یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

هاشمی یا تقلب

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : احتشام

عنوان : سپاس
با سپاس از مطلبِ شما. بند نیز مطلبی مرتبط با مطلبِ شما را به سایت فرستاده ام که در صورتِ به چاپ رسیدن، مطالعه خواهید فرمود.

احتشام.
۵٨٨۱۰ - تاریخ انتشار : ٣ آذر ۱٣۹۲       

    از : روزبه صالحی

عنوان : از دودکش ستاد انتخاباتی هاشمی نسیم آزادی و عدالت خارج نمی شود .
قبل از هر چیز ضرورت دارد از کوشایی دست اندر کاران اخبار روز تشکر کنم . کوششی که علیرغم خستگی جسم و روان شان ، عرصه ای آزاد در اختیار علاقمندان سایت خود و دیگران ایجاد کرده اند . در مورد نظربرخی ذیل مطلب مزبور ، چیزی ننویسم بهتر است . اما ناچار کوتاه بگویم ؛ رعایت کمی انصاف هم خوب است . رفقای نظردهنده نباید نویسنده یا نظردهنده و بویژه زحمتکشان اخبار روز را مورد عتاب و خشم قرار دهند .
به متن موضوع وارد می شوم .اما در مورد هاشمی یا اکبرشاه کوتاه بنویسم که بدون هرگونه شک و تردید وی شریک تمام سیاست هایی است که حاصل زحمتکش آزارش ، تا امروز ادامه یافته است . نتیجه سیاست های اقتصادی او به محض راهیابی به راست جمهوری ، رشد سرمایه داری و تحکیم رانت خواری بوده و فرزندان سردار سازندگی واضع لقب آقازاده های ویژه خوار بوده و هستند . مطلب « هاشمی یا تقلب ......» اخبار روز جان کلام عملکرد رفسنجانی را در حوزه سیاسی ، دیپلماسی و موضوع هسته ای برشمرده است . وقتی او خود را در جایگاهی تعریف نمی کند و می کوشد تا در قامت قهرمان ملی یا ناجی ملت تصویر شود ، با کمی جسارت پیش بینی خیزبرداشتن هاشمی برای رهبری چندان ذهنی نیز نخواهد بود . بقول اخبار روز هاشمی پرستی او باعث تغییری نخواهد شد . هاشمی پرستی او کیش شخصیتی را در او و همپالکی هایش استحکام بخشیده که حاضر می شود برای تسخیر صندلی رهبری بهر بازی تن در دهد و هر جریان سیاسی را قربانی مطامع بلندپروازانه و نئولیبرالی خود کند . او کماکان خود را صاحب قدرت در ایران می داند . امید که ورود او به بازی انتخابات از رهگذر حمایت احساسی برخی چپ ها و سبزها باعث تحریک او در انتقال بازی انتخابات به کف خیابان های شهرهای بزرگ ایران نشود که چنین وضعیتی مورد پسند جنگ افروزان دول سرمایه داری وتجزیه طلبان اپوزیسیون برانداز خواهد بود . هاشمی به شعار های انتخابات سال ۸۸ و بعد از آن بازنمی گردد . همچنین خواستار رفع حصر موسوی و کر.وبی نخواهد شد . او با ترفندهای ویژه سرمایه داری ، رهبران جنبش سبز را در ذلت نشاند و تا از منزلت و وزتش کاسته نشود . هاشمی وقتی که از موسوی و کروبی دست می کشد . هنگامی از حمایت مطالبات حامیان جنبش سبز صرف نظر میکند فردا که از طریق ما و دیگر رای دهندگان به اندرون قدرت راه یافت ، آنگاه پی خواهیم برد که چگونه اسب تروای او شده ایم . باز می نویسم فریب خوردن برای چپ کم هزینه ایجاد نکرده است .در اوان انقلاب ۵۷ مسحور عدالت خواهی او در تریبون نمازجمعه شدیم .پریروز به گونه ای دیگر ، دیروز در قامت حامی منافع جنبش سبز مسحورش شدیم . این بار فریفته سحر کلام قدرت طلبی او نشویم . مطمئن باشید که از دودکش ستاد هاشی نسیمی به سوی جامعه روشنفکری و سیاسی ایران و بویژه طبقات واقشار زحمتکش میهن مان بیرون نخواهد آمد.
۵۴۲۹۴ - تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۲       

