سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

شکایت‭ ‬قاتل‭!*‬
نمایشی مستند در یک پرده


هادی خرسندی


• ‭- ‬ پدر‭ ‬تفهیم‭ ‬اتهام‭ ‬شدی؟
‭- ‬ نه‭ ‬هنوز‭.‬
‭- ‬ باید‭ ‬سعی‭ ‬کنی‭ ‬زودتر‭ ‬تفهیم‭ ‬اتهام‭ ‬بشی‭. ‬دادگاه‭ ‬علاف‭ ‬شما‭ ‬نیست‭.‬
‭- ‬ آخه‭ ‬حاج‭ ‬آقا‭ ‬اتهامی‭ ‬که‭ ‬میزنید‭ ‬خیلی‭ ‬قابل‭ ‬فهم‭ ‬نیست‭.‬
‭- ‬ میخوای‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬عمر‭ ‬توی‭ ‬زندون‭ ‬بمونی؟‭ ‬ببین‭ ‬شما‭ ‬وارث‭ ‬و‭ ‬ولیِ‭ ‬دَم‭ ‬پسرت‭ ‬هستی‭.‬ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۴ تير ۱٣۹۶ -  ۵ ژوئيه ۲۰۱۷


‭- ‬ پدر‭ ‬تفهیم‭ ‬اتهام‭ ‬شدی؟
‭- ‬ نه‭ ‬هنوز‭.‬
‭- ‬ باید‭ ‬سعی‭ ‬کنی‭ ‬زودتر‭ ‬تفهیم‭ ‬اتهام‭ ‬بشی‭. ‬دادگاه‭ ‬علاف‭ ‬شما‭ ‬نیست‭.‬
‭- ‬ آخه‭ ‬حاج‭ ‬آقا‭ ‬اتهامی‭ ‬که‭ ‬میزنید‭ ‬خیلی‭ ‬قابل‭ ‬فهم‭ ‬نیست‭.‬
‭- ‬ میخوای‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬عمر‭ ‬توی‭ ‬زندون‭ ‬بمونی؟‭ ‬ببین‭ ‬شما‭ ‬وارث‭ ‬و‭ ‬ولیِ‭ ‬دَم‭ ‬پسرت‭ ‬هستی‭.‬
‭- ‬ پسرم‭. ‬ آخ‭ ‬پسرم‭.‬
‭- ‬ گریه‭ ‬نکن‭ .‬ تفهیم‭ ‬بشو‭! ‬ ببین،‭ ‬قاتل‭ ‬پسرت‭ ‬از‭ ‬مقتول‭ ‬شکایت‭ ‬کرده‭. ‬ دیه‭ ‬میخواد،‭ ‬خسارت‭ ‬میخواد‭!‬
‭- ‬ اون‭ ‬پدرسگ‭ ‬خودش‭ ‬پسرمو‭ ‬کشته‭.‬
‭- ‬ باشه،‭ ‬اون‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دادگاه‭ ‬نیست‭ . ‬اینجا‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬دیات‭ ‬رسیدگی‭ ‬میکنیم‭.‬
‭- ‬ اون‭ ‬خودش‭ ‬کلی‭ ‬دیه‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬بدهکاره‭.‬
‭ - ‬باشه‭ ‬اینجا‭ ‬حساب‭ ‬میکنیم،‭ ‬مابه‭ ‬التفاوتش‭ ‬تسویه‭ ‬میشه‭.‬
‭- ‬ یعنی‭ ‬کمتر‭ ‬میشه‭ ‬پرداختیش؟
‭ - ‬نه‭ ‬اصلن‭ ‬ممکنه‭ ‬شما‭ ‬بهش‭ ‬بدهکار‭ ‬بشی‭!‬
‭ - ‬اون‭ ‬قاتله‭.‬
‭- ‬ باشه،‭ ‬پسر‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬مقتوله‭! ‬
‭ - ‬مقتول‭ ‬هم‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬قاتل‭ ‬دیه‭ ‬بده؟
‭- ‬ البته‭ ‬اگه‭ ‬قاتل‭ ‬شکایت‭ ‬بکنه‭ ‬و‭ ‬شکایتش‭ ‬وارد‭ ‬باشه‭ . ‬الکی‭ ‬نه‭.‬
‭- ‬ حالا‭ ‬قاتل‭ ‬ما‭ ‬شکایت‭ ‬کرده؟
‭- ‬ بعله‭. ‬ پسر‭ ‬شما‭ ‬هلش‭ ‬داده‭ ‬خورده‭ ‬به‭ ‬دیوار‭ ‬کله‭ ‬ش‭ ‬باد‭ ‬کرده‭ ‬این‭ ‬هوا‭.‬
‭- ‬ آخه‭ ‬این‭ ‬میخواست‭ ‬سرشو‭ ‬ببره‭.‬
‭ - ‬از‭ ‬کجا‭ ‬معلوم؟‭ ‬اون‭ ‬موقع‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬سرشو‭ ‬نبریده‭ ‬بود‭. ‬ پسر‭ ‬شما‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عالم‭ ‬غیب‭ ‬خبر‭ ‬نداشته‭ . ‬فقط‭ ‬ائمه‭ ‬ی‭ ‬اطهار‭ ‬و‭ ‬چهارده‭ ‬معصوم،‭ ‬این‭ ‬۲۶‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬عالم‭ ‬غیب‭ ‬خبر‭ ‬دارند‭.‬
‭- ‬ حاج‭ ‬آقا‭ ‬مگه‭ ‬ائمه‭ ‬ی‭ ‬اطهار‭ ‬توی‭ ‬همون‭ ‬چهارده‭ ‬معصوم‭ ‬محاسبه‭ ‬نشده‭ ‬اند؟
‭- ‬ ما‭ ‬الان‭ ‬فقط‭ ‬برای‭ ‬محاسبه‭ ‬ی‭ ‬خسارت‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬قاتل‭ ‬اینجائیم‭ . ‬شما‭ ‬به‭ ‬ایشان‭ ‬گفتی‭ ‬بیشرف؟‭ !‬از‭ ‬کجا‭ ‬میدونستی؟
‭- ‬ از‭ ‬کجا‭ ‬میدونستم‭ ‬بیشرفه؟
‭ - ‬نه،‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬میدونستی‭ ‬میخواد‭ ‬پسرت‭ ‬را‭ ‬بکشه؟‭ ‬چرا‭ ‬فحش‭ ‬پیشکی‭ ‬دادی؟
‭ - ‬بعدش‭ ‬گفتم‭. ‬ وقتی‭ ‬چاقو‭ ‬زد‭.‬
‭- ‬ دیگه‭ ‬بدتر‭ . ‬اگه‭ ‬قبلش‭ ‬گفته‭ ‬بودی،‭ ‬اقلاَ‭ ‬میشد‭ ‬گفت‭ ‬میخواستی‭ ‬از‭ ‬جنایت‭ ‬پیشگیری‭ ‬کنی‭.‬
‭ - ‬قبلش‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬میدونستم‭. ‬ فقط‭ ‬ائمه‭ ‬ی‭ ‬اطهار‭ ‬و‭ ‬چهارده‭ ‬معصوم‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬تن‭ ‬آل‭ ‬عبا،‭ ‬این‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬عالم‭ ‬غیب‭ ‬خبر‭ ‬دارند‭.‬
‭- ‬ خفه‭. ‬ نمیخواد‭ ‬دادگاهو‭ ‬مسخره‭ ‬کنی‭. ‬ متهم‭ ‬کارد‭ ‬از‭ ‬کجا‭ ‬آورد؟
‭- ‬ منظورتون‭ ‬از‭ ‬متهم‭ ‬همون‭ ‬قاتله؟
