چیزی دیده شود وچه چیزی دیده نشود
یکی از اهداف گروهی از انسانهای آزاد اندیش و روشنگر این بوده وهست که به دیگران بفهمانند !شما چکاره هستید که دیگران چه برنانه ای را ببینند و یا نبینند و چه بخوانند وچه نخوانند؟ تو چه کاره هستی که می خواهی دیگری را به بهشت ببری؟آن مزخرفاتی که به آنان اعتقاد داری برای خودت نگهدار!آن مزخرفاتی که برایت دکانی شده است وبکمک آنان، به دیگران می خواهی بگویی راه سعادت و خوشبختی تو اینست و آنست! بدرد خودت می خورد و بدرد ...... ای نگران دیگری! و ای به بهشت برنده تو اگر دغدغه انسانیت را داری؟ یکی از وظایف مهم و شاید اصلیِ تو اینست: که تلاش کنی خرد نقادِ بی رحم را در انسانها روشن کنی و یا جاری وساری کنی وآزادی بیان بی قید و شرط را هم بخواهی و برقرار کنی . چون این دو موضوع راه هر نوع شیادی و فریبکاری را بر دیگران و مبارزپندار خواهد بست!. به امید آن روز.
۶۹۷۰۷ - تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴       

    از : امیر ایرانی

عنوان : گپ وگفتی با یک معترض، گاهی وقتها بالا بلندی را با دیدگاهی وسعت نگر باید مورد توجه قرار داد نه با دیدگاهی..
در رابطه با نوشتارهایی که در خصوص برنامه پرگار در این سایت مفید انتشار یافته، از اینجانب سه نظر انتشار یافت:یکی از نظرات تحت عنوان«برخورد با یک پدیده، بدون مقایسه با پدیده دیگر» در زیر نوشتار جناب"سرژ آراکلی" که تحت عنوان «شرم وحق» در قسمت سیاسی است،که در آنجا تلاش گردید که نشان دهم که پدیده ساواک را با خودش و عملکرد خودش مقایسه کنیم،مقایسه با دیگری خطاهای خاص خودش را دارد و این مقایسه فریبی را بدنبال خواهد داشت و.... وحق محاکمه کنندگی [که یکی از حقوقی است که هر زیست جمعی برای تکامل جامعه اش به آن نیازمند و حتی ضروریست] برای همان نسل و نسل بعدی آنهم؛نه برای ارضای حس انتقام جوئی، چون این حس خود کینه آفرینی هایی را بدنبال خواهد داشت.بلکه محاکمه کنندگی برای پندآموزی و اصلاح امور باید انجام گیرد . و افراد هم این حق را نباید به خود بدهند که خودشان محاکمه کننده شوند بلکه باید مکانیزم صحیح محاکمه کنندگی را ایجاد کنند و خواهان باشند و افراد متخصص محاکمه کننده، اقدامات لازم را انجام دهند.::::::::: بعد از انتشار دو نوشتار:یکی از سرکار خانم سطوت و سرکار خانم مارل سعید[ظاهراً اینان حساسیتهای خاص خود را دارند] با توجه به مطالب قابل نقد در نوشتار این دو بزرگوار،اظهارنظرهای جالبی هم از طرف نظر دهندگان ارجمند ارائه می گردد. که با توجه به این شرایط دو نظر از اینجانب انتشار می یابد. یکی تحت «سازمان اطلاعات و امنیت-شکنجه- شکنجه گر-ابزار شکنجه»که در همین قسمت انتشار یافته که ابتدای نظر، پرسشی را مطرح می کنم:«دلیل وجودی شکنجه و شکنجه گری چیست؟» فکر می کنم این پرسش دغدغهء ذهنی هر فعال سیاسی و اجتماعی است. که اینجانب این مسئله را در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی که پست سازمانی برای این عمل دارند مورد توجه قرار داده ام و به آن پرداخته ام و تلاش کرده ام که این مسائل را بدور از مسائل شعاری و سوپر انقلابی شدن مورد توجه قرار دهم . اما ظاهراً نظر دیگری که تحت عنوان «شغل شریف قوادی در مقابل ....» که در همین قسمت ارائه شده و به دو موضوع قواد و شخصی بنام قانعی فرد ، که مورد توجه تعدادی از نظر دهندگان قرار گرفته بودند ،پرداخته شده است مورد نقادی واعتراض شما قرار گرفته . اما من متوجه نشده ام :جناب آ-بزرگمهر ارجمند! به چه چیزی معترض شده ای؟!:::::: باید گفت: پرداختن به این دو موضوع بدین دلیل بوده: گروهی حق محاکمه کنندگی را برای خود قائلند!. که بنده تلاش کرده ام که نشان دهم: در مسائل اجتماعی هر فرد، حق خواهان محاکمه کنندگی را دارا می باشد ! اما اجرای این حق از او سلب می شود و مکانیزم خاصی را می طلبد. اگر چنین نباشد قانون جنگل حاکم می شود. حال ممکن است شمای ارجمند بفرمائید: در جهان دارند چگونه عمل می کنند وچه می کنند وچه نمی کنند. این حرف شما واقعیت داردو همه نیز این مسائل را می بینند و می دانند و فکر نمی کنم احتیاج به گفتن داشته باشند!. هنر در این است: مسئله بگونه ای دگر ،که شاید راهکار اصلی باشد باید بیان شود. پرداختن به مسائل، بصورت شعاری ، در کوتاه مدت ممکن است یک اعتبار مبارزاتی هم بیآفریند ، اما این مشکل را حل نمی کند!. موضوع دیگری که توسط اینجانب به آن پرداخته شد: مربوط به واژه تن فروش -قواد-جاش[که یکی از نظر دهندگان بنام جناب خواننده با تعابیر خودش آنرا مطرح کردندو..] این واژگان بار منفی را با خود حمل می کنند این بار منفی، وسیله ای می شود برای افرادی، بلکه بتوانند اعمال خویش را توجیه کنند و شاید یک فرار به جلوی را انجام دهند. تلاش بنده این بوده که نشان دهم ،خیر! واژگان و یا اعمالی هستند که ظاهراً بار مثبتی را با خود حمل می کنند، اما آن یک فریبکاری بیش نیست! و تلاش شد که گفته شود: ای افرادی که فکر می کنید : آنچنانی هستید، خیر! آنچنانی نیستید ویک آنچنانیِ دیگری هستید!.::::::: در رابطه با فردی بنام قانعی فرد پرسشی مطرح کرده اید . بر خورد من با موضوع این فرد چنین است : جناب خواننده مطالبی در خصوص جاش و این شخص مطلبی را آورده، که اینجانب در رابطه با واژه جاش و قانعی فرد پرسشی را مطرح کرده ام که بطریقی می خواستم بگویم: این حق محاکمه کنندگی فرد را، که گروهی برای خود حق می دانند باید درش تجدید نظرکنیم. که هر تصور وپندار ما پرسشی را می آفریند!. که شما در مقام محاکمه کنندگی آن فرد پرسشهایی را در رابطه با سوابق مبارزاتیش از اینجانب در مقام وکالت از آن فرد ، خواسته اید . که باید گفت: این نگرش شما و خواسته شما چگونه باید ارزیابی شود؟ شاید...
۶۹۷۰۶ - تاریخ انتشار : ٣۰ مرداد ۱٣۹۴       

    از : آ. بزرگمهر

عنوان : برای امیر ایرانی
نمی دانم به کدام یک از نکات مطروحه در کامنت بالا بلند شما پبردازم که مزاحم وقت دوستان اخبار روز و خوانندگان نشوم.

بهتر است اول گریزی به "شاهکار" سازمان عفو بین الملل بزنم که این روزها با "تصویب" رفع تعقیب مجازات "خریداران" سکس در بعضی کشورها توسط ریاست سازمان عفو بین الملل به جنجال سیاسی تبدیل شد. عفو بین الملل برای خالی نبودن عریضه گفته قوانینی که بعصی از کشور ها مثل سوئد ، فرانسه و.و. برای کاهش "تن فروشی" تصویب کرده اند کار "خوبی" است. ولی نقض حقوق بشر " گارگر جنسی" است.

البته وقتی "صنعت سکس" ،" صنعت ترافیکیتگ" ، "صنعت پورنوگرافی" ، "صنغت موادمخدر" برسمیت شناخته میشود . پس برای این فیبل فعالیت ها نیز مقررات و حقوق وظایف تائید می شود و سازمان عفو بین الملل نیز دلش "شور " میزند.

این ها را نوشتم که به آقای امیر ایرانی بگویم دنبال کردن این بحث ها در رسانه ها به ما می آموزد که نه تنها سازمان عفو بین الملل بلکه بسیاری از فعالین اجتماعی دلشان برای "کارگران جنسی" واقعا "شور " میزند. این ها میخواهند که "تن فروشان" آزادانه رسما و در چتر حمایتی جامعه راحت فعالیت کنند. و به محدودیت خرید "سکس" اعتراض دارند، این باعث اشاعه بیمایهای مقاربتی میشود.
۱.هنوز دولتی قادر نیست. فروش سکس " تن فروشی " را ممنوع کند و برای "کارگران جنسی" کار دیگری پیشنهاد کند. جهان دارای میلیونها بیکار و میلیارد ها دلار بودجه لازم است..... بگذارید "کارگر جنسی" به کارش ادامه دهد.
۲. حتی روش ممنوعیت خرید سکس نیز با اعتراض سازمان عفو بین الملل روبروشده است. عده ای می گویند که این امر باعث شده است که خرید و فروش مخفیانه از راه اینترنت و تلفن انجام شود و کنترل "کارگر جنسی" مقدور نیست که برای سلامت جامعه خظرناک است.
۳. محققان و جامعه شناسان می گویند حتی در آلمان که مراکز رسمی و فاحشه خانه های متعدد وجود دارد بسیاری از "کارگران جنسی" حاضر به فعالیت در فاحشه خانه ها نیستند و حتی حاضر نیستند در مراکز بهداشتی و کنترل ثبت نام کنند و ترجیح می دهند که هویت آنها مخفی بماند. آری این است اصل مطلب !

آقای امیر ایرانی ، مهم نیست که عفو بین الملل برای "کارگر جنسی" قطعنامه ی نقض حقوق بشر صادر کندو برای آزادی "صنعت تن فروشی" تلاش کند. مهم این است ک حتی در آلمان بسیاری از "کارگران جنسی" از اعلام هویت خود جلوگیری می کنند و این کار را برسمیت نمی شناسند. این دقیقا نکته ی اصلی است که در سراسر جهان و در طول تاریخ حضور داشته است. کسانی که "علنا" به "تن فروشی" روی میاورند به سیم آخر می زنند و تمام پل ها را پشت سر خود خراب می کنند.

خبلی خلاصه : جاسوسان ، ماموران خبر چین و شکنجه گران نیز حاضر به ابراز هویت شغلی خود حتی خانه و خانواده نیستند ولی بعضی به نهایت دیو سیرتی میرسند که مثل پرویز فراستی البته امروز در پرگار عار و ننگی از کارهای ضد انسانی که خود و همکارانش انجام دادند ندارد. ولی ۲۵ سال بی هویت بودند و تاکنون نیز مخفی هستند.

نتیجه : "ساواکی" در حکومت گذشته یکی از زشت ترین سمبل ها و کُد ها بود و امروز کسانی که به همان کار در حکومت اسلامی ادامه می دهند نیز از همان سمبل های "برخوردار" هستند . چه در زندان ، چه لباس شخصی ها و چه قانعی فرد که بین اوین، مخفی گاه پرویز ثابتی و خبرگزاری فارس ، پرگار در می نوردد تا اشتراکات دو حکومت را در هم آمیزد و علیه کسانی که با دو حکومت مبارزه کردند پرتاب نماید.

بنظر من این ها همین قدر که دروغ زنی می کنند و شهامت پذیرفتن اعمالی که انجام داده اند را ندارند. کافی است که به همان " ساواکی" و مشابه امروز آن نامیده شوند که تعریفی جامع و مانع می باشد.

حساب "تن فروشان" یا " کارگران جنسی" و " جاکش" و "القواد" Bawd / Bander را با "ساواکی" قاطی نکنیم. این همان نیست.
در ضمن آقای ایرانی لیستی از تمام کارهائی که عرفانی فرد در قبال حکومت گذشته ، حکومت فعلی و مخالفان دو حکومت نمو مرقوم فرمائید موضوع بسیار فرا تر از مثال شما در باره ی "تجریه طلبی می باشد . متاسفم.
۶۹۶٨۷ - تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۴       

    از : kurosh Pakzad

عنوان : ----
اما در مورد ساواک زمان شاه ؛ من بیاد دارم که اتحادیه کمونیست ها کتاب اسامی ۸۰۰۰ساواکی راافشا کرد. هر چند جامعه انقلابی سر از شادی نمی شناخت اما هزاران کارمند معمولی ساواک و خانواد هایشان قربانی خشم انقلاب شدند. من شخصا در دبی با یک مامور اداره ساواک آشنا شدم که کل زندگیش را مصادره کرده بودند و حتی نان شب را هم نداشتند.بنابراین بحث در مورد این مسایل گاهی ضروری است.
۶۹۶٨۵ - تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۴       

    از : kurosh Pakzad

عنوان : --
برنامه بی بی سی پرگار توهمات دایی جان ناپلونی بسیاری از دوستان را تحریک کرده است. کار کار انگلیس هاست. اولا پرگار در مورد دهها مسایل اجتمایی فرهنگی و سیاسی دیگر برنامه جالب داشته ؛ حالا چون اتفاقا برنامه اخیر برای عده ای تحریک آمیز بوده ؛ پس حتما توطعه حساب شد ه ای از طرف امپریالیسم بریتانیا و انتلیجنت سرویس در کار بوده.؟
در مورد جنایت و شکنجه در زندان ها و نقش ساواک شکی نیست ؛ اما بررسی ابعاد مختلف این سازمان امنیتی ضروری است. خود رژیم کنونی خیلی زود به توانایی ها ارزشمند ساواک واقف شد و توانست از آن در سرکوب دگر اندیشان استفاده کند. . اگه اپوزیسون ضد رژیم این مهم را درک کرده بود و توانایی های اطلاعاتی رژیم را جدی می دید اینگونه غافلگیر نمی شد و شاید عده بیشتری نجات پیدا میکردند.
۶۹۶٨۴ - تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۴       

    از : دیدگاه کرمانی

عنوان : تعمق کنید
https://khawaran.wordpress.com/۲۰۱۵/۰۸/۱۳/k-۳۸۰۶/ مقاله ی فروغ اسد پور

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=۶۸۵۰۱ مقاله سرژ آراکلی
۶۹۶٨٣ - تاریخ انتشار : ۲۹ مرداد ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : " ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم "
سرکار خانم سپهری,
" ویژگی هایِ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخیِ " یک کشور نسبت به خود ممکن است تغییر و یا نسبت به دیگری ممکن است تفاوت و یا تغییر کند ولی " ویژگی هایِ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخیِ " بی.بی.سی. بطور اخص و صاحبان زر و زور بطور اعم نسبت به دیگران تغییر نکرده و نخواهد کرد.
" گفتم که بر خیال[ش ] راه نظر ببندم - گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید " مگر آنکه باز به توصیه پیر خرابات " پاسبان حرم دل [ بشویم ] شب همه شب ", که متاسفانه چنین نیست.
۶۹۶٨۰ - تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۴       

    از : آزاده سپهری

عنوان : سیاست های متفاوت در برابر کشورهای متفاوت
آقای پیروز،
سیاست بریتانیا در برابر همه ی کشورهای دیگر که یکسان نیست. سیاست یک کشور در برابر کشوری دیگر مبتنی بر ویژگی هایِ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تاریخیِ آن جامعه است. برای همین هم حتی بی بی سی فارسی با بی بی سیِ دَری (یا افغانی) تفاوت دارد، با اینکه زبان هر دو تقریبا یکی ست.
۶۹۶۷٨ - تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۴       

    از : خسرو صدری

عنوان : پاسخی به خانم مارال سعید
چپ ها بی بی سی و ...را زیر ذره بین قرار می دهند ولی "یکباره قلم بطلان "برروی آن ها نمی کشند. شما هم یک باره خط بطلان برروی این منتقدین نکشید ونفرمایید که "با آن ها بحثی ندارم". سوال من در کامنت اولم این بود که:برپایه همان منطقی که شما سعی کردید انتقاد خانم سطوت از بی بی سی را رد کنید، می بایست انتظار داشته باشید که تابوی "هولوکاست" هم در پرگار کالبد شکافی شود. ولی همه می دانیم که چنین امری هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد. بنابر این نقل قولی که از نوشته خانم سطوت دستمایه مطلب شماشده شده است، اعتبارش را علی رغم تلاش شما، تاپایان نوشته تان حفظ می کند.
امروز۲۸ مرداد و سالگرد کودتای سیا علیه دولت دکترمصدق است. همین بی بی سی مطابق اسناد به زمینه سازی کودتا کمک کرده و حتی رمز کودتا را مخابره نمود. تجربه شخصی خود من هم در ایام انقلاب حاکی از آن است که بی بی سی، زمانی که غرب تصمیم به خالی کردن زیر پای شاه گرفت، دقیقا در این سمت تغییر جهت داد. یک نمونه اش واقعه ۱۳ آبان دانشگاه تهران در سال ۵۷ است که من هم در آن حضور داشتم و شاهد تیر خوردن ۳ دانش آموز و مرگ حداقل یکی از آن ها بودم. مطمئن هم هستم که جز آنچه من دیدم ،آن روز اتفاق دیگری دردانشگاه رخ نداد. بی بی سی ولی ، عصر همان روز از قول شاهدان عینی و سازمان های ملی ۵۳ کشته اعلام کرد و تا چند روز هم آن را تکرار می نمود.
انسان عاقل البته از مطالب خوب و مفید حتی شیطان هم منتفع می شود ولی شیطان بودن او را فراموش نمی کند وگرنه دیر یا زود بازیچه دستش خواهد شد.
۶۹۶۷۴ - تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۴       

    از : peerooz

عنوان : سابون با سین
احتراما, گرچه ممکن است صابون با " سین " کف زیادی نکند اما در کوه " ق " قوادان, صدا بسیار میپیچد.
۶۹۶۷٣ - تاریخ انتشار : ۲٨ مرداد ۱٣۹۴       

نظرات قدیمی تر

 
چاپ کن

نظرات (٣۱)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست