سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر: بیدادگاههای اسلامی،نان،کار،آزادی را محاکمه میکنند!اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۲ مرداد ۱٣۹٨ -  ٣ اوت ۲۰۱۹


 
۱۲مرداد بیدادگاههای اسلامی ، خواست و مطالبه "نان ،کار، آزادی، اداره شورایی" ،خواست مقابله با غارت و چپاول اموال عمومی» و درخواست کنندگان آن اسماعیل بخشی، امیر حسین محمدی فرد،عسل محمدی،امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، سپیده قلیان و علی نجاتی را محاکمه میکند. بیدادگاهی که دست قاتلان و دزدان و غارتگران را باز و معترضین به جنایت و دزدی و گرسنگی و بیکاری را مجازات میکند. بیدادگاهی با سناریونویسی ها و پرونده سازیهای وقیح و جنایتکارانه ، پرونده هایی که سطور آنرا با شکنجه و خون و شلاق نوشته اند تا میلیونها مردمی را که علیه سیاستهای غارتگرانه و ویرانگرانه حکومت اسلامی برخاسته اند را به عقب راند.
چهار دهه است که سیاست حکومت اسلامی بر پایه سرکوب، زندان و شکنجه و کشتار است، چهار دهه است که سیاست ویران سازی سازمانیافته حکومت اسلامی، جز فقر و گرسنگی و بیکاری و اعتیاد و فحشا و خانه خرابی میلیونها نفر از مردمان ایران، جز تشدید تبعیض و فاصله طبقاتی ، جز بالا بردن دیوارهای آپارتاید جنسی و مذهبی، جز پروار کردن آقازاده های امنیتی و سپاهی و روحانی، جز غارت و دزدی و اختلاس و فساد افسار گسیخته، ثمری نداشته است. در این چهار دهه همواره فعالان کارگری و اجتماعی و فرهنگی ، فعالان چپ و پیشرو و ترقیخواه فریاد اعتراض شان را علیه این سیاستها بلند کرده ، و روزی نبوده است که اعتراضی علیه این سیاستهای ویرانگرانه در شهرها و مناطق مختلف ایران در اشکال گوناگون برنخیزد. روزی نبوده است که بیدادگاههای اسلامی، فعالان اجتماعی و مدنی و کارگری را بخاطر دفاع از حقوق اجتماعی و مدنی ، بخاطر اعتراض به ویرانگریها و غارتگری های حکومت و کارفرمایان ، به اخراج و محرومیت و زندان و بند و شکنجه و شلاق محکوم نکنند.
محاکمه فعالین کارگری و پیشروان جنبش‌های اجتماعی و آزادیخواهان، تلاش برای حاکم کردن فضای رعب و وحشت است. بیدادگاههای اسلامی و محکومیت های سنگین علیه فعالان و پیشروان جنبشهای اجتماعی برای بازگرداندن کنترل‌های ازدست رفته در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مقابله با ارتقا سطح مبارزات کنونی است. یاری گرفتن از فضای ملتهب تهدیدات و لفاظی های جنگی و تهدیدات دشمن خارجی اهرم‌هایی است که رژیم بیهوده میکوشد به مدد آنها سرکوب اعتراضات را تسهیل کند. کارگران ، معلمان ، بازنشستگان ، زنان ، جوانان وبسیاری از گروه‌های مختلف اجتماعی تحمل‌شان به سر آمده و بی سبب نیست که هر روز وهر ساعت اشکال مختلف اعتراض علیه حکومت اسلامی جریان دارد . سیاست بازداشت ، شکنجه ، شلاق ، جریمه ، محرومیت ، زندان و قتل شکست خورده است. در برابر این موج آزادیخواهی و برابرطلبی، در برابر این موج اعتراض به غارت و جنایت و تبعیض، در برابر موج همبستگیهای بزرگ اجتماعی با کارگران هفت تپه و فولاد، با فعالان محیط زیست ، با معلمان و کارگران زندانی دیگر شلاق و تفنگ وچماق وسربازان گمنام امام زمانی اثری ندارند. موج‌های اعتراض هر روز با چهره ها و نگاههای تازه تر، با امید و قدرت بیشتر برای تغییر فرا می‌رسند. جمهوری اسلامی خطر را دریافته است و برای بقاء خویش به هر ریسمانی چنگ می‌زند.
بیدادگاه ۱۲ مرداد علیه امیر امیرقلی،عسل محمدی، علی نجاتی، ساناز الهیاری، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد و اسماعیل بخشی، نشانه ی استیصال و جنایت است. بیدادگاهی است که همچون هزاران مورد از این دست علیه پیشروان و فعالان اجتماعی با شلاق و شکنجه و تهدید و دروغ ، با سناریو نویسی های وقیح و چندش آور "هویتی" شکنجه گران اسلامی به نمایش درمیاید. میلیونها نفر از مردمان ایران و جهان اینک این زندانیان شکنجه شده را میشناسند، از داستانهای آنان ، از سرنوشت هایشان آگاهند. سازمانها ونهادهای کارگری وحقوق بشری بین المللی ، به این بیدادگاه چشم دوخته اند. مردمان خوزستان و هفت تپه واهواز، کارگران و معلمان و پیشروان اجتماعی ،این زندانیان سیاسی را می‌شناسند و در دقایق مبارزات آنان همدلانه حضور داشته‌اند و به چیزی جز آزادی بدون قیدوشرط آنها تن نمی‌دهند.

سازمان راه کارگر، در کنار همه ی خانواده های این عزیزان، کارگران هفت تپه وفولاد، همه ی تشکلها ونهادهای کارگری وچپ وترقیخواه وبشردوست، بیدادگاههای اسلامی علیه کارگران و فعالان مدافعان آنرا بشدت محکوم میکند و آنرا جزیی از سیاست سرکوب حکومت اسلامی علیه مردمان ایران میداند. ما در کنار کارگران و خانواده های زندانیان سیاسی، تبعیدیان و همه ی سازمانهای کارگری و آزادیخواه ایران وجهان می ایستیم و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری آنان هستیم . انتظار داریم در همه جای این جهان ، در هر کجا که نیروی زندگی و بشردوستی و انسانیت جریان دارد، برای آزادی فوری زندانیان سیاسی وعلیه حکومت اسلامی و بیداد گاه هایش به هر طریق ممکن مبارزه واعتراض کنند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و بی‌وثیقه آزاد باید گردد
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی –زنده باد سوسیالیسم
کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
۹ مرداد ۱۳۹۸
جولای ۲۰۱۹اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست