سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


به کم‌تر از «سوسیالیسم» رضایت نمی‌دهیم! (سیاسی)

٣۰ مرداد ۱٣۹٨

من تنها فریاد زدم: نه! (سیاسی)

۶ مرداد ۱٣۹٨

هر «سلام»ی، «به‌درود»ی هم دارد! (یادبود)

۲٨ بهمن ۱٣۹۷

عوض کردن حاکمان لذت احمق‌هاست! (سیاسی)

۱۱ آذر ۱٣۹۷

یک «یا»‌ی دیگر باقی است هنوز! (سیاسی)

۲٨ آبان ۱٣۹۷

خُب که خُب؛ گور بابات! (سیاسی)

۲٣ آبان ۱٣۹۷

مرد اسکلتی و طغیان پوشیده بر «یأسِ مزمنِ تاریخی» (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۷

زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟ (سیاسی)

۱۲ تير ۱٣۹۷

«خوانش عملیاتیِ» بیانیه «سرنگونی آری، به دست مردم و برای حاکمیت مردم، نه توسط قدرت‌های خارجی» (سیاسی)

۷ تير ۱٣۹۷

 

امیر خوش سرور


بازگشت به صفحه نخست