یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


آقای خاتمی شعار توخالی" گفت و گوی تمدنها" درآمریکا گوشهای شنوا ندارد (سیاسی)

۱۴ شهريور ۱٣٨۵

 

آ. سلطان زاده


بازگشت به صفحه نخست