سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

سبد معاش از مرز ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گذشت


• در خرداد هزینه‌های زندگی نسبت به ماه قبل ۴۲۶ هزار تومان بیشتر شد و کارگران به ۳ میلیون تومان برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند. «عقب ماندگی مزدی کارگران» به ۵ میلیون تومان رسیده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۵ تير ۱٣۹٨ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۹کارگران به ۳ میلیون و ۶۸ هزار تومان برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند؛ اما اگر سبد ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومانی را با حداقل دستمزدهای ۲ میلیون تومانی فعلی مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که «عقب ماندگی مزدی کارگران» از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هم گذشته است!

به گزارش ایلنا، افزایش هزینه‌های زندگی، تاثیر افزایش دستمزد در سال ۹۸ را زایل کرده است.
از ابتدای سال تا امروز، سبد معاش حداقلی خانوار – مرتبط با بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار- هر ماه توسط کمیته دستمزد کانون عالی شوراها محاسبه شده است؛ این محاسبات، ابتدا برای فروردین ماه، سپس برای اردیبهشت ماه و درنهایت، خرداد ماه انجام شده است. مبنای کارِ این محاسبات نیز آمارهای رسمی تورمِ مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمیِ خوراکی‌های انستیتو پاستور ایران است.
سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد؛ هر سه ضلع مذاکرات مزدی – کارگران، کارفرمایان و دولت - پای این رقم را امضا کردند؛ اما فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) می گوید این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.
او می افزاید سبد معاش در انتهای فروردین ماه پنج میلیون و نهصد هزار تومان است. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ٣ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، و سبد معاش فررودین ماه، ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باید به کارگران پرداخت شود. در واقع کارگران برای حفظ قدرت خرید خود و جلوگیری از سقوط آن در فروردین ۹۸ به دو میلیون و ریال نیاز داشتند.
محاسبات ماهانه سبد معاش نشان داد که در اردیبهشت ماه، اوضاع باز هم رو به وخامت رفته است.
سبد معاش خانوار برای اردیبهشت ماه برابر شد با ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۲۱۵ تومان. حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه - ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ریال- مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، ۵۷۵ هزار تومان افزایش یافته است. برای حفظ قدرت خرید، فاصله سبد معاش محاسبه شده در اسفند ماه، ٣ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، و سبد معاش اردیبهشت ماه، ۶ میلیون و ۴٨۰ هزار تومان باید به کارگران پرداخت شود که این میزان برابر با ۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان است.
در نهایت، محاسبات نشان می‌دهد که سبد خانوار در اردیبهشت ماهِ ۹۸ به نسبت اسفند ۹۷، ۷۲.۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است. اما در مورد خرداد ماه چطور؟ در خرداد ماه، سبد معاش چقدر است؛ کارگران چقدر برای حفظ قدرت خرید خود در سطح اسفند ۹۷ نیاز دارند و سبد به چه میزان دچار جهش قیمتی – فاصله سبد خرداد تا سبد اسفند ۹۷- شده است؟
فرامرز توفیقی با استناد به آخرین داده های مرکز آمار ایران و همچنین جداول غذایی انستیتو پاستور ایران، سبد معاش را برای خرداد ماه محاسبه کرده است. بر اساس این محاسبات سبد معاش خانوار برای خرداد ماه امسال برابر ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. تفاوت این سبد نسبت به سبد اردیبهشت ماه، ۴۲۶ هزار تومان است.

بر این اساس کارگران اگر بخواهند قدرت خرید خود را به اندازه اسفند ۹۷ حفظ کنند به ۳ میلیون و ۶۸ هزار تومان هزینه اضافه نیاز دارند که تنها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانِ آن از محل افزایش دستمزد و مزایا در سال ۹۸ جبران می‌شود! سوال اینجاست که برای تامین مبلغ باقیمانده چه باید بکنند؟!


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست