یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نه جنگ، نه دیکتاتوری!

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : م ط

عنوان : رضا پهلوی ابتدا تکلیف نقض حقوق بشر در دوران پدر و پدر بزرگش را روشن کند!
کاربری که با نام یک سوال (حتما سوالی که بخیال وی دست اخبار روز را در پوست گردو گذاشته!!!) قصد القا کردن وحشت از مطرح شدن وارث حکومت جلاد پهلوی را دارد!
اول اینکه رضا پهلوی با میلیاردها دلار ثروت بغارت برده توسط خانواده اش و بواسطه حمایت های رنگ و وارنگ "جهانی" طی سی و سه سال قادر به سازماندهی یک تجمع ده نفره در داخل نیست. پس وحشت از مطرح شدن وی به جوکی بیش نمی ماند.
دوم اینکه با رسیدن بوی کباب "دخالت بشر دوستانه" غرب در لیبی و احتمالا در سوریه، شاهزاده از خواب زمستانی بیدار شده و خواسته بدین شکل سند دعوت از غرب برای حمله به ایران را به نام خویش ثبت کند.
ضمن اینکه مردم ما جنایات پدر و پدربزرگ وی را بخاط دارند، حاضر نیستند از گیر حکومت فردی دینی به دام حکومت فردی وارث دو جانی درافتند. هرچند جانیان حاکم کنونی بسیار ددمنش تر و مستبد تر از آن دو باشند. روح زمان و رشد حاصله در ایران اجازه عوام فریبی های اینچنینی را به شازده خان پهلوی نخواهد داد.
پیش از هر چیز وی باید تکلیف جنایات پدر و پدربزرگش را برای مردم روشن کند.
۴۲۱۱۲ - تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱٣۹۰       

    از : یک سئوال

عنوان : یک سئوال
چرا اجبار روز خبر مربوط به تعقیب قضایی خامنه ای که رضا پهلوی استارت آن را زده
اپ نمی کنید؟
چون رضا پهلونی مطرح میشه؟؟ تا اینقدر ضد پظهلوی هستید که از خامنه ای می گذرید؟
۴۲۰۹۷ - تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱٣۹۰       

    از : آشنا ...

عنوان : برای آنهایی که به انتظار دیدن فرشته‌های صلح آسمانی چشم دوخته اند...
"آنها منتظر می نشینند تا هواپیماهای ناتو ایران را بمباران کنند، تا مانند اپوزیسیون لیبی زمان مناسب برای عملیات فعالانه و قهرمانانه آنها برسد و اعلام موجودیت نموده و مبارزه را آغاز نمایند، در غیر این صورت موجودیتشان تنها در روی صفحه کاغذ است و حضوری در عرصه مبارزه نداشته و نخواهند داشت. موجودیت عملی و عینی اینها، موجودیت عملی مستقلی نیست و تنها با موجودیت تهاجمی امپریالیستها و صهیونیستها قابل تعریف است.
پاره ای نه تنها می خواهند امپریالیسم و صهیونیسم را از ایران بتارانند و رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، بلکه حتی آهنگ آن دارند با یک انقلاب قطعی سوسیالیستی و ضد استثماری، مناسبات ظالمانه سرمایه داری را نیز از ریشه برافکنند و جامعه آزاد سوسیالیستی در ایران برقرار کنند. آنها در حقیقت جبهه ای در تخیلات خود اختراع کرده اند، که فقط کارگران و زحمتکشان را در بر می گیرد و نه مردم ایران را. ببینید تجاوز امپریالیستی و صهیونیستی به ایران چه ثمراتی ببار می آورد. انسان از این همه بیگانگی نسبت به شرایط ایران در شگفت می ماند. آیا این عده نمی فهمند که حتی اگر بر فرض محال، در سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیز، در روند جنگ موفق شوند، قادر نیستند بهره کشی انسان از انسان را از میان برداشته و از ادامه جنگ تجاوزکارانه جلوگیری کنند ؟ آیا باید پیغمبر بود تا درک کرد امپریالیسم آمریکا و صهیونیسم اسرائیل و ناتو هرگز پیدایش یک ایران سوسیالیستی و انقلابی و مردمی را بعد از رژیم جمهوری اسلامی نمی پذیرند و ایران را با خاک یکسان خواهند کرد؟ آیا باید پیغمبر بود تا دانست هدف تجاوز به ایران سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار سوسیالیسم نیست ؟ آیا این سخنان نشانه این واقعیت نیست که عده ای ماهیت امپریالیسم را نمی شناسند و قادر نیستند از اوضاع کنونی تحلیل انقلابی بدست دهند؟؟
به سخن دیگر امپریالیستها و صهیونیستها که بسیار مودب و مظهر خیراند و نه شرّ،و در اثر تحریکات جمهوری اسلامی کاسه صبرشان لبریز شده است،باید بدون احساس تقصیر، به عنوان قربانیانِ تحریک و تجاوزِ جمهوری اسلامی،به ایران حمله کنند و نگذارند که صبر و تحملشان بازیچه دست ایرانی ها قرار گیرد. مردم ایران از غارتگری و جنایتکاری امپریالیستها و صهیونیستها که به گذشته تاریخ تعلق دارد، بزرگوارانه چشم بپوشند و آنرا فراموش کنند و تاریخ جهان را به سطل خاکروبه بیاندازند و از آنها برای حمله به ایران و "نجات" ایران، دعوت به عمل آورند.
خوانندگان می بینند، که هیچکس به صراحت، حامی تجاوز به ایران و تحریم اقتصادی مردم ایران و ساختن نوار غزه از ایران، نیست. حامیان تجاوز به ایران، مسئولیت تجاوز را به گردن جمهوری اسلامی انداخته و جای علت و معلول را عوض می کنند. معلوم نیست چرا جمهوری اسلامی باید هزاران کیلومتر دورتر به آمریکا حمله کند ؟ این آمریکاست که تدارک تجاوز به ایران را می بیند و بدور ایران پایگاه نظامی ایجاد کرده و نقض حقوق بشر، استبداد مذهبی، شکنجه زندانیان سیاسی و اختناق حاکم در ایران را بهانه کرده است تا در منطقه حضور داشته باشد و نه جمهوری اسلامی در همسایگی آمریکا. اسرائیل ۶۰ سال است که فلسطین را اشغال کرده است، مسبب چندین جنگ در منطقه بوده است، ایران محمد رضا شاه به ظفار حمله کرده و پاکستان و هندوستان با یکدیگر بارها درگیر شده و شوروی به افغانستان وارد شده و القاعده توسط آمریکا و عربستان سعودی و سازمان امنیت پاکستان پروار گردیده و به افغانستان اعزام شده است و منطقه را به آشوب کشیده اند. آنها بیاری فرانسه و آلمان و آمریکا و انگلیس به اسرائیل بمب اتمی داده اند و... آیا همه این تحریکات و ماجراجوئی ها در منطقه که به صورت عمده، قبل از استقرار رژیم جمهوری اسلامی در منطقه بوده است، در زیر سر جمهوری اسلامی است ؟ و یا زیر سر صهیونیسم اسرائیل و توسعه طلبی امپریالیستها در منطقه ؟ تروریستها صهیونیستها هستند و یا فلسطینیها و لبنانیها که کشورشان در اشغال به سر می برد. دنیا را واژگونه نشان دادن برای اینکه تجاوز امپریالیستها را به ایران توجیه کردن، کمال بی شرمی و موذیگری و فقدان صمیمیت است.فقط این امر از آدمهای بی وجدان و نوکران امپریالیست و موجوداتی بر می آید که کوچکترین عشق و علاقه ای به مردم ایران و به سرزمین ایران ندارند و میهنپرستی را مسخره می کنند.
مطالعه این نظریات موذیانه این است، که امپریالیستها و صهیونیستها بی آزار بوده و به تحریک و ماجراجوئی بین المللی دست نمی زنند. این "نیروهای خارجی"، هوادار صلح و آرامش اند و با تروریسم مخالف بوده و به خواستهای مردم ایران احترام می گذارند.اگر جمهوری اسلامی خواهان برافروختن جنگ نباشد، آنها با ایران کاری ندارند...رضا پهلوی هم در لابلای گفتار خویش به طور موذیانه شرایط امپریالیستها برای تسلیم را نیز بازگو می کند." رژیم جمهوری اسلامی باید از دستیابی به دانش هسته ای دست بردارد، رژیم جمهوری اسلامی باید از حمایت جنبش مردم لبنان و فلسطین دست بردارد، رژیم جمهوری اسلامی باید اسرائیل را برسمیت بشناسد و بپذیرد که عامل تحریک و فتنه و جنگ در منطقه اسرائیل نیست و از حمایت از مبارزه مردم بحرین و یا یمن دست بردارد و روابطش را با دولت سوریه قطع کند و... "

اگر جنگی در بگیرد که ما احتمالش را در شرایط کنونی کم می دانیم و تحریکات کنونی امپریالیستها و صهیونیستها را در خدمت مبارزات انتخاباتی آمریکا و تشدید تحریمهای اقتصادی ضد بشری علیه مردم ایران ارزیابی می کنیم، در آنصورت ایران به مخروبه بدل خواهد شد. شهودی که از لیبی آمده اند، گزارش میدهند که شهرهای لیبی مانند شهرهای آلمان بعد از جنگ جهانی دوم مخروبه اند. همین که اخباری از لیبی به گوش مردم نمی رسد، همینکه رسانه های گروهی بعد از قتل معمر قذافی و روی کار آمدن حکومت دست نشانده لیبی از خرابیها و کشتار جنگ و عقد قراردادهای پر نان و آب خبری نمی دهند، نشانه دامنه و عمق فاجعه در لیبی است.

جنگ با ایران یعنی نابودی شهرها، یعنی نابودی دستآوردهای چندین نسل فرزندان این آب و خاک، یعنی غارت ثروتهای ایران، یعنی عدم امنیت و تجزیه کردن ایران در خدمت منافع امپریالیستها و صهیونیستها. مشتی بیمار روانی و نادان سیاسی تصور می کنند،امپریالیستها دارای آنچنان موشکهای هوشمندی هستند،که فقط مستبدین مذهبی را هدف قرار می دهند و آنها را نابود می کنند. آنها سفیهانه بر تجارب عراق و افغانستان ولیبی چشم می بندند. خود امپریالیستها در صورت اجبار، مُقُر میآیند که این موشکها و بمبهای هوشمند عوارضی از خود باقی می گذارند که هزاران کشته بهمراه دارد. جنگ یعنی بی خانمانی و بیکاری، فقدان بیمارستان و دوا و دکتر، جنگ یعنی نبودن آب سالم آشامیدنی و...
جنگی که امپریالیستها راه بیاندازند برای آزادی ایران نیست برای اسارت ایران است. باید خائن و فرومایه بود تا مدعی شد، امپریالیستها و صهیونیستها هوادار آزادی و دموکراسی و تحقق حقوق بشر و عدالت اجتماعی در ایران هستند و برای این منظور به ایران می آیند تا این حقوق را برای مردم ایران به ارمغان بیاورند و از کشور ما بهشت برین بسازند و بعد از اینکه در عرض چند روز به این اهداف انسانی رسیدند، بدون چشم داشت از مخارج جنگی سرسام آوری که کرده اند، بدون اظهار تاسف از کشته شدن هزاران سرباز آمریکائی و متحدینشان، بزرگوارانه، بخاطر چشم و ابروی مردم ایران، از این همه خساراتی که دیده اند، چشم می پوشند و خاک ایران را داوطلبانه ترک کرده و همه پایگاههای نظامی خویش را در منطقه بر می چینند و به آمریکا بر می گردند و اجازه می دهند نفوذ چین و روسیه در ایران زیاد شود. مردم ایران خواهان چنین جنگی هرگز نیستند و با آن به مقابله می پردازند..."
۴۲۰۹۰ - تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۰       

    از : peerooz

عنوان : برو بابا
ادامه،
آموزگاری داشتیم که میگفت کلمات در نواحی مختلف معانی مختلف دارند. میگفت مثلا ما به پا میگوئیم قل ( بر وزن پل ) و در همدان به دست میگویند قل - راست یا دروغ .

برای آنها که نمیدانند برو عمو همانست که در تهران میگویند برو بابا. لابد چون احترام بابا برای ما بیشتر ازعموست از عمو خاصه خرجی میکنیم.
۴۲۰٨۹ - تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۰       

    از : peerooz

عنوان : بروعمو خدا شفات بده
گر چه بیان " مخالف جنگ بودن و مخالف دیکتاتوری ماندن " اعلان موضع در برابر موافقان جنگ و دیکتاتوریست ولی عملا گرهی از کار فرو بسته ما نمی گشاید.در حال حاضر ما خارج نشینان نه قادریم که از جنگ جلوگیری کنیم و نه دیکتاتور را از تخت فرو کشیم ولی شاید بتوان از پیدایش " کشوری ویران، غرق در ناامنی، که خشونت های قومی و مذهبی و نفرت و کینه ای که محله به محله اش رفته است و دشمنانی خونین و آشتی ناپذیر پدید آورده است " جلوگیری کنیم .

میگویند ملک الموت روزی به خداوند شکایت کرد که طبیبی در اصفهان است که من یکی میکشم او صد تا .یا بفرما که راحتش سازم . یا مرا کار دیگری فرما.

متاسفانه ملک الموت استعمار نه تنها به خداوند چنین شکایتی نمیکند بلکه با تطمیع و تشویق پیشوایان و رهبران و اطباء قلم بدست و سخن گو ، پراکندن تخم نفاق را یاری میدهد. و اینها بنام پشتیبانی از این گروه یا آن گروه فریاد وطن پرستی و حقوق بشرشان گوش ها را کرمیکند. کشتار خودی به دست خودی مثلا در عراق و یوگسلاوی نمونه خوبی از این جهالت است که استعمار یکی کشت و اینها صد تا.

اگر ما بتوانیم این " بشر دوستان " را براه راست هدایت کرده و یا از صدمه آنها جلو گیری کنیم کار مثبتی کرده ایم و شاید بتوانیم از تخریب بیشتر جلوگیری کنیم ولی عده ای هم دور اینها گرد آمده وبه ما میگویند بروعمو خدا شفات بده.
۴۲۰٨۲ - تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۰       

  

 
چاپ کن

نظرات (۵)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست