سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


طرح یک توقع؛ خطاب به: فعالان سیاسی کمونیست و محافل کارگران سوسیالیست (سیاسی)

۲۲ آذر ۱۴۰۱

حلقه ضعیف و کلید گُم شده (سیاسی)

۹ آذر ۱۴۰۱

فاتحان خیابانها از جنبش درخود، به خیزشی”برای خود” (سیاسی)

۱۷ آبان ۱۴۰۱

در دانشگاه انقلاب: از فتح خیابان ها تا حفظ محلات و میادین شهرها (سیاسی)

۷ آبان ۱۴۰۱


“سازش” در یک موازنه قوا – ایرج فرزاد
(سیاسی)

۱۷ مهر ۱۴۰۱

ساده پنداشتن تحولات پیش رو، مُهلک است (سیاسی)

۱۹ مرداد ۱٣۹٨

آیا دورنمای جنگی دیگر، پیشِ رو است؟ (سیاسی)

۷ خرداد ۱٣۹٨

در چنبره تناقضات! (سیاسی)

۲٣ فروردين ۱٣۹٨

چند حلقه یک زنجیر (سیاسی)

٨ اسفند ۱٣۹۷

زلزله سیاسی دیگری در راه است – ۳ (سیاسی)

۱ بهمن ۱٣۹۷

زلزله سیاسی دیگری در راه است - ۲ (سیاسی)

۷ دی ۱٣۹۷

زلزله سیاسی دیگری در راه است - ۱ (سیاسی)

٣۰ آذر ۱٣۹۷

خطاب به تحصیل کردگان و مترجم مانیفست کمونیست (سیاسی)

۱۷ آذر ۱٣۹۷

لحظات ابراز وجود (سیاسی)

۱ آذر ۱٣۹۷

دوره برزخ در سیر فروپاشی رژیم اسلامی (سیاسی)

۱۵ آبان ۱٣۹۷

سوالاتی جدی (مساله ملی)

۲۹ شهريور ۱٣۹۷

سرنوشت دنیا، دست این آدمک هاست! (جهان - مقالات و خبرها)

۱۵ ارديبهشت ۱٣۹۷

دو یادداشت دیگر (مساله ملی)

۱۱ بهمن ۱٣۹۶

حقیقت های تاریخی ضربدر ناسیونالیسم کرد (سیاسی)

۹ مهر ۱٣۹۶

چند نکته در باره "رفراندوم" در کُردستان عراق (مساله ملی)

۲٨ مرداد ۱٣۹۶

سقوط آزاد از "چپ" به محافظه کاری (سیاسی)

۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۶

باز خوانی طرح استقلال کردستان عراق (جهان - مقالات و خبرها)

۱۶ فروردين ۱٣۹۶

آیا قرار است باز هم در، بر همان پاشنه بچرخد؟ (سیاسی)

۲۱ بهمن ۱٣۹۵

و این خط وسط (سیاسی)

۱۶ بهمن ۱٣۹۵

خیلی چیزها تغییر کرده است، آقای بهزاد کریمی! (سیاسی)

٨ بهمن ۱٣۹۵

تناسُخ فُکاهی لوئی بناپارت در ترامپ (سیاسی)

٣ بهمن ۱٣۹۵

گز را با گز میشکنند (سیاسی)

۲۱ دی ۱٣۹۵

در باره "پیروزی" ترامپ (سیاسی)

٣ آذر ۱٣۹۵

حرفه ای و نه آماتور (سیاسی)

۶ مرداد ۱٣۹۵

رعد و برق در آسمان بی ابر (مساله ملی)

۱۹ فروردين ۱٣۹۵

در انزوا یا در متن؟ (سیاسی)

۱۵ اسفند ۱٣۹۴

آیا مسیر سرمایه داری ایران، "پاکستانی- عربستانی" خواهد بود؟ (دیدگاه)

۲ اسفند ۱٣۹۴

قدمی نزدیکتر به تیررس (سیاسی)

٣ بهمن ۱٣۹۴

در آستانه دو انتخابات و "گمانه زنی"ها (سیاسی)

۱۲ مهر ۱٣۹۴

چرا پراکنده اند؟ (سیاسی)

۷ مهر ۱٣۹۴

پس از برجام - ۲ (سیاسی)

۱۶ شهريور ۱٣۹۴

و پس از برجام (سیاسی)

۱۴ شهريور ۱٣۹۴

حقیقت فقط در "سرزمین" من (سیاسی)

۶ مرداد ۱٣۹۴

توپخانه "جنبش پورشه سوار"ها (سیاسی)

۱۶ تير ۱٣۹۴

براستی که اینها "عاقل" اند! (سیاسی)

۵ خرداد ۱٣۹۴

فقط کمی متانت (سیاسی)

۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۴

حقیقت ساده است (سیاسی)

۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۴

"افسانه" تسلیم (سیاسی)

۶ ارديبهشت ۱٣۹۴

بالکان "نامرئی" بلوک اسلام سیاسی (سیاسی)

۱٨ فروردين ۱٣۹۴

مصر، بر پاشنه چرخش (جهان - مقالات و خبرها)

۵ آذر ۱٣۹۰

الماسی برای فریبی دیگر؟ (سیاسی)

۲۱ خرداد ۱٣۹۰

آیا رژیم جمهوری اسلامی، دارد "متعارف" میشود؟ (سیاسی)

۲۶ شهريور ۱٣٨۹

یداله، تاریخ دیگری است (یادبود)

۱۵ بهمن ۱٣٨٨

به آبراهام لینکلن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا (جهان - مقالات و خبرها)

۲۰ آذر ۱٣٨٨

تاریخ، و "پژوهش" جنایتکاران حرفه ای (سیاسی)

۱۵ مهر ۱٣٨٨

در دو سوی "دیوار ندبه" (جهان - مقالات و خبرها)

۱۱ مهر ۱٣٨٨

در لابلای سطور"اقرار" در محضر دادگاه انکیزیسیون اسلامی (سیاسی)

۷ شهريور ۱٣٨٨

مخاطرات جدی و مسئولیتهای خطیر (سیاسی)

٣۱ خرداد ۱٣٨٨

چشم انداز تحولات بنیادی تر در محمل "انتخابات" رژیم اسلامی (نظرها)

۱۶ خرداد ۱٣٨٨

زلزله ایتالیا، زلزله بم (اجتماعی)

۲٣ فروردين ۱٣٨٨

گلهائی به پای سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی (سیاسی)

۱۵ اسفند ۱٣٨۷

فاشیسم بومی و فاشیسم بیگانه (سیاسی)

٣ دی ۱٣٨۷

پس قراولان ناسیونالیسم درباری (سیاسی)

٣۰ مرداد ۱٣٨۷

کابوس دگر باره غفلت و خود فریبی؟ (سیاسی)

۲۷ اسفند ۱٣٨۶

در نیمه راه (سیاسی)

۲۴ آذر ۱٣٨۶

جنگ و تبلیغات جنگی (سیاسی)

۶ آذر ۱٣٨۶

نگاهی به استراتژی "وحشت" (جهان - مقالات و خبرها)

۷ آبان ۱٣٨۶

تاریخ کماکان جاری است! (سیاسی)

۱۷ ارديبهشت ۱٣٨۶

 

ایرج فرزاد


بازگشت به صفحه نخست