‭- ‬ اتهامش‭ ‬هنوز‭ ‬همچین‭ ‬ثابت‭ ‬ثابت‭ ‬هم‭ ‬نشده‭ . ‬اصلاَ‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬آشپزخونه‭ ‬ی‭ ‬شما‭ ‬کارد‭ ‬به‭ ‬اون‭ ‬بزرگی‭ ‬بوده؟
‭- ‬ کارد‭ ‬مال‭ ‬ما‭ ‬نبود‭. ‬ متهم‭ ‬خودش‭ ‬قمه‭ ‬شو‭ ‬همراه‭ ‬آورده‭ ‬بود‭.‬
‭- ‬ دمش‭ ‬گرم‭. ‬ معلوم‭ ‬میشه‭ ‬چشمش‭ ‬به‭ ‬مال‭ ‬دیگرون‭ ‬نیست‭. ‬ حروم‭ ‬و‭ ‬حلال‭ ‬سرش‭ ‬میشه‭.‬
‭ - ‬ولی‭ ‬اومده‭ ‬بود‭ ‬ماشین‭ ‬پسرمو‭ ‬به‭ ‬زور‭ ‬ازش‭ ‬بگیره‭.‬
‭ - ‬ماشین‭ ‬با‭ ‬کارد‭ ‬فرق‭ ‬میکنه‭. ‬ متهم‭ ‬سعی‭ ‬نکنه‭ ‬دادگاهو‭ ‬منحرف‭ ‬کنه‭!‬
‭ - ‬پسرم‭ ‬حاضر‭ ‬نشد‭ ‬سوئیچو‭ ‬بهش‭ ‬بده‭.‬
‭- ‬ پس‭ ‬سوئیچو‭ ‬میخواسته‭ ‬نه‭ ‬ماشینو‭.‬
‭- ‬ سوئیچو‭ ‬میخواست‭ ‬که‭ ‬ماشینو‭ ‬ببره‭.‬
‭- ‬ از‭ ‬کجا‭ ‬معلوم؟‭ ‬شاید‭ ‬میخواسته‭ ‬گوششو‭ ‬بخارونه‭ . ‬پیش‭ ‬میاد‭.‬
‭ - ‬نه‭ ‬خیر‭. ‬ به‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬گفت‭ ‬پول‭ ‬بدم‭ ‬بنزین‭ ‬بزنه‭.‬
‭- ‬ دادی؟
‭- ‬ نه‭.‬
‭ - ‬پس‭ ‬شما‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬قتل‭ ‬مشارکت‭ ‬داشتی‭! ‬ میدادین‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬سوئیچو‭ ‬بهش‭ ‬میرفت‭. ‬ بهتر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پسرت‭ ‬کشته‭ ‬بشه‭. ‬ ما‭ ‬مردم‭ ‬اصلاَ‭ ‬لیاقت‭ ‬دمکراسی‭ ‬نداریم‭!‬
‭- ‬ دمکراسی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بهتر‭ ‬که‭ ‬قاتل‭ ‬میتونه‭ ‬علیه‭ ‬مقتول‭ ‬شکایت‭ ‬کنه‭ ‬پدر‭ ‬مقتولو‭ ‬بنذازه‭ ‬زندان؟‭!‬
‭ - ‬پدر‭ ‬مقتول‭ ‬خودش‭ ‬میخواد‭ ‬به‭ ‬زندان‭ ‬بیفته‭ . ‬چقدر‭ ‬ما‭ ‬گفتیم‭ ‬بابا‭ ‬بیرون‭ ‬دادگاه‭ ‬یک‭ ‬چیزی‭ ‬بهش‭ ‬بدین‭ ‬قضیه‭ ‬کش‭ ‬پیدا‭ ‬نکنه‭ . ‬الانم‭ ‬که‭ ‬نگهت‭ ‬داشتیم‭ ‬بیشتر‭ ‬بخاطر‭ ‬امنیت‭ ‬خودته‭. ‬ این‭ ‬یارو‭ ‬قاتله‭ ‬خیلی‭ ‬جدیه‭ ‬تو‭ ‬کارش‭ . ‬حقشو‭ ‬ندین‭ ‬ممکنه‭ ‬یک‭ ‬بلائی‭ ‬سر‭ ‬خودت‭ ‬بیاره،‭ ‬خدای‭ ‬نکرده‭ . ‬پسرت‭ ‬هنرمند‭ ‬هم‭ ‬بوده؟
‭ - ‬بله،‭ ‬خواننده‭ ‬بود‭.‬
‭- ‬ میدونم‭. ‬ شش‭ ‬دانگ‭ ‬هم‭ ‬صدا‭ ‬داشت‭.‬
‭ - ‬از‭ ‬کجا‭ ‬میدونین؟
‭- ‬ قاتل‭ ‬نوشته‭ . ‬ادعا‭ ‬کرده‭ ‬وقتی‭ ‬میخواسته‭ ‬سر‭ ‬پسر‭ ‬شما‭ ‬رو‭ ‬ببره،‭ ‬مقتول‭ ‬اونقدر‭ ‬داد‭ ‬زده‭ ‬که‭ ‬پرده‭ ‬ی‭ ‬گوشش‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ . ‬بفرما،‭ ‬این‭ ‬گواهی‭ ‬پزشک‭ ‬قانونی،‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬گواهی‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما،
‭- ‬ صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬واسه‭ ‬چی؟
‭- ‬ نوار‭ ‬صدای‭ ‬پسرت‭ ‬رو‭ ‬آزمایش‭ ‬کرده‭ ‬اند،‭ ‬ششدانگ‭ ‬صدا‭ ‬را‭ ‬تأئید‭ ‬کردند‭. ‬قاتل‭ ‬ازشون‭ ‬خواسته‭ . ‬پول‭ ‬داده‭ ‬بهشون‭. ‬البته‭ ‬اینم‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬شماست‭.‬
‭ - ‬دیگه؟
‭- ‬ دیگه‭ ‬سلامتی‭ ‬شما‭ . ‬البته‭ ‬شیشه‭ ‬ی‭ ‬روی‭ ‬میز‭ ‬مقتول‭ ‬ترک‭ ‬داشته،‭ ‬قاتل‭ ‬وقتی‭ ‬مشت‭ ‬کوبیده،‭ ‬قدری‭ ‬دستش‭ ‬خراش‭ ‬برداشته،‭ ‬که‭ ‬اون‭ ‬را‭ ‬لحاظ‭ ‬نکردیم،‭ ‬اما‭ ‬نکته‭ ‬ی‭ ‬اصلی‭ ‬شکایت‭ ‬قاتل‭ ‬اینه‭ ‬که‭ ‬مقتول‭ ‬اعصابشو‭ ‬خرد‭ ‬کرده‭!‬
‭ - ‬سر‭ ‬ماشین؟
‭ - ‬نه‭ ‬خیر،‭ ‬سر‭ ‬قتل‭ ! ‬ادعا‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬مقتول‭ ‬همکاری‭ ‬نمیکرده،‭ ‬نمیذاشته‭ ‬راحت‭ ‬سرش‭ ‬را‭ ‬ببرم،‭ ‬اعصابم‭ ‬داغون‭ ‬شده‭!‬
‭- ‬ جدی؟
‭- ‬ بعله‭. ‬ میگه‭ ‬پدر‭ ‬مقتول‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬اینکه‭ ‬بیاد‭ ‬کمک‭ ‬کنه‭ ....‬
‭ - ‬کمک‭ ‬به‭ ‬قاتل‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬مقتول؟
‭ - ‬اینشو‭ ‬تصریح‭ ‬نکرده‭ . ‬میگه‭ ‬پدر‭ ‬مقتول‭ ‬هی‭ ‬با‭ ‬تلفن‭ ‬کلنجار‭ ‬میرفت‭ ‬که‭ ‬شماره‭ ‬پلیس‭ ‬رو‭ ‬بگیره‭. ‬ راست‭ ‬میگه؟
‭ - ‬بله‭.‬
‭ - ‬اشغال‭ ‬بود‭ ‬هرچی‭ ‬میگرفتی؟
‭- ‬ بله‭.‬
‭ - ‬پس‭ ‬راست‭ ‬میگه‭ ‬پدر‭ ‬مقتول‭ ‬هی‭ ‬با‭ ‬تلفن‭ ‬کلنجار‭ ‬میرفت‭ ‬که‭ ‬شماره‭ ‬پلیس‭ ‬رو‭ ‬بگیره،‭ ‬هی‭ ‬میگفت‭ ‬بیشرفها‭ ‬اشغالند. ‬درسته؟
‭- ‬ والله‭ ‬در‭ ‬اون‭ ‬لحظه‭ ‬یادم‭ ‬نیست‭ ‬چی‭ ‬میگفتم‭.‬
‭- ‬ قاتل‭ ‬یادشه‭. ‬ شما‭ ‬به‭ ‬نیروی‭ ‬زحمتکش‭ ‬انتظامی‭ ‬توهین‭ ‬کردی‭. ‬ چند‭ ‬بار‭ ‬گفتی‭ ‬بیشرفها‭ ‬اشغالند؟
‭ - ‬بابت‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬قاتل‭ ‬خسارت‭ ‬میخواد؟
‭ - ‬نه‭ ‬خیر،‭ ‬اون‭ ‬یک‭ ‬پرونده‭ ‬ی‭ ‬دیگه‭ ‬ست‭ ‬میره‭ ‬دادستانی‭. ‬ علی‭ ‬ایُحال‭ ‬قاتل‭ ‬ادعای‭ ‬لطمه‭ ‬ی‭ ‬روحی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬میگه‭ ‬وقتی‭ ‬داشتم‭ ‬سرش‭ ‬رو‭ ‬میبریدیم‭ ‬مقتول‭ ‬نافرمانی‭ ‬مدنی‭ ‬میکرد‭.‬
‭- ‬ چرا‭ ‬مدنی؟
‭ - ‬قاتله‭ ‬دیگه،‭ ‬اینجوری‭ ‬نوشته‭. ‬ منظورش‭ ‬اینه‭ ‬که‭ ‬مقتول‭ ‬بدقِلِق‭ ‬بوده‭ . ‬بچه‭ ‬رو‭ ‬که‭ ‬درست‭ ‬تربیت‭ ‬نمیکنین‭.‬
ـ‭ ‬حالا‭ ‬تکلیف‭ ‬چیه؟
‭- ‬ باید‭ ‬مرتب‭ ‬بره‭ ‬پیش‭ ‬مشاور‭ ‬و‭ ‬روانشناس‭ ‬برای‭ ‬روان‭ ‬درمانی‭.‬
‭- ‬ مگه‭ ‬توی‭ ‬زندان‭ ‬این‭ ‬چیزا‭ ‬نیست؟
‭- ‬ هست‭ ‬ولی‭ ‬ایشون‭ ‬که‭ ‬توی‭ ‬زندان‭ ‬نیست‭. ‬ فعلاَ‭ ‬با‭ ‬رضایت‭ ‬ولیِ‭ ‬دَم،‭ ‬آزاده‭!‬
‭- ‬ ولی‭ ‬دم؟‭ ‬ولیِ‭ ‬دم‭ ‬مگر‭ ‬من‭ ‬نیستم؟
‭- ‬ چرا‭. ‬ شمائی‭ ‬انگار‭!‬
‭- ‬ من‭ ‬رضایت‭ ‬دادم‭ ‬اون‭ ‬آزاد‭ ‬بشه؟
‭- ‬ حوصله‭ ‬داریا‭ ! ‬ول‭ ‬کن‭ ‬این‭ ‬حرفارو‭. ‬ یارو‭ ‬هرچی‭ ‬زودتر‭ ‬خوب‭ ‬بشه،‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬شماست‭. ‬ عجالتاَ‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬خرج‭ ‬معالجاتشو‭ ‬بدین‭ . ‬البته‭ ‬اونم‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬حدودی‭ ‬داره‭ . ‬این‭ ‬نمیتونه‭ ‬بره‭ ‬پیش‭ ‬گرونترین‭ ‬روانپزشکان‭ ‬و‭ ‬خرج‭ ‬بیخود‭ ‬برات‭ ‬بتراشه‭. ‬ موازین‭ ‬داره‭. ‬ جوانب‭ ‬انصاف‭ ‬رعایت‭ ‬میشه‭. ‬حالا‭ ‬موضوع‭ ‬پرده‭ ‬ی‭ ‬گوش‭ ‬را‭ ‬من‭ ‬یکجوری‭ ‬ماستمالی‭ ‬میکنم‭ ‬برات،‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬سرش‭ ‬که‭ ‬خورده‭ ‬به‭ ‬دیوار‭ ‬و‭ ‬فحشی‭ ‬که‭ ‬بهش‭ ‬دادی‭ ‬و‭ ‬لطمه‭ ‬ی‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬شوک‭ ‬عصبی،‭ ‬اگه‭ ‬همه‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬بشه،‭ ‬دیه‭ ‬ی‭ ‬پسرت‭ ‬هم‭ ‬ازش‭ ‬کم‭ ‬بشه،‭ ‬باز‭ ‬پنجاه‭ ‬درصدش‭ ‬میمونه‭ . ‬یعنی‭ ‬اون‭ ‬میتونه‭ ‬یک‭ ‬پسر‭ ‬دیگه‭ ‬هم‭ ‬ازت‭ ‬بکشه‭!‬،‭ ‬ مفت‭. ........... ‬ چند‭ ‬تا‭ ‬فرزند‭ ‬داری؟
‭- ‬ یک‭ ‬پسر‭ ‬دیگه‭ ‬دارم‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬تا‭ ‬دختر‭.‬
‭ - ‬خودت‭ ‬میدونی‭. ‬ دختراتو‭ ‬جفتش‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬رقمی‭ ‬نمیشه،‭ ‬ولی‭ ‬مواظب‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬شون‭ ‬باش‭. ‬
‭ - ‬حالا‭ ‬چکار‭ ‬کنم؟
‭- ‬ برو‭ ‬توی‭ ‬سلولت‭ ‬فکراتو‭ ‬بکن‭. ‬ مخصوصاَ‭ ‬انداختیمت‭ ‬انفرادی‭ ‬که‭ ‬کسی‭ ‬مزاحم‭ ‬افکارت‭ ‬نشه‭. ‬ شکر‭ ‬خدا‭ ‬خونه‭ ‬و‭ ‬باغ‭ ‬حسابی‭ ‬داری‭ .... ‬ببین‭ ‬چی‭ ‬میگم‭ . ‬به‭ ‬جون‭ ‬این‭ ‬سه‭ ‬تا‭ ‬جوون‭ ‬باقیمونده‭ ‬ت‭ ‬رحم‭ ‬کن‭. ‬ ضمناَ‭ ‬رسانه‭ ‬ای‭ ‬نشه‭.‬

پایان

‭---------------------------------------------------------‬

‭ *‬این‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شنیدن‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬برنامه‭ ‬ی‭ ‬تلویزیونی‭ ‬مهدی‭ ‬فلاحتی‭ ‬نوشتم‭:‬
‮«‬مهرداد‭ ‬گریوانی‭ ‬با‭ ‬شکایت‭ ‬سعید‭ ‬طوسی‭ -‬قاری‭ ‬قرآن‭- ‬ به‭ ‬سلول‭ ‬انفرادی‭ ‬افتاد.‬‮»‬‭ ‬ مهرداد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پسرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تجاوز‭ ‬جنسی‭ ‬قاری‭ ‬قرآن‭ ‬به‭ ‬خودش،‭ ‬شکایت‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.‬

‭------------------------‬

متاسفانه انتقالات کامپیوتری و آب به آب شدن فونت ها، یک مقدار وسواس دیوانه وار مرا در نقطه گذاری و فاصله گذاری به هم میریزد انگار. ببخشید.

لندن‭ - ‬۱۱‭ ‬تیر‭ ‬۹۶‭ - ‬۲‭ ‬ژوئیه‭ ‬ 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست