سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

به ما بپیوندید! - انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲ مرداد ۱٣۹٨ -  ۲۴ ژوئيه ۲۰۱۹


این تشکل جانبدار است، از حقوق بلامنازع پناهجویان و پناهندگان و خواستهای انسانی آنان دفاع میکند. این تشکل بیانگر یک گرایش پیشرو و مدرن طرفدار زندگی آزاد و بدور از اظطراب در بین پناهندگان ایرانی است. این تشکل فراریان از جهنم جمهوری اسلامی ایران؛ صدای زنان گریزان از آپارتاید جنسی و کودکان بیحقوق و در معرض اعدام بدست جنایتکاران اسلامی حاکم بر ایران است. از کمک مشاورین دلسوز برای حل مشکلات برخوردار شد. علیه راسیسم و نژادپرستی و نابرابری اجتماعی ؛ مبارزه متحدی را پیش برد و به دهها فعالیت متنوع دیگر پرداخت.این گرایش با انساندوستی ؛ صمیمت ؛ نفرت از تبعیض انسانها؛ مبارزه علیه قوانین دولتها علیه پناهندگان و پناهجویان؛ همبستگی با نیروهای پیشرو و مترقی ؛ طرفداری از حقوق برابر زنان به دفاع از حقوق کودکان؛ و در یک کلام تلاش و امید برای ایجاد یک زندگی انسانی تر مشخص میشود.
با عضویت در این تشکل میتوان دوستان جدیدی پیدا کرد. تشتت و پراکندگی هیچ ارمغانی بجز محدویتهای بیشتر و تحمیل مشقت و بی حقوقی برای ما ندارد؛ در مقابل این اوضاع وخیم پناهجو و پناهندگان راهی بجز مبارزه متشکل ندارد. فقط اتحاد عمل مبارزاتی ما مبارزه متشکل میتواند از اعمال این سیاستها؛ تراژدیهای دلخراش انسانی جلوگیری کرده و در تحق مطالباتمان مثرثمر باشد. ما پناهجویان و پناهندگان صدها هزار تنیم 100000؛ اگر دستهای خود را بهم دهیم..... تشکلهای کارگری و سازمانهای مترقی پشتیبان ما بسیارند؛ اگر دست در دست آنها گذاریم.... آنگاه پناهنده؛ انسانی بی پناه نیست بلکه قدرت عظیمی است که هیچ دولتی نیتواند با او چنان کند که امروز میکنند. متشکل و متحد شوید!

اهداف: ما دفاع بی قید و شرط از حقوق انسانی و پناهندگی بدون در نظر گرفتن ملیت ؛ نژاد، مذهب؛ گرایش جنسی؛ جنسیت؛ سن عقیده سیاسی؛ تعلق تشکیلاتی و غیره خود میتوانید به ما بپیوندید. افشای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ایران و بعنوان فرار میلیونی مردم؛ مبارزه با هر نوع موارد نقض حقوق پایه انسان در ایران؛ مبارزه با تبلیغات راسیستی مبنی بر جدایی مردم؛ نقد به حاشیه و انزوا کشاندن پناهندگان و خارجیان؛ تبلیغ همسر نوشتی بین پناهندگان با سایر اقشار و طبقات محروم جامعه قرار دادن نیروی اعتراضی پناهندگان در کنار اعتراض مترقی و رادیکال در کشور محل اقامت.

ما برای تحق اهداف فوق و تسهیل حقوق پناهندگی و انسانی برنامه و شیوه کار را در دستور خود گذاشتیم.1: با توجه به نقض پایه ای ترین حقوق انسانی در ایران ؛ اختناق و سرکوب قرون وسطایی توسط جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه و فرار دائمی و میلیونی مردم ایران ما خواهان برسمیت شناختن حق پناهندگی برای کلیه پناهندگان و پناهجویان ایرانی هستیم و ایران را کشوری نا امن میدانیم. 2: ما در دفاع از کیسهای پناهندگی با ارائه اطلاعات کافی و مستند در رابطه با نقض موازین جهانی حقوق پایه ای انسان در جمهوری اسلامی ایران ؛ نشان میدهیم که ترس پناهندگان از زندگی در آن کشور واقعی است. 3: بعلاوه با توحه به سرکوب بی امان زنان و رسمیت داشتن آپارتایید جنسی علیه آنها در ایران ما خواهان به رسمیت شناختن حق پناهندگی سیاسی برای همه زنان به خاطر جنسیت آنها هستیم. 4:ما جمهوری اسلامی ایران را بعنوان یک حکومت فاشیستی افشا کردیم و میکنیم؛ افکار عمومی در جهان را علیه آن جلب میکنیم و از مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و برای دستیابی به ساختار یک جکومت انسانی؛ حمایت میکنیم. 5: تشکل ما فراگروهی و فرا سازمانی ( بر مبنای هر فرد یک رای) است. تشکل ما با تکیه به اعضاء ؛ همراه با مسئولیت فردی و رهبری جمعی معنی می یابد. 6: ما مخالف بازداشت و زندانی کردن متقضیان پناهندگی و فراریان از ایران هستیم. و برای آزادی آنها تلاش میکنیم. 7: ما آخرین اطلاعات ؛ مدارک و گزارشات از وضعیت پناهندگان ایرای و موارد نقض حقوق انسان را در ایران را جمع آوری میکنیم و با انتشار آنها افکار عمومی در ایران و جهان را آگاه میکنیم. 8: ما تلاش مکنیم که حمایت سازمانهای کارگری ؛ احزاب مترقی نهادهای مدافع بشر؛ زنان و پناهندگان و نهادهای بین المللی را جلب کنیم. 9: ما خواهان بوجود آمدن عادلانه ترین پروسه پناهنده پذیری هستیم و تلاش میکنیم تا دولتها متعهد شوند و امضا کنند. 10: ما در دفاع از کیسهای ویژه و یا موارد معینی از نقض جقوق پناهندگی اقدام به برگزاری کمپین های بین المللی میکنیم.

عضو انجمن شوید و از حق رای برخوردار گردید و بر فعالیتهای جمعی نقش فعالتری را ایفا نمایید. انجمن ما مبلغ عالیترین روابط انسانی است.
حقوق یکسان و برابر و شایسته برای کودکان و زنان پرهیز و مسقل از تعلقات ملی و مذهبی و همچنین ضوابط اجتماعی مدرن و انسانی از مبانی و پرنسیبهای ماست.

آدرسهای ارتباطی و تماس خود را ذیلا به اطلاع میرسانیم
محمد رضا هادی پور: 0764447197

محبوبه جاهدی فر : 0762285877

امید محمدیه 0735823334

ثریا نظری: 0762601169

توفیق محمدی : 0739809990

بیست و چهارم ماه جولای 2019


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست