یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  


مردم ایران و جدال ترامپ با جمهوری اسلامی (سیاسی)

۱۱ مرداد ۱٣۹۷

تحولات کردستان عراق، کمونیست ها و ناسیونالیسم کرد (مساله ملی)

۱٨ آبان ۱٣۹۶

ناسیونالیسم کرد و بازی با کارت رفراندوم (مساله ملی)

۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۶

از "برجام" تا کارگران بافق (کارگری)

۱۴ بهمن ۱٣۹۴

"دولت" اقلیم کردستان در پس تحولات خاورمیانه (جهان)

۴ دی ۱٣۹۴

زمانی که آدمها مسخ میشوند (تاریخ)

۱۶ ارديبهشت ۱٣۹۴

حداقل دستمزد و زورآزمایی بورژوازی ایران (کارگری)

۱۲ دی ۱٣۹٣

بافق٬ دیواری که فروریخت و ناممکن هایی که ممکن شد (کارگری)

۱۱ مهر ۱٣۹٣

عروج داعش و ناقهرمانی ناسیونالیسم کرد (سیاسی)

۱۴ شهريور ۱٣۹٣

 

خالد حاج محمدی


بازگشت به صفحه نخست