    از : محمد براتی

عنوان : این فقط یک انتخاب مصلحتی است و نه چیز دیگر!
دوستــان کاربر، اگرآقای هاشمی از شورای نگهبان به سلامت عبور کرد، عاقلانه است که به ایشان رای دهیم، چون آقای هاشمی اینقدر گزیده شده و این قدر جلوی خانواده خود خجالت کشیده...کاری بکند که ناخواستـــه به نفع ملت باشــد، او چون از بسیاری از مسائل پشت پرده خبر دارد، درحال حاضر بهترین فردی است برای مـــچ انداخــتن! واز طرفی همــه ی ما میــدانیــم این آقایان روحانی که زمانی برای ۵ ریال و۱۰ریال بیشتر در مجالس روضــه خوانی گردن کــج میکردند وامام حسین و فرزندانش را طوری میکشتند که دل مادر و مادر بزرگهــای ما بســود و۲ ریال و ۵ریالی هم در گوشــه دستمال بپیچنــد و روی چادر حــایل جداسازی زنانه ومردانه برایشان بگذارند و... امروز حداقل پژو و پژو پارس ســوار میشوند واز منازل شیک واسباب اثاثیــه آنچنانی برخوردارند، ضمن اینکه با این سیاستهــای اینروزهای سپاه و رهبــری همــه ی این مال و اموال را درخطر میبیننــد ونه مال .اموال و اندوختــه های بانکی را در خطر میبیننـــد، بلکه آن اتفاقاتیکــه در زمان وقــوع انقلاب۵۷ افتاد و نیز آن اتفاقاتیکه در انقلابات بهــارعــربی خوانده و شنیده اند...جانشــان را هــم در خطر می بیننــد البتــه خود شخــص آقای هاشمی رفسنجانی و تعــداد زیادی از افراد بیت هــم ایچنــین می اندیشنــد وهمانطوریکه تعدادی زیادی از مردم اینبــار نه از میان بــد وبدتر، بلکـــه از میان خیلی بــد و بسیـــار بد و بد... شخص خیلی بد را انتخاب میکننــد در همان جناح اصولگرا هم این بار برای نجات خود واموال خود به ناچار آقای هاشمی را برمیگزیننــــد، مطمئــن باشیــد حتــا سپــاه و خانواده هایشـــان نیــز جنگ را نمی خواهنـــد، لــذا آنان نیــز چون ملت فکر میکننــد و چون آقای هاشمی را حداقل در این موقعیت می بیننــد... پس به او رای خواهنــد داد،.
۵۴۲٨٣ - تاریخ انتشار : ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۲       

    از : پروین کرد

عنوان : تمسخر به هیچ وجه
جناب هم قبیله پیروز قصد من خدا نکرده تمسخر بهیچ احدی نبوده و نیست ققط منهم مثل خیلی از ابرانی ها کل الاجمعین این حکومت را مشتی لات و اوباش و همه اشان را سر وته یک کرباس میدانم و امید به ناجی ایران هم در بین این آدمخوان ندارم (شر و ور و در ) را نه به نوشتهء جنابتان بلکه بهمین عمل خون خودرا (رب انار کردن ) همگانی است که بخاطر امری که ازپیش و بدستور اربا بان این حکومت وحوش ساخته و پرداخته شده است و شرکت درین افتضاحات هم جز خود را مفتضح کردن بسود این چاقوکشان نیست همین و همین
۵۴۲۷۱ - تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۲       

