سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

خامنه ای در دادگاه ملی


هادی خرسندی


• بله‭ ‬قربان؟‭ . . . . . . . . . ‬نه‭ ‬خیر‭ ‬قربان‭ ‬بنده‭ ‬کاره‭ ‬ای‭ ‬نبودم‭ ‬بنده‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬شب‭ ‬شعر‭ ‬داشتم.‭ ‬ای،‭ ‬شاعران‭ ‬جوان‭ ‬میآمدند،‭ ‬شعر‭ ‬میخواندند،‭ ‬تشویقشان‭ ‬میکردم‭. ‬ آفرینی،‭ ‬آورینی‭ ‬میگفتم،‭ ‬گاهی‭ ‬اصلاح‭ ‬میکردم‭ ‬شعرشان‭ ‬را‭ . ‬توی‭ ‬یوتیوب‭ ‬هست‭ ‬اگر‭ ‬دروغ‭ ‬میگویم‭ . . . . . . . . ‬بله؟‭ ‬بنده؟!‭ ‬ جناب‭ ‬اقای‭ ‬دادستان،‭ ‬بنده؟؟‭ ‬رهبر؟‭ . . . . . . ‬بنده‭ ‬رهبر‭ ‬بودم؟‭ . . . . . . . ‬اختیار‭ ‬دارید‭ ‬قربان،‭ ‬من‭ ‬کی‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬بخواهم‭ ‬رهبر‭ ‬باشم؟‭ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۵ تير ۱٣۹۷ -  ۶ ژوئيه ۲۰۱٨


بله‭ ‬قربان؟‭ . . . . . . . . . ‬نه‭ ‬خیر‭ ‬قربان‭. ‬بنده‭ ‬کاره‭ ‬ای‭ ‬نبودم‭. ‬بنده‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬شب‭ ‬شعر‭ ‬داشتم‭. ‬ای،‭ ‬شاعران‭ ‬جوان‭ ‬میآمدند،‭ ‬شعر‭ ‬میخواندند،‭ ‬تشویقشان‭ ‬میکردم‭. ‬آفرینی،‭ ‬آورینی‭ ‬میگفتم،‭ ‬گاهی‭ ‬اصلاح‭ ‬میکردم‭ ‬شعرشان‭ ‬را‭. ‬توی‭ ‬یوتیوب‭ ‬هست‭ ‬اگر‭ ‬دروغ‭ ‬میگویم‭ . . . . . . . . ‬بله؟‭ ‬بنده؟‭! ‬جناب‭ ‬اقای‭ ‬دادستان،‭ ‬بنده؟؟‭ ‬رهبر؟‭ . . . . . . ‬بنده‭ ‬رهبر‭ ‬بودم؟‭ . . . . . . . ‬اختیار‭ ‬دارید‭ ‬قربان،‭ ‬من‭ ‬کی‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬بخواهم‭ ‬رهبر‭ ‬باشم؟‭ . . . . . . . ‬بله؟‭ ‬رهبر‭ ‬مملکت؟‭ ‬ای‭ ‬بابا‭! ‬آهان‭ ‬یادم‭ ‬افتاد‭. ‬آن‭ ‬ماجرای‭ ‬مسخره‭ ‬را‭ ‬میفرمائید‭. ‬رل‭ ‬نعش‭. ‬بله،‭ ‬سید‭ ‬که‭ ‬گور‭ ‬به‭ ‬گور‭ ‬شد‭ ‬احمد‭ ‬گریان‭ ‬و‭ ‬اکبر‭ ‬پسته‭ ‬آمدند‭ ‬که‭ ‬فلانی‭ ‬دستمان‭ ‬به‭ ‬دامنت‭. ‬احمد‭ ‬گفت‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پدرم‭ ‬جز‭ ‬شما‭ ‬کسی‭ ‬را‭ ‬ندارم،‭ ‬اکبر‭ ‬گفت‭ ‬شما‭ ‬قبول‭ ‬کن‭ ‬من‭ ‬هوایت‭ ‬را‭ ‬دارم‭. ‬گفتند‭ ‬ما‭ ‬دوتائی‭ ‬شهادت‭ ‬میدهیم‭ ‬که‭ ‬سید‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬جانشین‭ ‬خودش‭ ‬وصیت‭ ‬کرده‭. ‬گفتم‭ ‬شهادت‭ ‬دروغ‭ ‬میدهید؟‭ ‬فرداش‭ ‬دیدم‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬کاندید‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. ‬گفتم‭ ‬بیچاره‭ ‬ملتی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬رهبرش‭ ‬باشم،‭ ‬فیلمش‭ ‬هست‭ ‬جناب‭ ‬اقای‭ ‬رئیس‭ . . . . . ‬بله؟‭ ‬نه‭ ‬خیر‭ ‬قربان،‭ ‬به‭ ‬زور‭ ‬بود،‭ ‬راضی‭ ‬نبودم‭ . . . . . . ‬چی؟‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور؟‭ ‬بنده؟‭!! ... ‬شوخی‭ ‬میفرمائید‭ ‬جناب‭ ‬اقای‭ ‬رئیس؟‭ . . . . . ‬بله،‭ ‬البته‭ ‬یک‭ ‬چیزی‭ ‬دارد‭ ‬خاطرم‭ ‬میآید‭. ‬بله‭ ‬بله‭ ‬انگار‭ ‬چند‭ ‬صباحی‭ ‬ای‭ ‬بابا،‭ ‬بله،‭ ‬نمیگذاشتند‭ ‬ما‭ ‬شب‭ ‬شعرمان‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬کنیم‭. ‬سید‭ ‬مخالف‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬شاعری‭. ‬برای‭ ‬همین‭ ‬بنده‭ ‬را‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬جلسات‭ ‬شعرمان‭ ‬بهم‭ ‬بخورد‭. ‬بنده‭ ‬از‭ ‬اولش‭ ‬عاشق‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬شاعری‭ ‬بودم،‭ ‬با‭ ‬مرحوم‭ ‬مهدی‭ ‬اخوان‭ ‬ثالث‭ ‬سال‭ ‬۴۱،‭ ‬بفرمائید‭ ‬این‭ ‬کپی‭ ‬یادداشت‭ ‬ایشان‭ . . . . . . . ‬به‭ ‬شاعران‭ ‬علاقه‭ ‬داشتم‭ . . . . . . . ‬بله؟‭ ‬عالی‭ ‬پیام؟‭ . . . . . . . ‬هالو؟‭ . . . . . . . ‬نشنیدم‭ ‬قربان‭. . . . . . . . ‬شاعر‭ ‬بوده؟‭ . . . . . . . ‬زندان؟‭ ‬زندان‭ ‬بخاطر‭ ‬شعر؟‭ . . . . . . . ‬غیرممکنه‭ ‬قربان‭ . . . . . . . ‬نشنیده‭ ‬ام‭ . . . . . . . ‬شاعر‭ ‬زندان؟‭ . . . . . . . ‬لابد‭ ‬دزدی‭ ‬گرگی‭ ‬کرده‭ ‬بوده‭ ‬قربان‭. ‬شاعر‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬زندان‭ ‬نمیکنند‭. . . . . . . . ‬بله‭ ‬قربان‭ . . . . . . . ‬مختاری؟‭ ‬مختاری؟‭ . . . . . . . ‬یادم‭ ‬نمیآید‭ . . . . . . . ‬پوینده؟‭ . . . . . . . ‬قتل‭ ‬سیاسی؟‭ . . . . . . . ‬استغفرالله‭ . . . . . . .. ‬زال‭ ‬زاده؟‭ . . . . . . . ‬قتل‭ ‬انجیری؟‭ . . . . . . . ‬زنجیری؟‭ . . . . . . . ‬قتل‭ ‬های‭ ‬زنجیره‭ ‬ای؟‭ . . . . . . . ‬این‭ ‬اسم‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬میآورید‭ ‬قربان؟‭ ‬نشنیده‭ ‬بودم‭ . . . . . . . ‬آهان،‭ ‬اینها‭ ‬روشنفکرهای‭ ‬درجه‭ ‬پنجم‭ ‬بودند‭. ‬عرض‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭ ‬همان‭ ‬وقت‭ . . . . . . .. ‬نه‭ ‬خیر،‭ ‬چون‭ ‬مردم‭ ‬کتاب‭ ‬هاشان‭ ‬را‭ ‬نمیخریدند،‭ ‬احتمالاً‭ ‬رفته‭ ‬اند‭ ‬توی‭ ‬بیابان‭ ‬خودکشی‭ ‬کرده‭ ‬اند‭. . . . . . . . ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬رئیس،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬قبله‭ ‬ی‭ ‬حاجات،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نور‭ ‬محمدی،‭ ‬به‭ ‬اون‭ ‬امامزمانی‭ ‬که‭ ‬ته‭ ‬چاه‭ ‬جمکرانه‭ . . . . . . . ‬پرت‭ ‬و‭ ‬پلا؟‭ . . . . . . . ‬کدام‭ ‬پرت‭ ‬و‭ ‬پلا‭ ‬قربان؟‭ . . . . . . . ‬دزدی؟‭ ‬سواستفاده؟‭ ‬چاپیدن‭ ‬مملکت‭ ‬فرمودید؟‭ . . . . . . . ‬حساب‭ ‬سویس؟‭ . . . . . . . ‬کدام‭ ‬کامیون‭ ‬طلا‭ ‬و‭ ‬دلار؟‭   . . . . . . . ‬من‭ ‬اصلن‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬کامیون‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬طلا‭ . . . . . ‬آهان‭. ‬تریلی‭ ‬را‭ ‬میفرمایید‭. ‬تریلی‭ ‬طلا‭ ‬و‭ ‬دلار‭. ‬بله،‭ ‬درست‭ ‬است‭. ‬دادیم‭ ‬گواهینامه‭ ‬ی‭ ‬راننده‭ ‬اش‭ ‬را‭ ‬باطل‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬غلط‭ ‬ها‭ ‬نکند‭. . . . . . . ‬چند‭ ‬تا؟‭ ‬تریلی‭ ‬چند‭ ‬تا؟‭ ‬قربان‭ ‬تریلی‭ ‬که‭ ‬بادمجان‭ ‬نبود‭ ‬بتوانیم‭ ‬دانه‭ ‬دانه‭ ‬بشمریم‭. . . . . . . ‬عرض‭ ‬میکنم‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مالی‭ ‬باور‭ ‬بفرمایید‭ ‬حتا‭ ‬یک‭ ‬نقطه‭ ‬ی‭ ‬خاکستری‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬ی‭ ‬من‭ ‬نیست‭ ‬چه‭ ‬برسد‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬ی‭ ‬سیاه‭. ‬این‭ ‬را‭ ‬من‭ ‬نمیگویم‭ ‬وزیری‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬وزیر‭ ‬هم‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬هم‭ ‬نبود‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬گفته،‭ ‬سندش‭ ‬هست‭. ‬حتا‭ ‬نه‭ ‬یک‭ ‬نقطه‭ ‬ی‭ ‬خاکستری‭ . . . . . . . ‬بله‭ ‬قربان؟‭ ‬بله‭ ‬جناب‭ ‬دادستان‭ . . . . . . ‬کشتار‭ ‬ها؟‭ ‬بله،‭ ‬از‭ ‬کشتارها‭ ‬چاره‭ ‬ای‭ ‬نبود‭. ‬بهرحال‭ ‬یک‭ ‬مقدار‭ ‬تلفات‭ ‬جاده‭ ‬ها‭ ‬همیشه‭ ‬بوده،‭ ‬خصوصا‭ ‬در‭ ‬جاده‭ ‬ی‭ ‬شمال‭. ‬جاده‭ ‬باریک‭ ‬است،‭ ‬مردم‭ ‬هم‭ ‬معمولن‭ ‬رعایت‭ ‬نمیکنند،‭ ‬سرعت‭ ‬میروند‭. . . . . . . ‬بله؟‭ . . . . . . . ‬در‭ ‬اوین؟‭ . . . . . ‬زندان‭ ‬اوین؟‭ . . . . . . . ‬کشته‭ ‬در‭ ‬زندان‭ ‬اوین؟‭ ‬بله‭ ‬حق‭ ‬با‭ ‬شماست‭ ‬در‭ ‬محوطه‭ ‬ی‭ ‬زندان‭ ‬اوین‭ ‬هم‭ ‬یک‭ ‬وقت‭ ‬یک‭ ‬تصادفی‭ ‬شد،‭ ‬ولی‭ ‬کشته‭ ‬نداد،‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬جیپ‭ ‬خوردند‭ ‬بهم‭. ‬چند‭ ‬تا‭ ‬پاسدار‭ ‬زخمی‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬فرستادیمشان‭ ‬بیمارستان‭.. . . . . . . . ‬بفرمایید‭ ‬قربان‭. . . . . . . . ‬نه‭ ‬خیر،‭ ‬ابداً‭ ... ‬چطور‭ ‬رابطه‭ ‬ای؟‭ ‬عرض‭ ‬میکنم‭ ‬هیچ‭ ‬رابطه‭ ‬ای‭ ‬نبوده‭. . . . . . . ... ‬حمایت؟‭ ‬بنده‭ ‬حمایت‭ ‬کردم؟‭ ‬خوب‭ ‬برای‭ ‬اینکه‭ ‬خوب‭ ‬قرائت‭ ‬میکرد‭. ‬قاری‭ ‬قرآنی‭ ‬خوبی‭ ‬بود‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬پشتش‭ ‬ایستادم‭. . . . . . . . ‬با‭ ‬ایشان؟‭ ... ‬بنده؟‭ ... ‬خیر،‭ ‬فقط‭ ‬سلمانی‭ ‬بنده‭ ‬بود‭ ‬ایشان،‭ . . . . . . .. ‬خیر‭ ... ‬خیر‭ . . . . . . . ‬فقط‭ ‬یکبار‭ . . . . . . . ‬
بله‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬دادستان؟‭ ‬حکم‭ ‬حکومتی؟‭ ‬بنده؟‭ ‬خیر‭ ‬قربان‭ ‬این‭ ‬کروبی‭ ‬از‭ ‬خودش‭ ‬دراورد‭ ‬سر‭ ‬لایحه‭ ‬ی‭ ‬مطبوعات،‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬عصبانی‭ ‬شدم‭ ‬دادم‭ ‬حصرش‭ ‬کردند‭. ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬دادستان،‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬اینهمه‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬ذهن‭ ‬حضرتعالی‭ ‬و‭ ‬تسلطتان‭ ‬بر‭ ‬مسائل‭ ‬قضائی‭ ‬و‭ ‬بیانات‭ ‬فاخر‭ ‬و‭ ‬ادیبانه‭ ‬ی‭ ‬حضرتعالی‭ ‬در‭ ‬حیرتم‭. ‬ای‭ ‬کاش‭ ‬فرصت‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬یک‭ ‬شب‭ ‬به‭ ‬شب‭ ‬شعری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کلبه‭ ‬ی‭ ‬حقیر‭ . . . . . . . ‬بله‭ ‬قربان،‭ ‬بیت؟‭ ‬خیر،‭ ‬همان‭ ‬کلبه‭ ‬است‭. ‬چون‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬شعر‭ ‬و‭ ‬شاعری‭ ‬است،‭ ‬میگفتند‭ ‬بیت‭. ‬ای‭ ‬کاش‭ ‬تشریف‭ ‬بیاورید‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬آن‭ ‬حداد‭ ‬عادل‭ ‬کودن‭ ‬و‭ ‬متملق‭ ‬بدهم‭. ‬شما‭ ‬واقعاَ‭ ‬انسان‭ ‬فرهیخته‭ ‬ای‭ ‬هستید‭. ‬آقای‭ ‬رئیس‭ ‬هم‭ ‬همینطور‭. ‬من‭ ‬تا‭ ‬بحال‭ ‬رئیس‭ ‬دادگاهی‭ ‬به‭ ‬این‭ . . . . . . .. ‬بله‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬رئیس‭. ‬عرایضم‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬میکنم‭ ‬الان‭. ‬من‭ ‬خاک‭ ‬پای‭ ‬شما‭ ‬هستم‭. ‬من‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬و‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬دادستان‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬شریف‭ ‬ایران‭ ‬تقاضای‭ ‬عفو‭ ‬دارم‭. ‬امیدوارم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شب‭ ‬جمعه،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شب‭ ‬خیرات،‭ ‬نذر‭ ‬امواتتان،‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬علیل‭ ‬عاجز‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬جسمم‭ ‬ناقصم‭ ‬کمک‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬بفرمایید‭ ‬باقی‭ ‬عمرم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬شب‭ ‬شعر‭ ‬مشغول‭ ‬باشم‭. ‬اینجوری‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬اینست‭ ‬که‭ ‬اعدامم‭ ‬کنید‭.‬
من‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬ی‭ ‬همه‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معاونت‭ ‬بنده،‭ ‬گروه‭ ‬گروه‭ ‬یا‭ ‬تک‭ ‬تک‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬اعدام‭ ‬شدند،‭ ‬حلالبود‭ ‬میطلبم‭. ‬بنده‭ ‬عرض‭ ‬کردم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حکومت‭ ‬اسلامی‭ ‬کاره‭ ‬ای‭ ‬نبودم،‭ ‬یک‭ ‬نظامی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بنده‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬گذاشته‭ ‬بود‭ ‬سر‭ ‬کار‭. ‬بنده‭ ‬خودم‭ ‬مخالف‭ ‬بودم‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬نظام‭ ‬ولی‭ ‬مگر‭ ‬کسی‭ ‬جرات‭ ‬داشت‭ ‬حرفی‭ ‬بزند‭ ‬یا‭ ‬مخالفتی‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬درجا‭ ‬زیر‭ ‬شکنجه‭ ‬و‭ ‬اعدام‭ ‬بود‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬دادستان‭.‬
------
 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست