سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

کمپین مخالفت و اعتراض سراسری به فروش دارایی ها و اموال سازمان تامین اجتماعیاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۴ شهريور ۱٣۹٨ -  ۲۶ اوت ۲۰۱۹ما بیمه شدگان و بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، درکمال صراحت اعلام می‌کنیم، نظرات آقای روحانی رییس جمهور، مبنی بر فراهم آمدن فرصت تاریخی برای فروش اموال و دارایی های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و اعلام فروش بانک رفاه کارگران توسط معاونان و وزرای منصوب ایشان، اظهاراتی کاملا مغایر با قوانین مرتبط با سازمان تامین اجتماعی و دست اندازی به منابع و اموال ودارایی‌های این سازمان بین‌النسلی و متعلق به کارگران است که در اختیار و مدیریت دولت قرار گرفته است و هرگونه دخالت دولت یا هرنهاد دیگری در فروش اموال سازمان تامین اجتماعی بدلایل زیر اقدامی غیر قانونی و قابل شکایت و پیگرد در محاکم قضایی خواهدبود :

۱- مغایرت اظهارات صریح آقای روحانی، رییس جمهور در اسفند سال ۹۷ منتشره در رسانه های عمومی کشور مبنی بر «فراهم آمدن فرصت تاریخی برای فروش شرکت ها واموال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)» با قوانین مصرح درمورد سازمان تامین اجتماعی و تصریح قوانین مبنی بر غیر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی و غیر قانونی بودن دستبرد و دخالت دولت در اموال سازمان تامین اجتماعی که به بیمه شدگان و بازنشستگان و فزرندان شان در نسل های بعد تعلق دارد؛

۲- مغایرت آشکار اظهارات ایشان با وظیفه و الزام قانونی دولت‌ها ازجمله دولت ایشان در حسن اجرای قوانین تامین اجتماعی برای میلیون‌ها نفر از مردم ایران و درتناقض آشکار با سوگندهای ریاست جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری درسالهای ۹۲و ۹۶ درپاسداری از قانون اساسی، دفاع از فصل سوم قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم درپیشگاه مردم شریف ایران.

۳- اصرار برادامه کار " هیات امنا" که توسط دولت دهم جایگزین "شورای عالی سازمان تامین اجتماعی" و به منظور غارت اموال شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) شکل گرفت تا اقدامات غیر قانونی آن دولت و رییس برگزیده آن سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را در واگذاری منابع سازمان امکان پذیر سازد. اقدام ناکام تنها ۱۳۷ شرکت از مجموعه شستا را به بابک زنجانی از نتایج تغییر ساختار شورای عالی تامین اجتماعی بوده است.      
                                                                                                
ادامه فعالیت «هیات امنای تامین اجتماعی » غیر قانونی در دولت های آقای روحانی تاکنون همراه با انتصاب معاونانی چون آقایان: نوبخت و نهاوندیان و وزرای کار و تعاون و رفاه اجتماعی که به طرفداری دو آتشه از خصوصی سازی اموال دولت شهرت یافته‌اند، همراه با انتصاب کلان سرمایه دارمعروف آقای محسن خلیلی عراقی ازمالکان هلدینگ بوتان و از روسای مادام العمر اتاق بازرگانی موسوم به «پارلمان بخش خصوصی» در ترکیب هیات امنای غیر قانونی، نشان می دهد که دولت تا چه حد با این نمایندگان سرمایه‌داری نئولیبرال طرفدار خصوصی سازی اموال مردم، هم رای و هم نظراست. متاسفانه این اقدامات مغایر باحقوق ملت در فصل سوم و اصل ۲۹ قانون اساسی است که برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت را مکلّف می داند طبق قوانین از محل درآمدهای عموم ی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» .

۴- نادیده گرفتن مفاد صریح ماده ۲۹ قانون اساسی و جایگزینی آن با تفسیر غیر قانونی و غرض ورزانه‍ی اعمال حاکمیت دولت بعنوان تصمیم گیرنده و حاکم بر سرنوشت سازمان تامین اجتماعی، صرفا بمنظور فروش غیر قانونی اموال "شستا "انجام می‌شود که متعلق به میلیون ها کارگر شاغل و بازنشسته است. طرفداری از فروش اموال و دارایی های سازمان تامین اجتماعی، گذشته ازوجه غیر قانونی آن، اعتراف غیر مستقیم و نشانه‍ی بی کفایتی دولت های بعد از جنگ در حفاظت از سازمان تامین اجتماعی واموال آن بوده است. دولت ها بجای پرداخت بدهی های کلان خود به سازمان تامین اجتماعی، صندوق سازمان را بعنوان خزانه ای مخفی برای حکومت فرض کرده و تا توانسته اند به منابع آن دست اندازی کرده‌اند. طرح فروش اموال شستا، مشابه سوزاندن تیرهای سقف خانه برای گرم کردن آن توسط آدم های نادان است. فروش اموال سازمان تامین اجتماعی بطور قطع و یقین به ضعف دایمی و عدم توانایی سازمان تامین اجتماعی درانجام وظایف آن درپرداخت مستمری های بازنشستگی و هزینه‌‍ های درمانی و رفاهی میلیون‌ها بیمه شده و بازنشسته و نسل های بعدی خواهد انجامید.

۵- نادیده گرفتن وظیفه‍ی قانونی دولت های بعد ازجنگ بویژه در حفاظت از اموال بیمه شدگان و بازنشسته ها در غیاب اجباری و تاریخی نمایندگان واقعی ذینفعان سازمان، یعنی کارگران و بازنشستگان وسایر بیمه شدگان نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

۶- یکی از بزرگ ترین غفلت‌ دولت‌ها و مجلس‌ نشین ها، عدم پیش بینی عجیب و باورنکرنی لزوم عضویت اکثریتی و دست بالای نمایندگان میلیون ها بیمه شده و باز نشسته در ترکیب اعضای شورای عالی تامین اجتماعی است که با "هیات امنایی" شدن این نهاد این حضور کم رنگ‌تر شده است! گویی میلیون ها کارگر و کارمند بیمه شده و بازنشسته حقیقی و واقعی که ذینفعان اصلی سازمان اند تاکنون وجود خارجی نداشته اند تا بتوانند ازحقوق خود در شوراها و محافل قانونی دفاع کنند! درعوض آن چه وجود داشته دو، سه نماینده‍ی دست چین شده توسط دولت از میان محافل کارگری نزدیک به دولت بعنوان یک اقلیت ناچیز و وابسته وکم اثر بوده است .

۷- تفسیرهای کاملا غلط و عمدی و غیر قانونی دولتمردان و نمایندگان آن‌ها در سازمان تامین اجتماعی مبنی بر تعمیم و تسری سیاست های خانمان برانداز دستوالعمل های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و خصوصی سازی بر اموال سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران که به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد . همچنین الهام گرفته از سیاست های نئولیبرالی مارگارت تاچر در انگلستان است که مال مردم را به مردم می‌فروخت .

بازنشستگان ! مستمری بگیران ! بیمه شدگان! زحمتکشان! میهن دوستان ایران!

ما بدینوسیله آغاز کمپین (کارزار) اعتراض به برنامه ها و اقدامات در دست انجام دولت درسازمان تامین اجتماعی را اعلام می کنیم. ما در این مرحله از کمپین اعتراضی خود، خواستارتحقق موارد زیر هستیم وصراحتا اعلام می کنیم تا حصول آنها اعتراضات خودرا در اشکال مختلف ادامه خواهیم داد و از پا نخواهیم نشست :

الف_ ممنوعیت هرگونه دخالت و دست اندازی به نقدینگی و اموال سازمان تامین اجتماعی ازجمله ،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و بانک رفاه کارگران توسط دولت؛

ب_ انجام وظایف دولت در دفاع ازتوسعه‍ی تامین اجتماعی و دفاع از حقوق بیمه شدگان و بازنشسته ها و دفاع تمام وکمال از موجودیت سازمان تامین اجتماعی وحراست وحفاظت از اموال آن و برخورد قانونی با اختلاس‌گران و برگشت تمامی برداشت های غیر محاز و غیر قانونی از منابع سازمان تاکنون .

ج_ انحلال "هیات امنای سازمان تامین اجتماعی" فعلی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی با اصلاح و تغییر آیین‌نامه آن به نفع حضور قاطع و اکثریت نمایندگان بیمه شده ها و بازنشستگان ازطریق پیش بینی افرایش قابل توجه تعداد اعضاء ازمیان نمایندگان منتخب و مسقیم بیمه شدگان وبازنشستگان و تمامی تشکل‌های کارگری و بازنشستگی استان های سراسر کشور بدون هیچ شرط و ممنوعیتی.

د_ اعلام مخالفت رسمی دولت با هرگونه فروش اموال" شستا" از جمله فروش بانک رفاه کارگران که بطور کامل به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد.

ن_ اعلام ممنوعیت رسمی هرگونه دست اندازی وغارت خائنانه به نقدینگی صندوق تامین اجتماعی که به تامین معاش و درمان میلیون ها کارگر و زحمتکش و بازنشستگان و فرزندان آنها تعلق دارد و پیگرد قانونی و مجازات متخلفان از جمله مدیر وقت سازمان دردولت دهم مشهور به قاضی مرتضوی.

و_ پرداخت فوری و بدون فوت وقت تمامی بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی . لغو و حسابرسی و افشای تمامی قراردادهای تهاتری کنونی و گذشته بین سازمان و ارگان ها وسازمان های دیگر و ایجاد ساز و کارهای مناسب با جضور نمایندگان واقعی بیمه شدگان و مستمری بگیران برای شفافیت هرچه بیشتر در عملکرد های مالی سازمان.

ه_ تقویت صندوق تامین اجتماعی از طریق گسترش دامنه‍ی بیمه‌گری و افزایش در آمدهای سازمان از طریق تحت پوشش درآوردن ۵.۳ میلیون کارگر بیمه نشده و فسخ و لغو تمامی قوانین و آیین نامه های معافیت میلیون ها کارگر و کارمند و در بخش های دولتی و خصوصی ازجمله قرارداد موقتی ها و مناطق آزادتجاری و اقتصادی و ویژه و کارگران کشاورزی ازدامنه‍ی شمول بیمه‌های اجتماعی.

ی_ لغو بیمه های تکمیلی ناکارآمد و غیر قانونی و تامین خدمات گسترده‍ی درمانی، بهداشتی بی هزینه برای بیمه شدگان و بازنشستگان.

کارگران و کارمندان آگاه و بیدار !
بیمه شدگان شریف زحمتکش!
خواهران وبرادران گرامی بازنشسته و مستمری بگیر!

سازمان تامین اجتماعی وتمامی اموال ودارایی های آن بطور قانونی به کارگران و کارمندان و زحمتکشان بیمه شده وبازنشسته سراسر کشور که بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند، تعلق دارد.
ازشما می خواهیم در هر صنف و قشری‌که هستید، فعالانه به کارزار اعتراضی ما بپیوندیدو با امضای این اعتراض نامه به طرح ها ونقشه ها و اقدامات برنامه ریزی شده‌ ی آشکار وپنهان دولت در خصوص فروش و تاراج اموال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا) ازجمله بانک رفاه کارگران اعتراض کنید و همه همکاران و اعضای خانواده و دوستان خود را به پیوستن به این کمپین ملی و سراسری در کل کشور دعوت کنید!
یکم شهریور ماه ۱۳۹۸
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران  

برای امضا فایل را باز کنید      
                                                                                              docs.google.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست