یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

چهار سال خودمدیریتی دمکراتیک و ۱۴ روز مقاومت سرافرازانه عفرین


حسن رحمان پناه


• عفرین بعد از ۴ سال خود مدیریتی دمکراتیک و مردمی و بعد از ۱۴ روز مقاومت سرافرازانه در برابر ارتش جنایتکار ترکیه و بنیادگرایان اسلامی متحدش به رمز مقاومت و انسانیت در برابر ارتجاع و فاشیسم تبدیل شده است . از آن حمایت کنیم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۵ بهمن ۱٣۹۶ -  ۴ فوريه ۲۰۱٨


چهار سال از حاکمیت خودگران کانتون عفرین گذشت. در طول این چهار سال کانتون عفرین همراه با دو کانتون دیگر "جزیره و کوبانی" علارغم هر اشکال و کمبود ، هر انتقاد و نارسایی ، نمونهای از حاکمیت مردمی، فارغ از نژاد ، مذهب و جنسیت را در خاورمیانه اسلام زده ، مملو از جنگ و کشتار، کانون منازعات و مناقشات منطقهای و جهانی ، با حضور مجموعهای ، شاه ، شیخ ، ولی فقیه و دیکتاتورهای مادام العمر نگهبان چاههای نفت سپری نمود. رمز دشمنی تمام بنیادگراهای مذهبی از سنی و شیعه ، از نئوعثمانی های اردوغانی تا سلفیون جهادی القاعده و داعش و همفکرانشان ، از حاکمان شیعه ١٢ امامی لم داده بر اریکه قدرت در تهران، تا حاکمان خون آشام شیعه فرقه علویه در دمشق ، از وهابیون حاکم بر دلارهای نفتی در عربستان، تا خرسهای سفید کرملین و ریاکاران و دیگر قدرتهای امپریالیست جهانی و در راس آنان آمریکا ، با مشارکت در کشتار روزانه مردم "عفرین" یا سکوت و چشم پوشی از آن ، علیه تجربه خودمدیریتی "روژآوا" بسیج شدهاند. تجربه ٤ سال حاکمیت تودههای محکوم به سرکوب ، اما اکنون اداره کننده جامعه ، هیچ قرابتی با حکومت داری قاتلان و عیاشان در خاورمیانه کنونی ندارد. رمز اتحاد و بسیج کل ارتجاع جهانی و منطقه علیه عفرین و روژآوا از این حقیقت ساده ناشی می شود.
در دل این تجربه و این شکل از حاکمیت تودهای ، سازماندهی مقاومت مردمی و شورانگیز در برابر دومین ارتش مجهز ناتو و ششمین ارتش بزرگ جهان، امری قابل انتظار و امیدوار کننده است . در طول ٢ هفته گذشته ، ارتش فاشیست ترکیه با استفاده از مجهزترین سلاح های کشتار جمعی و مدرنترین وسایل جنگی در برابر تودههای مجهز با امکانات نظامی محدود، اما عزم و آراده مستحکم و پولادین زمین گیر شده است. اکنون عفرین و مقاومت آن در برابر تهاجم قاتلین حرفهای از ارتش ترکیه، تا تروریست های جهادی جبههالنصره ، از آدم کشان ارتش آزاد سوریه ، تا داعشیان شکست خورده در کوبانی و ... زبانزد جهانیان است. مقاومت عفرین یادآور نبرد "استالینگراد" توسط ارتش سرخ علیه ارتش نازی آلمان و نبرد قهرمانه مردم ویتنام علیه اشغالگران آمریکا در این کشور است. شهر مقاوم کوبانی نیز بعد از ٤ ماه نبرد حماسی ، سرآغاز شکست داعش در عراق و سوریه شد و نامش با حمایت های جهانی از آن، در تاریخ ثبت شد. مقاومت ٢٤ روزه مردم سنندج نیز در برابر اشغالگران حکومت اسلامی، نمونه دیگری از نبرد طولانی مدت تودهای علیه ارتش و نیروی مسلح حرفهای است که در مبارزات مردم منطقه ماندگار شد.
ارتش فاشیست ترکیه و شکست خوردهگان بنیادگرای اسلامی متحدش در یورش به عفرین در صدد جبران شکست "داعش" در کوبانی هستند. در جلو چشمان نظارهگر جهانیان ، یورش وحشیانه داعش و حامی لوجیستیکی و درمانی آن ترکیه ، با شکست مفتضحانه در کوبانی همراه شد . از آنزمان اردوغان و حزب "اک پارتی" کینه عمیقی علیه تجربه خودمدیریتی روژآوا در سینه دارند و درصدد جبران این شکست بودند. یورش به عفرین آدامه یورش اسلامیون به کوبانی است ، با این تفاوت که اینبار اردوغان و فرماندهان ارتش ترکیه مسئولیت اصلی یورش به عفرین را در دست دارند.
یورش فاشیست ها و اسلامیون به عفرین، بدون صدور فرمان این یورش و ایجاد کریدور امنیتی _هوایی توسط امپریالیسم روسیه و بدون موافقت و همکاری جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و رژیم قاتل بشار اسد ممکن نمی شد. چشم پوشی امپریالیسم آمریکا از این تهاجم وحشیانه با چاشنی "حفظ امنیت" ترکیه بعنوان متحد استراتژیک آمریکا در منطقه، برای چندمین بار اثبات نمود که آمریکا در لحظات حساس، خنجر زهرالودش را به جنبش های اعتراضی و از جمله جنبش رفع ستم ملی در بخش های مختلف کردستان وارد خواهد نمود .
اردوغان و حزب اک پارتی در طول حکومت چند ساله خود در ترکیه ، با حمایت اژانس های عظیم تبلیغاتی و با جار زدن "اسلام لیبرال" و " اسلام سیاسی" در افکار عمومی ترکیه و جامعه جهانی معرفی شدند ، اما فاشیسم افسار گسیخته امروز جریانات و دولت های اسلامی اردوغان ، تجلی اسلام لیبرال و سیاسی دیروز است. تئوری و نظریهای که از خمینی تا اردوغان ابطال بودن آنرا برای هزارمین بار اثبات نمود . امتیاز دادن به جریانات سازمانیافته اسلامی چیزی جز خدمت به آنان و فربه کردنشان در خدمت به اهداف ارتجاعی و ضدانسانی آنان و اربابان امپریالیست شان نیست . اردوغان و اک پارتی ، همچون خمینی و حزب جمهوری اسلامی، نمونه بارز ضدیت با خواست و مطالبات مردمی نه تنها در ترکیه و ایران ، بلکه در کل منطقه هستند . نقد و افشا نکردن اسلام بعنوان "عقاید تودهها" و به بهانه "رم ندان تودهها" خدمت به ایدئولوژی طبقه حاکم و فرستادن تودهها به قتلگاه است. جمهوری اسلامی در ایران ، داعش در کوبانی ، رقه و موصل ، اردوغان در در ترکیه و عفرین نمونه بارز آن است.
مقاومت و تسلیم ناپذیری در هر مبارزه و نبرد حق طلبانه و انسانی ، حتا اگر جریان مقاوم و نبرد کننده شکست هم بخورد ، پیروزی است . اردوغان در آغاز تهاجم به عفرین وعده پیروزی در چند ساعت را داد . اما بعد از ١٤ روز نیروهای آن و متحدینش زمین گیر و در محدوده بسیار کم پیشروی داشتهاند . پیشروی که با تلفات سنگین نظامی برای آنان و سیاست کشتار جمعی علیه تودههای تسلیم ناپذیر در عفرین همراه بوده است. تردیدی نیست عفرین تا این لحظه پیروز و به استالینگراد و ویتنام دیگر برای فاشیست ها تبدیل شده است.
کوبانی درس و تجربه گرانبهایی در اختیار جنبش مقاومت و حق طلبانه و مقاومت انقلابی جهانی گذاشت . تلفیق درست و همه جانبه مقاومت سرافرازانه جنگجویان ، با حمایت گسترده جهانی و با حضور میلیونی تودههای ضد جنگ در خیابانها ، ضامن پیروزی در نبرد علیه جنایتکاران و فاشیست ها است. اکنون که سازماندهندگان عفرین تصمیم گرفتهاند به جای تخلیه شهر ، مسلحانه و دسته جمعی از آن دفاع نمایند ، جنبش اعتراضی جهانی باید خیابانها در کشورهای مختلف، بویژه اروپا ، کانادا ، استرالیا ، آمریکا و روسیه را بعنوان تصمیم گیرندگان اصلی بر سرنوشت بشریت امروز و فروشندگان اصلی سلاحهای کشتار جمعی و حامیان دولت های دیکتاتور و گروههای ضدانسانی را تصاحب نماید. شرکت فعال دراین اعتراضات در حمایت از عفرین و روژآوا و مدافعین آن، حداقل انتظاری است که پیرزنان ، پیرمردان ، کودکان و رزمندگانی که در برابر فاشیسم اسلامی دولت اردوغان و متحدینش سینه سپر کردهاند ، از کل بشریت دارند. شکست اردوغان ، حزب و ارتش آن در عفرین ، شکست بزرگی برای فاشیسم اسلامی ، برای جنگ طلبی نژادپرستانه و در خدمت به رهایی مردم ستمدیده کل خاورمیانه از دیکتاتورها خواهد بود .
عفرین بعد از ٤ سال خود مدیریتی دمکراتیک و مردمی و بعد از ١٤ روز مقاومت سرافرازانه در برابر ارتش جنایتکار ترکیه و بنیادگرایان اسلامی متحدش به رمز مقاومت و انسانیت در برابر ارتجاع و فاشیسم تبدیل شده است . از آن حمایت کنیم. 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست