سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

هدف موشک های اس ۴۰۰ چه کسانی خواهند بود؟
کمال اوکویان دبیرکل حزب کمونیست ترکیه
برگردان: هاتف رحمانی


• خروج ترکیه از ناتو و وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا خواسته هایی هستند که کمونیست ها سال ها برای آن مبارزه کرده اند. این درخواست ها هنوز واقعی هستند و اکنون برای تحقق آن ها باید بیشتر مبارزه کرد. سهم دولت عدالت و توسعه در بازی اس ۴۰۰ با تکیه بر انحصارات داخلی و خارجی و بدون زیرعلامت سوال بردن ناتو و اتحادیه اروپا، می تواند به فاجعه ای که حضور کشورهای امپریالیستی در ترکیه را بیشتر تقویت می کند ختم شود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۶ تير ۱٣۹٨ -  ۱۷ ژوئيه ۲۰۱۹


کمال اوکویان دبیر کل حزب کمونیست ترکیه در باره بحران خرید اس ۴۰۰ ترکیه و آن چه کمونیست ها باید در باره این بحران سیاسی بیندیشند چنین نوشته است:

آیا دولتی می تواند سیاست داخلی را در جهتی کاملا متفاوت از سیاست خارجیش به پیش برد؟ آیا یک قدرت سیاسی که دشمن مردم خود است می تواند از سرکوب شدگان و فقرا در عرصه ی بین المللی دفاع و موضعی علیه نابرابری در جهان اتخاذ کند؟
اگر چه در پیش گرفتن راه کوتاه ممکن است به پاسخ نادرستی منجر شود، اما ما چند گزاره را که تقریبا برای هر نمونه ای صادق است یادآوری می کنیم.
هیچ دولتی نمی تواند در شب گرگ و در صبح انسان باشد. عرصه طبقاتی ای که در آن قدم می زند در داخل و خارج یکی است. بنا براین، چنین ادعایی تنها زمانی امکان پذیر است که آلودگی ملی گرایانه ای وجود داشته باشد که وقتی سیاست داخلی منفی است، سیاست خارجی دولتی مثبت تلقی شود. ما مصرانه بر تفاوت بین ملی گرایی و میهن دوستی تاکید می کنیم: در حالی که ملی گرایی می گوید "بهره کشان من، دزدان من، ستمگری من خوب است"، میهن دوستی می خواهد بهره کشان، دزدان و ستمگران را با عشق به کشور پاک سازی کند.
به عنوان یک قاعده، هیچ دولتی نه می تواند درسیاست خارجی رفتاری دقیقا مخالف سیاست داخلی خود را به پیش برد و نه تمایز جدی ای بین سیاست داخلی و سیاست خارجی می تواند وجود داشته باشد. سیاست خارجی توسعه سیاست داخلی است.

اما...

در سیاست های داخلی، تنها یک قدرت، یک مرکز نیرو وجود دارد، اگر چه اغلب اوقات این قدرت روی کاغذ باقی بماند. از سوی دیگر، سیاست خارجی در محیطی به اجرا در می آید که با اراده بازیگران بسیاری مواجه است و هر یک از این اراده ها منبع مشروعیت خود راتا حدی از قوانین بین المللی کسب می کنند. بنا بر این، دولت نمی تواند سیاست داخلی خود را به همان صورتی که وجود دارد عینا به سیاست خارجی منتقل کند.

بدون شک، ما می توانیم درباره عامل های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی که دولت ها را در سیاست های داخلی محدود می کنند سخن بگوییم، اما چگونگی این محدودیت ها در عرصه بین المللی تغییر می کند. سیاست خارجی در کارپایه ای (پلتفرمی) از ده ها یا حتی صدها واحد دنبال می شود، که هر یک از آن ها انحصاری از سلاح ها را در داخل محدودیت های تعریف شده حفظ می کنند و مشروعیت آن ها از لحاظ بین المللی به جز در موارد و محیط های استثنایی به رسمیت شناخته می شود.
این کارپایه یک سلسله مراتب (هیرارشی) دارد، در راس این سلسله مراتب قدرتمندترین کشورهای امپریالیستی قرار دارند، اما حتی قوی ترین آن ها هم محدودیت های اقتدار و نیرو دارند. و در این ساختارِ سلسله مراتبی، رقابت بی وقفه ای وجود دارد که گاهی به ستیزه آشکار تبدیل می شود.

حال، برپایه این گزاره ها، می توانیم نمونه حزب عدالت و توسعه را ارزیابی کنیم. دفاع از حزب عدالت و توسعه در سیاست خارجی و مخالفت با آن در امور داخلی یک تعارض است. به علاوه، عدم توجه به ساختار سلسله مراتبی در عرصه بین المللی و تضادهای داخل این ساختار، و تکرار چشم انداز سیاست های داخلی در عرصه بین المللی اغلب نادرست است.

به عنوان یک نمونه، روشن است که در تلاش حزب عدالت و توسعه برای همراهی با برخی قدرت های مترقی در امریکای لاتین دلایل سیاسی و اقتصادی وجود دارد. برجسته کردن مداوم این دلایل و هشدار دادن به جامعه جهانی از منافع خودخواهانه بورژوازی ترکیه بسنده نیست. این ها بسنده نیستند چون منافع جنبش انقلابی در عرصه بین المللی با توازن قواهای بسیار متفاوت و نه تنها با ضرورت های مبارزه در یک کشور واحد تعیین می شود.

در یک کشور، جنبش انقلابی باید در زمان ارزیابی رخ دادهای بین المللی پارامترهای زیر را مدنظر قرار دهد:

- دفاع از زحمتکشان در کشور
- دفاع از منافع زحمتکشان در کشورهای دیگر
- مهار و عقب نشاندن تجاوز امپریالیستی، محدود کردن توانایی کشورها و نهادهای امپریالیستی برای دخالت
- ستیزه ها در داخل سیستم امپریالیستی برای ایجاد فرصت هایی برای تضعیف سیستم
- تحکیم جنبش انقلابی در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی.

این ها ممکن است همیشه ما را به یک موضع معین هدایت نکنند، اما یک جنبش انقلابی باید این پارامترها را تا حد ممکن ارزیابی و برهماهنگی بین آن ها توجه کند.

پس از گفتن همه ی این ها، ما خرید اس ۴۰۰ ترکیه از روسیه را چگونه می توانیم ارزیابی کنیم؟
بدون کنار گذاشتن مبارزه علیه دولت حزب عدالت و توسعه، بدون نادیده گرفتن ضرورت نشان دادن منطق روابط آن با روسیه؛ و بدون رها کردن توهم در باره منش طبقاتی و ایدئولوژیک قدرت پوتین در روسیه، باید گفته شود:

خرید اس ۴۰۰ ترکیه می تواند در صورتی که مطابق با منافع مردم باشد، تضاد داخلی قوی ترین سازمان تروریستی جهان، ناتو، را ژرف تر کند، توان مداخله ناتو را کاهش دهد، و نفوذ امپریالیسم امریکا در ترکیه را متزلزل سازد.

من نمی گویم که خرید اس ۴۰۰ به سود مردم است، اما می تواند مطابق با منافع مردم تفسیر شود. زحمتکشان ترکیه نمی توانند بخشی از رقابت در سیستم امپریالیستی باشند. اما، هر فرصتی باید برای شکست نفوذ و مداخله گری کشورهای امپریالیستی و نهادهایی مانند ناتو و اتحادیه اروپا، که برای تعمیق سیستم جاری بهره کشی، بی عدالتی و نابرابری تلاش می کنند؛ مغتنم شمرده شود. در این عرصه، اس ۴۰۰ باید به عنوان شکاف مهمی در سیستم امپریالیستی، و نه تنها به عنوان یک سیستم دفاع هوایی دیده شود.   

خروج ترکیه از ناتو و وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا خواسته هایی هستند که کمونیست ها سال ها برای آن مبارزه کرده اند. این درخواست ها هنوز واقعی هستند و اکنون برای تحقق آن ها باید بیشتر مبارزه کرد. سهم دولت عدالت و توسعه در بازی اس ۴۰۰ با تکیه بر انحصارات داخلی و خارجی و بدون زیرعلامت سوال بردن ناتو و اتحادیه اروپا، می تواند به فاجعه ای که حضور کشورهای امپریالیستی در ترکیه را بیشتر تقویت می کند ختم شود.

تنها راه خروج از این فاجعه ارتقا مبارزه علیه امپریالیسم امریکا و ناتو است. و این مبارزه هرگز نباید از مبارزه علیه طبقه بهره کش سرمایه دار، که تمام منابع کشور را غارت می کند، و ستمگران حاکم که سال ها در حال تغذیه طبقه سرمایه دار بوده اند، جدا شود.
اس ۴۰۰ ها نباید روی طبقه ستم دیده پرتاب شوند، بلکه باید در دستان ستم گرها منفجر شوند.

منبع: سول - نشریه اینترنتی حزب کمونیست ترکیه


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست