سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


آزادی – دکتر اسعد رشیدی (ادبیات)

۲۶ آبان ۱۴۰۱

اشکهای من (ادبیات)

۲٨ مرداد ۱٣۹٨

رویاهای من (ادبیات)

۱۵ شهريور ۱٣۹۷

آئینه (ادبیات)

۴ ارديبهشت ۱٣۹۷

به اندازه ی زندگی (ادبیات)

۱۲ اسفند ۱٣۹۶

ماه (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣۹۶

یفتو شنکا: وارثان ستالین (ادبیات)

۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۶

سرزمینی که دوست می دارم (ادبیات)

۷ مرداد ۱٣۹۵

دگرگونی سیستم مناسبات بین‌الملل و
ساختار سیاسی جهان
(دیدگاه)

۱۵ شهريور ۱٣۹۴

در سوگ دوست شاعرم سلیمان چیره( مامۆستا هێرش) (ادبیات)

۲۲ فروردين ۱٣۹۲

ساعت صفر (ادبیات)

۱۴ تير ۱٣۹۰

 

اسعد رشیدی


بازگشت به صفحه نخست