سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

هسته ی اقلیت: بیدادگاه ۱۲ مرداد ادامه سرکوب بی وقفه ایست که با حاکمیت جمهوری اسلامی عجین بوده استاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۰ مرداد ۱٣۹٨ -  ۱ اوت ۲۰۱۹


ماشین کشتار وسرکوب جمهوری اسلامی سرمایه داران از آغاز قدرت گیری تا کنون بی وقفه در کار بوده است . همین مشخصه نشانه آنست که توده های کارگر و زحمتکش جامعه سر سازش با این نابهنگام تاریخی و حکومت مذهبی میلیتاریستی نداشته و ندارند . این تقابل علیرغم هر افت وخیزی مداوما روبه تشدید بوده است .دیماه ۹۶ موج بلندوغافلگیر کننده ای بودکه به این کشمکش ابعادی تازه بخشید. توهمات طبقه حاکم را نسبت به نتایج سرکوب بی وقفه نقش بر آب کرد . صف کارگران وزحمتکشان را از اصلاح طلب واصول گرا جاروب وبه کل حاکمیت طبقه اولتیماتوم داد. افق های روشنتری جلوی جامعه نها د وهمچون سازمانگری توانا اپوزیسیون را غربال کرد تا دوست از دشمن تفکیک شود وآینده تعریفی معین یابد. طبقه کارگر باگفتمان شورایی اش بیش از هر وقت منشا و ستاره درخشان این فضا و تکیه گاه آزادیخواهان وجنبش های اجتماعی بود. آرزوی سکوت قبرستانی در دل سرکوبگران ماند وبساط دار وشکنجه وزندان که هرگز تعطیل نشده بود همچنان ادامه دارد. روز ۱۲ مرداد قرار است بیدادگاهی بروال همین چهل سال فعالین کارگری ویارانشان را بجرم درخشیدن در هفت تپه وتقاضای« نان وکار وآزادی واداره شورایی » سرکوب کند. یقینا محکومین این دادگاه چنانکه نشان داده اند این ترفند را نیز همچون مستند سازیهای قبلی به مضحکه تبدیل خواهندکرد. افکار عمومی از این اقدام شنیع با نفرت استقبال میکندونشان میدهد که پرونده سازی و اتهامات واهی خریدار نداشته و دادگاهی از افکار عمومی وصف بزرگ اعتراض علیه جمهوری اسلامی را تقویت و تایید خواهد کرد. برای کارگران وزحمتکشان ماهیت این بیدادگاهها روشن است . آنها اسماعیل بخشی وسپیده قلیان وساناز وامیرحسین محمدی وامیر امیر قلی وعلی نجاتی و... را همچون قربانیان چهل سال جنایت رژیم می شناسند و با آنها همدل ودارای آرزوهای مشترکند . نه تنها ۱۲ مرداد بلکه هر روز روز محاکمه جمهوری اسلامی بعنوان عامل فقر وفلاکت ووجود زندان وشکنجه بهترین فرزندان این خاک بوده است. محاکمه رژیم دیریست به پایان آمده ودوران اجرای احکام کارگران وزحمتکشان برعلیه آنها وسرمایه داری فرا رسیده است . سرنگونی انقلابی حکم کارگران است ودیماه ۹۶ رژیم تفهیم اتهام شده است. اینک تنها وظیفه هر اعتراض اجرای این حکم است.

سرنگون باد جمهوری اسلامی برقرار باد جمهوری شورایی
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی ، بی قیدو بی وثیقه آزادباید گردد

هسته اقلیت ٣۱۰۷۱۹


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست