سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

تعمیق بحران در خاورمیانه (۱)
لبنانِ در سایه سیاه جنگ


یونس شاملی


• اینک بعد از جنگ ۳۳ روزهء لبنان و آتش بس شکننده ایی که میرود صفوف نیروهای نظامی اسرائیل را از حزب الله جدا سازد، خاورمیانه در بحرانی عمیق تر فرو میرود. ایران از موقعیت مناسبتری در افکار عمومی خاورمیانه برخوردار میشود، وضعیتی که نیروهای بین المللی و در راس آن امریکا را ابدا خوشحال نمی کند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۹ شهريور ۱٣٨۵ -  ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۶


۱۲ جولای ارتش اسرائیل برای سومین بار در چند سال اخیر جهت انهدام حزب الله در لبنان و اینبار به بهانهء آزادی دو سرباز اسرائیلی که توسط چریکهای حزب الله به اسارت گرفته شده اند، ماشین جنگی خود را وارد لبنان کرد. بیش از یکماه تعرض و اشغال نظامی لبنان توسط اسرائیل بخشهای جنوبی لبنان توسط ارتش اسرائیل به ویرانه ایی بدل شد. از سوی دیگر علی رغم طراحان نظامی اسرائیل و اقوالی که رهبران سیاسی آن در رسیدن به هدفهای خود به مردم اسرائیل داده بودند با ناکامیهای قابل توجهی روبرو شده   است. مقاومت حزب الله در لبنان با تمامی خسارات و صدماتی که این جنبش با آن روبرو شد، اما نتیجه جنگ که با درخواست آتش بس از سوی سازمان ملل با قعطنامه ۱۷۰۱ این سازمان ارائه گردید، موقعیت حزب الله در افکار عمومی مردم لبنان و کشورهای عربی به عنوان طرف جنگ با اسرائیل را به سمبلی از مقاومت و ایستادگی در مقابل خشونت اسرائیل تبدیل کرد .
 
استفاده اسرائیل از سلاحهای غیرمتعارف در جنگ (بمبهای خوشه ایی)، اشغال چندین بارهء لبنان، خشونت علیه هدفهای غیرنظامی و غیرنظامیان از سوی نهادهای بین المللی و از آن جمله امنستی انترناشنال مورد تقبیح قرار گرفت و افکار عمومی داخل اسرائیل به علت عدم دستیابی اسرائیل به انهدام حزب الله در لبنان را علیه دولت اسرائیل افزایش داد. آمریکا در شرایطی که با آتش بس به زعم آمریکا زودرس مخالفت کرده بود، مجبور شد شرایط تازه در لبنان را بپذیرد و خلع سلاح حزب الله را از طریق دیپلماتیک دنبال کند .
 
اما این تمامی ماجرا نبود. جنگ لبنان رویدادی بود که چند سر داشت و عموماً به بحران در خاورمیانه باز میگشت و بخشاً نقش ایران، سوریه و آمریکا را در این بحران برجسته میکرد. بعد از آغاز جنگ مقامات رسمی اسرائیل اذعان داشتند که جنگ علیه حزب الله در واقع آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی است و رهبران رژیم اسلامی در ایران جنگ اسرائیل علیه حزب الله را جنگ علیه جمهوری اسلامی تلقی کردند که از لبنان آغاز شده است. رهبران حزب الله در دیدار خود از ایران کتمان نکردند که حزب الله بخش جدایی ناپذیری از جمهوری اسلامی است. در این بحران چند سر البته که آکتورهای دیگری نیز از دنیای عرب و اتحادیه اروپا   نقش معینی را ایفا میکنند .
 
اینک بعد از جنگ ٣٣ روزهء لبنان و آتش بس شکننده ایی که میرود صفوف نیروهای نظامی اسرائیل را از حزب الله جدا سازد، خاورمیانه در بحرانی عمیق تر فرو میرود. ایران از موقعیت مناسبتری در افکار عمومی خاورمیانه برخوردار میشود، وضعیتی که نیروهای بین المللی و در راس آن امریکا را ابدا خوشحال نمی کند. سمت گیری ایران در پرونده اتمی اش و پرهیز از پذیرش بسته های تشویقی کشورهای ۵+۱ از سویی و تقویت موضع نظامی حزب الله در لبنان، تضعیف   دولت اسرائیل به خاطر آتش بس اخیر بدون رسیدن به هدف تعیین شده قبلی (نابودی حزب الله) و بویژه تعمیق خشونتها در عراق خاورمیانه را بسوی بلاتکلیفی بیشتری سوق میدهد. در این میان جریانات مذهبی سکان دار قایقی میشوند که اساساً از هم اینک به گل نشسته است و خصومت و خشونت نظامی میرود که خاورمیانه را بیش از پیش منزوی و شوربخت تر از قبل سازد .
 
در یک نگاه کلی شعله ورشدن جنگ در خاورمیانه که آمریکا برای اعاده نظم استعماری در منطقه در پیش گرفته و اسرائیل سهم بسزایی در این جنگ افروزی دارد، زمینه های مقاومتی را سامان داده است که در خلاء هژمونی مترقی در این کشورها، رهبری آن بر دوش جنبشهای عقب ماندهء مذهبی سیاسی سنگینی می کند. مقاومتی که در آن از صبح سحر، امید و شادمانی و سازندگی خبری نیست. بحران خاورمیانه جنگ قدرتهای بین المللی است علیه دولتها و فرقه های مذهبی- سیاسی که آرمانشان تخریب مدرنیته و مقاومت در مقابل هرنوع ترقی، دمکراسی مردمی و عدالت اجتماعی است. به عبارت بهتر بحران خاورمیانه   در شرایط کنونی بر بنیاد تضاد مردم با دشمنانشان استوار نیست، بلکه جنگ خصم است علیه خصم که نه تنها سودی از آن عاید مردمان این منطقه نمیشود که نتیجه آن خرابی و ویرانی هرچه بیشتر در تمامی عرصه هاست .
۲۰۰۶-۰۹-۰۴  


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست