سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

اطلاعیه تشکیلات خارج حزب کمونیست کارگری ایرن- حکمتیست: گزارشی از کمپین دفاع از دستگیرشدگان هفت تپه، نشریه گام و روز کارگر!اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ -  ۶ اوت ۲۰۱۹


 
روز ۱۲ مرداد برابر با ۳ اوت ۲۰۱۹ بنا به برنامه ریزی جمهوری اسلامی قرار بود که روز محاکمه و دادگاهی کارگران و آزادیخواهانی باشد که از فقر و ظلم و نابرابری به تنگ آمده اند. قرار بود صدای اعتراض کارگری و صدای برابر طلبی و آزادیخواهی در گلو خفه کنند. اما کور خواندند ونتوانستند.
در پی فراخوان تشکلهای کارگری، و شخصیت ها و فعالین مبارز در ایران و کمیته اعتراض به "دادگاهی" زندانیان هفت تپه و دستگیر شدگان روز کارگر تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری – حکمتیست با انتشار اطلاعیه ای از این کمپین حمایت کرد و در فراخوانی از آزادیخواهان و احزاب و سازمانهای سیاسی چپ و مترقی و نهادها و تشکلهای کارگری در خارج کشور خواست که با سازماندهی آکسیونهای اعتراضی علیه بیدادگاه جمهوری اسلامی به میدان بیایند ودر اقدامی مشترک خواهان آزادی بیقید و شرط و فوری تمامی دستگیرشدگان شویم. بر این اساس واحدهای تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست در چند شهر بزرگ به همراه دیگر سازمانها و نیروهای چپ و فعالین آزادیخواه، مبتکر آکسیونهای اعتراضی بودند، که در زیر فشرده ای از برگزاری این آکسیونها به اطلاع میرسد.
لندن:
روز ۲۸ ژوئن ژوئیه رفقای حزب حکمتیست همراه با کمونیستها و آزادیخواه در میدان ترافالگار با تجمع و سخنرانی و راهپیمایی و با حمل پلاکاردهایی در محکومیت جمهوری اسلامی و پشتیبانی از کارگران زندانی هفت تپه و دیگر دستگیرشدگان و هیئت تحریریه نشریه گام، به افشای جنایات جمهوری اسلامی پرداختند. روز جمعه ۲ اوت هم همچنین تجمعی از کمونیستها و آزادیخواهان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزار گردید که رفقای حزب حکمتیست در این تجع هم شرکت کردند. در این تجمع رفیق سعید آرمان سخنرانی نمود. روز ۳ اوت تشکیلات انگلیس حزب حکمتیست همراه با دیگر سازمانها و احزاب چپ وفعالین آزادیخواه و کمونیست در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند. در این روز رفقا جمال کمانگر و سعید آرمان سخنرانی نمودند. تعدادی از معترضین در این روز سفارت جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار دادند.
کلن :
در روز جمعه ۲ اوت به فراخوان واحد کلن تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران و حزب کمونیست کارگری - حکمتیست آکسیونی در مرکز شهر کلن برگزار گردید. در این آکسیون رفقای حزب حکمتیست در کلن با پخش اطلاعیه ی حزب به زبان آلمانی در خصوص حمایت از دستگیر شدگان هفت تپه و هیئت تحریریه نشریه گام و دستگیر شدگان روز کارگر در میان مردم به افشای جنایات جمهوری اسلامی و همچنین دادگاهی کردن فعالین کارگری و دیگر دستگیر شدگان پرداختند. در این اجتماع رفیق همایون گدازگر به زبان فارسی و رفیق جلال محمود زاده به زبان آلمانی سخنرانی کردند.
تحصن در برلین:

به فراخوان جمعی از فعالین چپ‌ و آزادیخواه و از جمله فعالین حزب حکمتیست روز جمعه ۲ اوت تعداد قابل توجهی از فعالین با پلاکارد‌ و عکس زندانیان و شعارهای اعتراضی جلو ساختمان حزب چپ آلمان دست به تحصن زده و‌خواهان محکوم‌ کردن جمهوری اسلامی و آزادی کارگران هفت تپه و فعالین نشریه گام و دستگیر شدگان تظاهرات اول مه و‌همه زندانیان سیاسی شدند.
طی نشستی میان نمایندگان متحصنین و حزب چپ و توضیح شرایط سیاسی ایران، اعتراضات مردم و جنبش کارگری، دستگیری و زندانی و فشار بر فعالین کارگری و اجتماعی ، حزب چپ آلمان طی اطلاعیه مطبوعاتی که به اتحادیه های کارگری و نمایندگان چپ پارلمان اروپا نیز ارسال شده، ضمن حمایت از تحصن، دستگیری و زندان فعالین سیاسی و کارگری را محکوم و خواهان آزادی کارگران هفت تپه و فعالین نشریه گام و همه زندانیان سیاسی شد. حزب چپ در این اطلاعیه از دولت المان خواسته اند که ضمن فشار آوردن بر جمهوری اسلامی برای کاهش تنش و جلوگیری از جنگ با آمریکا، در عین حال خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شوند.

تورنتو:
روز ۲ اوت در شهر تورنتوی کانادا به فراخوان احزاب چپ و سوسیالیستی تجمعی اعتراضی در پلازای ایرانیان برگزار گردید. در این تجمع رفقای تشکیلات کانادای حزب حکمتیست با بنرهایی   علیه بیدادگاههای جمهوری اسلامی و در حمایت از کارگران هفت تپه و نشریه گام شرکت کردند. در این تجمع اعتراضی رفقا فخری جواهری، شایان کوشا و احمد بابایی سخنرانی کردند.
استکهلم :
روز ۲ اوت به دعوت شورای دفاع از مبارزات مردم ایران- استکهلم، تشکیلات استکهلم حزب حکمتیست و حزب کمونیست ایران، و سازمان فداییان (اقلیت) و اتحاد فداییان کمونیست و هسته اقلیت تجمعی اعتراضی در مقابل پارلمان سوئد تشکیل شد. این تجمع اعتراضی از ساعت ۱۷ به وقت محلی آغاز شد که با استقبال خوبی از سوی فعالین سیاسی این احزاب و همچنین فعالین منفرد صورت گرفت. از طرف تشکیلات استکهلم حزب حکمتیست، رفیق سیاوش دانشور به عنوان سخنران در این تجمع، سخنانی را بیان نمود. رفیق سیاوش دانشور در بخشی از سخنانش گفت:" ما امروز در مقابل بیدادگاه اسلامی هستیم که طبقه کارگر ایران را محاکمه می کند. محاکمه هفت تپه و محاکمه فولاد، محاکمه طبقه کارگر ایران است." وی افزود"اسماعیل بخشی یک نفر نیست، اسماعیل بخشی نماد طبقه کارگر در ایران است."
در این تجمع شعارها و پلاکاردهایی به زبان سوئدی و فارسی مطرح شد. به علت مرکزی بودن محل تجمع، و تردد بسیاری از مردم شهر این اعتراض توجه آنها را جلب کرد و به صحبت با تظاهرات کنندگان و پرس و جو در مورد وضعیت کنونی این زندانیان منجر شد. این تجمع با راهپیمایی از مین توریت ( مقابل مجلس سوئد) به سمت میدان سرگل ( میدان مرکزی شهر استکهلم) به پایان رسید.

گوتنبرگ :
شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران – گوتنبرگ در ماه ژوئیه و اوت اقدام به یک سری آکسیونهای اعتراضی علیه حکومت اسلامی را در دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را انجام داد. این آکسیونها در روزهای چهارشنبه سوم ژوئیه در یرن توریت ، روز شنبه ١٣ ژوئیه در برنز پارکن، روز شنبه ٣ اوت در کوینگ پورت پلاتسن برگزار شد. تشکیلات گوتنبرگ حزب حکمتیست فعالانه با فراخوان خود در این آکسیونها برای دفاع از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شرکت داشت. در این آکسیون ها رفیق کریم نوری به زبان سوئدی صحبت نمود و خواهان آزادی بیقید و شرکت دستگیرشدگان شد. در آکسیون روز سوم اوت پروین کابلی از موقعیت طبقه کارگر، گسترش فقر و تنگدستی مردم و از طرفی گسترش مبارزات علیه جمهوری اسلامی صحبت کرد و اشاره نمود علیرغم سرکوب ، اکنون زمین زیر پای رژیم در حال فروریختن است و با محاکمه معترضین و دستگیر شدگان میخواهد راه نجاتی برای خود پیدا کند.
اولسوند نروژ
به ابتکار رفیق لیلا اراغوانی از کادرهای حزب حکمتیست دیواری از پوسترها و عکسهای دستگیرشدگان تزیین شد. مردم با کنجکاوی و دقت در مورد عکسها و شخصیت های آن سوال میکردند و رفیق لیلا ارغوانی در مورد دادگاهی این رفقا، جنایات جمهوری اسلامی ، مبارزات کارگران و زنان در ایران برای مردم توضیح لازم را داد. برای بسیاری از بازدیدکنندگان باورکردنی نبود که برای فعالین کارگری چنین احکامی صادر میشود. یکی از نروژیها به سیاستهای مهاجر ستیز دولت نروژ در راستای همکاری با رژیم ایران صحبت کرد و گفت که "شما دشمنان دوست دولت نروژ" هستید. مردی که از کشور هلند آمده بود میگفت دمکراسی دروغین اروپا و کمکهای آنها به ایران برای سرکوب معترضین بسیار روشن است. اگر دولتهای غربی در ایران دخالت نکنند مردم میتوانند سرنوشت خود را در ایران در دست بگیرند.
هلند :
روز ۴ اوت به فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند، فعالین احزاب و سازمانهای چپ و سوسیالیست و رفقای کمونیست کارگری در میدان آمستردام جمع شدند. این گردهمایی که با شعار و پلاکاردهایی در حمایت از کارگران هفت تپه و دیگر دستگیر شدگان و همچنین افشای جنایات جمهوری اسلامی تشکیل شده بود توانست در این میدان بسرعت توجه زیادی را به خود جلب نمایید. سخنرانان در صحبت های خود به افشای جنایات جمهوری اسلامی و حامیان آن پرداختند و بر مبارزات حق طلبانه ی کارگران هفت تپه و دیگر دستگیر شدگان و آزادی بی قید و شرط آنها پای فشردند. در این تجمع رفیق حمه غفور از کادرهای شناخته شده کمونیسم کارگری در کردستان عراق که به زبان کردی صحبت نمود.
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست بار دیگر همه ی مردم آزادیخواه و برابری طلب را به مبارزه جدی با "بیدادگاه" جمهوری اسلامی علیه دستگیر شدگان هفت تپه و نشریه گام و دستگیرشدگان روز کارگر، فعالین حقوق زن، معلمان، دانشجویان و همه زندانیان سیاسی فرا میخواند. باید جمهوری اسلامی را مجبور به آزادی بیقد و شرط و فوری همه ی دستگیرشدگان نمود.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
٦ اوت ۲۰۱۹ برابر با ۱٥ مرداد ۱۳۹۸


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست