سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


روند فزاینده تخریب زندگی در زمانه ما (کارگری)

۵ ارديبهشت ۱٣۹۷

فاجعه سینما رکس و یادی از یک رهبر کارگری ایران (یادبود)

۲۷ مرداد ۱٣۹۶

افزایش سرطان شغلی و آلودگی زیست محیطی (کارگری)

۵ ارديبهشت ۱٣۹۴

بمناسبت: ۲۱ سپتامبر روز جهانی صلح
و سالروز جنگ ایران و عراق
(سیاسی)

۲۷ شهريور ۱٣۹٣

هزینه سنگین
اقتصادی– اجتماعی حوادث کار بر دوش مردم
(کارگری)

۴ ارديبهشت ۱٣۹٣

جنبش کارگری ذاتاً تکثرگرا است (کارگری)

۱۹ فروردين ۱٣۹۲

"ایدز"، موضوع مهم کارگری نیز است (کارگری)

۱۱ آذر ۱٣۹۱

تشدید تحریم ها واثرات ویرانگر آن بر مردم ایران (سیاسی)

۱۵ آبان ۱٣۹۱

افزایش حوادث شغلی در "سال رسیدن به ظهور بقیه اله" (کارگری)

۷ ارديبهشت ۱٣۹۱

از تونس، مصر و ایران
تا جنبش تسخیر وال استریت، کارگران حضور دارند!
(سیاسی)

۷ آذر ۱٣۹۰

تآملی بر آراء دو تن از فعالین جنبش زنان (سیاسی)

۲۹ مهر ۱٣۹۰

آخر بازی آقای هاله نور و آیت اله بصیرت (سیاسی)

٣ خرداد ۱٣۹۰

مسول افزایش حوادث شغلی
و مرگ کارگران حاکمیت است!
(کارگری)

۴ ارديبهشت ۱٣۹۰

در محکومیت عرب ستیزی و سرکوب هموطنان عرب زبان (یادبود)

۱ ارديبهشت ۱٣۹۰

در ضرورت مبارزه پیگیر و برنامه ریزی شده
برای استقرار دموکراسی در ایران
(سیاسی)

۱۶ فروردين ۱٣۹۰

گام هایی در راه پیروزی جنبش دموکراسی ایران (سیاسی)

۷ فروردين ۱٣۹۰

پیروزی جنبش آزادیخواهانه
در گرو سازماندهی اعتصابات عمومی است
(کارگری)

۱۶ اسفند ۱٣٨۹

تنها تظاهرات خیابانی کافی نیست (گفتگو)

۲۱ فروردين ۱٣٨۹

"کارگران غیر رسمی"
قربانیان اصلی حوادث و بیماریهای شغلی
(کارگری)

۲۱ تير ۱٣٨۶

کاهش حوادث شغلی در گرو آموزش و تشکل است (اجتماعی)

٣ ارديبهشت ۱٣٨۵

 

محمد صفوی


بازگشت به صفحه نخست