    از : سینا صدرالعلما

عنوان : دیدگاه اخبار روز ، ره گم کرده عمدی یا غیر عمد؟؟؟
این نوشتار تحلیلی شما بوضوح نشانگر عدم آشنائی شما با مکر و حیله آخوندی و تجربه رذالت ۱۴۰۰ ساله آنان است، یا اینکه عمداً و برای ره گم کردن ملت از این راه سوخت رسانی بماشین جنایات رژیم است؟!
با این تحلیل بملت چنین تداعی میشود که رفسنجانی با سیدعلی چلاق بظاهر اختلافاتی دارند که از ابتدایش اصلاً و ابداً چنین نبوده است و نیست و منبعد هم نخواهد بود و این نشان بارز و غیرقابل انکار تبانی رذیلانه آخوندی و بیشرفگری بی انتهای آنان است؟!
شما حداقل باید آخرین حکم صادره از سوی جلاد چلاق برای ابقای ریاست تشخیص مصلحت نظام را به نمایش و تحلیل بگذارید تا بلکه آنهم بلکه به عمق این بیشرفگری و رذالت آخوندی پی ببرید؟! اما با نهایت تأسف گمان من چیز دیگریست که چنانچه صحت داشته باشد نشانگر عمق و ژرفای خباثت و دنائت مزدوران است؟!
این دو با رذالتی ناب و چشمگیر چنان ماهرانه به چشم ملت و مخالفین خاک میپاشند که نهایتش تحلیل های نا درست اینچنینی در صفحات به اصطلاح مخالفین است؟! اصلاً میفهمید تشخیص مصلحت نظام یعنی چی؟
این اراذل و اوباش آخوندی چنان در بکارگیری ترفندهای رذیلانه و هولناک آخوندی در طی ۱۴۰۰ سال تجربه اندوخته اند که اکثر تحلیلگران ریز و درشت در دام به اصطلاخ اختلافات بظاهر آنا گرفتار آمده اند و نمیتوانند درک کنند که این اختلافات تداعی شده صرفاً برای تحمیق یک ملت مسحور شده به باورش بهترین کارآیی را دارد؟!
جای تأسف است که عده ای قلیل از فرهیختگان هم به این دام گرفتار آمده اند و لاجرم برای پیشبرد اهداف سخیف و هولناک آخوندی به ماشین تحمیق سازی آنان از طریق طرح دیدگاه های گاه عجیب سوخت میرسانند؟!
بیجهت نیست که گفته شده:
آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند.
والسلام
۵۴۲۶۴ - تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۲       

    از : peerooz

عنوان : " کس له درد کس خوردار نیه ".
" شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل!!!!! و این تیپ شر و ور و در....".

گمان دارم که سرکار خانم پروین, هم قبیله و هم ولایتی بنده عرایض مرا تقلید و تمسخر فرموده و سپس بیاناتی فرموده اند که نمیدانم در تکذیب و یا تائید گفتار بنده است.

این مرا بیاد داستان الکنی میاندازد که از بقال پنیر خواست و بقال هنگام تحویل، بزبان الکن گفت بفررررمایید. همزمان مشتری دیگر همان تقاضا کرد و بقال بدون لکنت گفت بفرمائید. الکن به اعتراض گفت که بقال تقلید او را درآورده است و بقال به لکنت
جواب داد که خیر، تقلید آندیگری را درآورده است. " به دل نباید بد آورد ". ایشان شاید دیگران را تمسخر فرموده اند.

منظور از عرایض بنده روشن است که انشاالله ما هنوز رو به قبله دراز نشده ایم که رئیس جمهور " تغییر", مجلس ختم ما را برچیند و گرچه هنوز " کس دیار نیه" ولی انشاالله " در باره خبر مرگ ما بسیار غلو شده است ". ولی خب من چه میدانم. " کس له درد کس خوردار نیه ".
۵۴۲۶۱ - تاریخ انتشار : ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۲       

    از : پروین کرد

عنوان : شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل!!!!! و این تیپ شر و ور و در .. و کجائیم و کی بهوش میآییم ما ((مردم))؟؟؟
غلط کرد م ((مردم )) نه / چرا که مردم یا (عوام الناس ) نه فقط در کشور مسلمان و شیعیی( مقلد میمونی وار ایرانی) / که در کشورهای بیش از ۲۰۰سال (دموکراسی زدهء غربی) هم خیلی راحت به بازی گرفته و به رنگ روز قواد بازار جهانی حتئ در ین دنیای انقلاب (اطلاعات) در میآیند و جای هیچگونه تعجب هم نیست . اما ایرانی خود خدا بین جدای از هر گونه گون برتری طلبیهای(( ما اینمان ها )) و فروش فیس و چس ملیتی هویتی بر یکدیگر / هنوز و بعد از ۳۴ سال داغ و دار و درفش و تکلیف و امر و نهی / در چارچوب حکومتی خداوندی و نه زمینی که آدمهایش چه گرسنه چه سیر حداقل راه رونده در روی زمین هستند : چرا خودرا موظف به خود مفتضح کردن درین افتضاحات اسلامی ۳۴ ساله میداند و از عصبیت بقول همولایتیهای من (خون خودرا تبدیل به رب انار ) مینمایند ؟ ما چه ندانیم و چه خودرا بعمد وبرای (مایه) به نفهمی بزنیم / حداقل می دانیم که دین یعنی آمر تکالیف خداوندی درروی زمین و هر آنکس که پا را ازین حیطه برون بگذارد به تناسب احکام خداوندی مجازات میشود / حال اگر کره بزی از تبار پاسداران همین (حاکمیت خداوندی برزمین) تیز از خود برون شدن پس میدهد و میگوید ( اسلام دیگه جواب نمیده و چند سال پیش از آن قرآن را بر دست زنان غیر محجبه و همراه دف و نی در تالار رودکی (( تشییع) کرد! ! چرا نمیبایست افاضاتش را هر قدر هممستر بین مآبانه) باشد کمترین وقعی ننهاد ؟ میگویند در زمان لافاو (سیل) آدم بهر تخته پاره و آشغالی پناه میبرد مگر نه ؟
۵۴۲۱٣ - تاریخ انتشار : ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۲       

    از : جیج غانی

عنوان : آقای تابان؛
خسته نباشی، قلمت پر جوهر و قدمت استوار باد!
۵۴۱۶۵ - تاریخ انتشار : ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۲       

    از : peerooz

عنوان : کشتی نشسته
جناب حسینی،
ممنون از یاد آوری. امید که حافظ درست تر گفته باشد. کشتی نشسته با غریق خیلی فاصله دارد.

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل - کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

بهر حال سبکباران ساحل ها اگر هم بخواهند ، جز فریاد کاری از دستشان بر نمیآید.
۵۴۱٣۱ - تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۲       

    از : کمال حسینی

عنوان : یک نفر درآب دارد می سپارد جان
من هم قبول دارم که از هاشمی نباید انتظار معجزه داشت ولی من موافق رای دادن به او هستم ، من خوشحالم فردی همچون هاشمی با جایگاهی که در حاکمیت دارد به خاتمی خود را نزدیکتر میداند تا مصباح یزدی و شرکا .من هم قبول دارم که بدون تغیرات در سیاست های کلان کشور هیچ مشگلی از جمله مشگل برنامه هسته ای و تحریم ها حل نخواهد شد ، ازنظر من وجود هاشمی در جایگاه ریاست جمهوری می تواند ما را به این هدف نزدیکتر کند.تضمینی وجود ندارد که دوباره در انتخابات تقلب نکنند ولی من احتمال آن را کم می دانم و نمیدانم آلترناتیو شرکت نکردن چیست .وخامت شرایط کشور ما به حدی است که از نظر من باید از هر امکانی برای خروج از این بحران استفاده کرد .ایران ما و ساکنان آن به غریقی می مانند که در شعر زیبای نیما یوشیج "آی آدمها " از آن یاد شده است :
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید
یک نفر درآب دارد می سپارد جان
یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند
روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید
آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن
آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید
که گرفتستید دست ناتوانی را
تا توانایی بهتر را پدید آرید
آن زمان که تنگ می بندید
بر کمر هاتان کمربند
در چه هنگامی بگویم من ؟
یک نفردر آب دارد می کند بیهوده جان قربان
آی آدمها که در ساحل بساط دلگشا دارید
نان به سفره ، جامه تان بر تن ؛
یک نفر در آب می خواند شما
موج سنگین را به دست خسته می کوبد
باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده
سایه هاتان را ز راه دور دیده
آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بی تابیش افزون
می کند زین آبها بیرون
گاه سر ، گه پا
آی آدمها !
او ز راه دور این کهنه جهان را باز می پاید ،
می زند فریاد و امید کمک دارد
ای آدمها که روی ساحل آرام در کار تما شا یید !
موج می کوبد به روی ساحل خاموش
پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده .بس مدهوش
می رود نعره زنان .وین بانگ باز از دور می آ ید :
آی آدم ها ...............
و صدای باد هر دم دلگزا تر ،
در صدای باد بانگ او رها تر
ازمیان آبهای دور و نزدیک
باز در گوش این نداها
آی آدمها ...............
کمال حسینی
۵۴۱۲۰ - تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۲       

نظرات قدیمی تر

 
چاپ کن

نظرات (۲۵)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست