سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

اهمیت کارزارهای اجتماعی در شرایط سیاسی کنونی! - نسان نودینیاناخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲٣ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱۴ اوت ۲۰۱۹


در سطح عمومی جامعه اعتراض و نارضایتی در جریان است. هر گوشه از تقسیمات کشوری، مراکز تولیدی و کارگری را نگاه میکنیم صدای اعتراض را میشنویم. تجمع و اعتصاب به فاکتور اصلی مبارزاتی جامعه وارد شده. ما خلاف این فاکتور سکون و انتظار را شاهد نیستیم.

در کردستان ما شاهد رشد مبارزات اجتماعی هستیم، شهرهای کردستان بویژه شهرهای سنندج، مریوان و سقز کانون اعتراضات گرم و فعال هستند. در این شهرها چندین کانون اعتراضی و نهاد مبارزاتی توسط فعالین اجتماعی اداره میشوند. شهرهای کردستان با توجه به چند فاکتور از جمله؛ حضور فعال تعداد زیادی از فعالین عرصه های مختلف مبارزاتی و آزمون های بزرگ اعتصاب عمومی و اعتصابات معلمان، و محبوبیت فعالین اجتماعی با چهره های شناخته شده و قابل باور زمینه های قوی برای سازماندهی توده ای مردم فراهم است. هم اکنون در سطح سراسری به ابتکار فعالین اجتماعی برای ساماندهی مبارزات پراکنده و سازماندهی توده ای مردم ناراضی سازمان و نهادهای مبارزاتی یا کارزارهای اجتماعی نسبتا وسیعی تدارک دیده شده. کارزارهایی که هر کدام گوشه ای از اعتراض اجتماعی مردم و جامعه را نمایندگی میکنند. کارزارهایی که در جامعه افق مبارزات حق طلبی و آزادیخواهانه را تقویت میکنند. پیوستن به کارزارهای اجتماعی، جمع کردن نیرویی قابل توجه در شهرهای کردستان عرصه ای مهم از فعالیت ما و فعالین اجتماعی است.

لیست کارزارها طولانی هستند؛ «کارزار حمایت از دستگیر شدگان هفت تپه، کارزار علیه طرح جمع آوری کودکان، کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات، کارزار علیه بیدادگاههای حکومت و دستگاه قضایی با خواست برگزاری دادگاه فعالان صنفی معلمان بصورت علنی و با حضور هیات منصفه، کارزار برای تحصیل رایگان، کارزار بازنشستگان برای درمان رایگان، کارزار برای آزادی دستگیرشدگان اول مه، کارزار دفاع از فعالین حقوق زنان در بند، کارزار دفاع از محمد حبیبی، کارزار حمایت از کولبران، کارزار حمایت از دستفروشان، کارزار حفاظت از محیط زیست و کارزار برای آزادی فعالان محیط زیست. و کارزار پرداخت نکردن وامهایی که به زلزله زدگان پرداخت شده»

در شرایط کنونی فراخوان ما بطور مشخص تمرکز بر روی چند کارزار زیر است. ١ـ کارزار برای تحصیل رایگان برای همه کودکان ٢ـ کارزار حمایت از کولبران ٣ـ کارزار علیه بیدادگاههای حکومت و دستگاه قضایی با خواست برگزاری دادگاه فعالان صنفی معلمان بصورت علنی و با حضور هیات منصفه ٤ـ کارزار برای آزادی دستگیرشدگان اول مه.

١ـ کارزار تحصیل رایگان برای همه کودکان؛
محرومیت هزاران کودک از رفتن به مدرسه در سال، چالش بزرگ توده مردم با جمهوری اسلامی است. قربانبان فقر و گرانی و پایین بودن دستمزد و حقوق های چند برابری زیر خط فقر هزاران کودک هستند که از رفتن به مدرسه محروم میشوند. از چند سال گذشته و بویژه از سال ١٣٩٥ پرچم خواست تحصیل رایگان برای همه کودکان تو سط معلمان و بازنشسته و کارکران بدست گرفته شده است. این خواست مورد حمایت جامعه در سطح میلیونی قرار گرفته. در چند سال گذشته طبقه کارگر در اعتراضات و مراسمهای روز کارگر خواهان تحصیل رایگان برای همه کودکان است، و عملا از آن حمایت کرده، کارزار تحصیل رایگان برای همه کودکان کارزاری بشدت انسانی است که خواست و آرزوهای چند میلیون کودک و خانواده هایشان را نمایندگی میکند.

٢ـ کارزار حمایت از کولبران؛
کولبری و دست فروشی تبعات بیکاری میلیونی در میان کارگران و جوانانی است که از دستیابی به موقعیت شغلی محروم هستند. هر روز به تعداد هزاران نفری بیکاری افزوده میشود. اعتراض در محکومیت و دشمنی آشکار حکومت اسلامی علیه کولبران، با سازماندهی کارزا حمایت از کولبران اقدامی فوری و میدانی برای مردم در کردستان و کارگران بیکار است. نباید اجازه داد بیش از این کارگران بیکار که از قبل میراث شوم این حکومت به انجام شغل کولبری که سود و ثمره اش را اوباشان حکومت اسلامی بجیب میزنند، بقتل برسانند. کشتار کولبران را با حرکتهای اعتراضی با پیوستن به کارزار حمایت از کولبران باید محکوم کرد. کار یا بیمه بیکاری شعار و خواست همه کولبران است.

٣ـ کارزار علیه بیدادگاههای حکومت و دستگاه قضایی با خواست برگزاری دادگاه فعالان صنفی معلمان بصورت علنی و با حضور هیات منصفه
معلمان در کردستان از پشقراولان مبارزه علیه فقر و گرانی و پایین بودن حقوقها هستند. اعتصابات سراسری و تجمعات پیگیرانه هزاران معلم در سطح سراسری و در کردستان آزمون های بزرگ با تجارب مهم مبارزاتی هستند. آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات یک خواست فوری معلمان است. از خواستها و مبارزات آنان وسیعا حمایت و پشتیبانی کنیم.

٤ـ کارزار برای آزادی دستگیرشدگان اول مه.
کارزار برای آزادی بازداشت شدگان اول ماه مه عرصه ای فعال علیه سرکوبگریهای حکومت اسلامی است. طیف وسیعی از کارگران و فعالین اجتماعی با دفاع از کارگران دستگیر شده و پیوستن به کارزار برای آزادی دستگیر شدگان اول ماه مه در برابر سرکوبگری های جمهوری اسلامی ایستاده اند! در مراسم روز جهانی کارگر سال ١٣٩٨ در شهرهای تهران و سنندج تعداد قابل توجهی از کارگران دستگیر شده و محاکمات آنها ادامه دارد. کارگران دستگیر شده شخصیتهای محبوب و شناخته شده ای در کردستان هستند. آنها همواره مدافعین رادیکال و پیگیر حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و رنان و حقوقهای انسانی با استانداردهای زندگی امروز که با بیش از ٧میلیون تومان درآمد ماهانه تامین میشود، بوده و مبارزه کرده اند. باید وسیعا به کارزار برای ازادی دستگیر شدگان اول ماه مه پیوست.

فعالین کارگری و اجتماعی و توده مردم را فرا میخوانیم؛ برای هر چه گسترده شدن این کارزارها بکوشند. به امضا کنندگان و فعالین این کارزار تبدیل شوند. مردم را در سطح عمومی در جامعه تشویق به پیوستن به این کارزارها بکنند. فضای همبسته و مبارزاتی کنونی را برای پیوستن به کارزارها تقویت کنند. در شهرهای کردستان تا کنون چند اقدام سمبلیک در اشکال تجمع و گل گشت با شرکت توده وسیعی از کارگران و فعالین اجتماعی برای تقویت کارزارها و بویژه در حمایت از آزادی کارگران دستگیر شده برگزار شده. این سنت مبارزاتی و همبسته در شهرهای کردستان با دخالت فعال کارگران و فعالین احتماعی را باید هر چه بیشتر توده ای کرد، گام اساسی در ادامه اقداماتیکه تا کنون انجام شده حمایت عملی از کارزارهایی است که امروز در سطح حامعه در جریان است.

نسان نودینیان
٢١ مرداد ١٣٩٨ - ١٢ اوت ٢٠١٩


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست