سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

کًردستان ِ رویاها


داریوش لعل ریاحی


• کفشی از ابر ِ هوا را پا کنید
رو به کًردستان ِ رویا ها کنید

شهر هایی در ستیغ ِ قله ها
مردمانش ساده و اهل ِ صفا ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۴ مهر ۱٣۹۶ -  ۶ اکتبر ۲۰۱۷


 
کفشی از ابر ِ هوا را پا کنید
رو به کًردستان ِ رویا ها کنید

شهر هایی در ستیغ ِ قله ها
مردمانش ساده و اهل ِ صفا

مردمی را بنگرید از جنس ِ نور
اهل رزم و اهل رقص و اهل شور

عاشقانش پای بند و با وفا
دخترانش خوشگل و بی مدعا

در رگ و پی جمله خون ِ آریا
پاره ای از خطه ِ ایران ِ ما

برگ برگ ِ هستیش غرق ِ ستم
رهبرانش خوب ، اما ضد ِ هم

ماهی آن برکه ِ دور از وطن
صید ِ قدرت های پوشالی شدن

چند گامی چون به خود پرداخته
شر ِ داعش را برون انداخته

پیش مرگش خانه بر پا داشته
گل به گلدان ِ دل ِ خود کاشته

راحتی می جوید از فردای ِ خویش
تا ببیند راه و جای ِ پای ِ خویش

رهبر خود محوری از خلق ِ کًرد
باز هم فرمان ز استکبار برد

بانگ ِ استقلال بر طبلی تهی
با کدامین حال ِ خوش سر می دهی؟

در محاط داعش و ترک و عرب
مردمی محتاج توش و نان ِ شب

از ستیز ِ تازه کی گردد ، رها
کی تواند میوه چیند ، عشق را

بار الاها شَرِ این بی خانزاد
از حریم ِ مردمانش دور باد

داریوش لعل ریاحی
هشتم مهر ۱۳۹۶
dlr1266@hotmail.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست