سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

«شما بگوئید من چه هستم»


مارال سعید


• در تاریخ نادقیق ژانویه ۲۰۱۳ از طرف "اتحاد برای دمکراسی در ایران" دو سند راهبردی انتشار بیرونی یافت. ایرانیان حق دارند بدانند: ۱- هیئت موسس این اتحاد چه کسانی هستند؟ ۲- هزینه های مُترتب بر این اتحاد از کدام محل تأمین میگردد؟ ۳- "شورای سیاستگزاری" این اتحاد از چه کسانی تشکیل شده است؟ و آنها از طرف کدام مرجع انتخاب گشته اند؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۴ اسفند ۱٣۹۱ -  ۲۲ فوريه ۲۰۱٣


در تاریخ نادقیق ژانویه ۲۰۱۳ از طرف "اتحاد برای دمکراسی در ایران" دو سند راهبردی انتشار بیرونی یافت 1.
من بعنوان یک ایرانی لازم دانستم ضمن گرامی داشت برپائی ی چنین اتحادی که بیانگر زنده بودن و پویائی ی ایرانیان است. "اتحاد برای دمکراسی در ایران" را همچون دیگر اتحادها در بوته ی مَداقه ی نظر خویش قرار دهم. تا از این منظر، هم میهنان فعال در این عرصه بدانند دیگر هم میهنانشان کار آنها را رصد کرده و زحمات آنان را قدر میدارند، هر چند به مذاقشان خوش نیاید. ثانیا ً، بر جامعه ایرانیان نویدست که نظام جهل و جنایت ج.ا. در بی تفاوت ساختن ما نسبت به سرنوشت خویش و میهنمان ناتوان بوده، هست و خواهد بود.
برای دوری از درازگوئی در قالب چند سوآل از گردانندگان ابتدا به شکل گیری "اتحاد برای دمکراسی در ایران" می پردازم.
1- آیا کنفرانس استکهلم را بایست محل زایش این تشکل دانست؟
اگر پاسخ مثبت است
2- آیا در این کنفرانس شکل تشکیلاتی این تشکل نیز مشخص گردید؟
بر اساس موازین شناخته شده، هر تشکلی مشروعیت خویش را از دو طریق به رسمیت شناخته شدن از طرف ارگانهای ذیربط قانونی و همچنین اعضا و طرفداران خویش کسب می نماید. از آنجا که این اتحاد در شرایط غیرمتعارف و خارج از بستر جغرافیائی ی فعالیت عملی خویش شکل گرفته یا میگیرد پس از دو طریق فوق صرفا ً باقی میماند اعضا و هواداران. از آنجا که این اتحاد در روند حرکتی خود از استکهلم به بروکسل و از بروکسل به پراگ دچار تغییرات گشته و من تماشاگر در هر کنفرانس عده ای خاص را مشاهده کرده ام، پس اگر سَهوی در این میان است تماما ً ناشی از رفتار غیرشفاف گردانندگان این اتحاد است نه از تماشاگر. گردانندگانی که سعی نموده و می نمایند تماشاگر را به تماشای نمایشی از پیش پردازش شده ببرند، نه آنکه آنان را در پردازش این نمایش شرکت دهند. چرا!؟
چون ایرانیان حق دارند بدانند: 1- هیئت موسس این اتحاد چه کسانی هستند؟ 2- هزینه های مُترتب بر این اتحاد از کدام محل تأمین میگردد؟ 3- "شورای سیاستگزاری" این اتحاد از چه کسانی تشکیل شده است؟ و آنها از طرف کدام مرجع انتخاب گشته اند.
با این مقدمه، نگاه من بر همان پاراگراف اول "دو سند" منتشره یخ میزند!
«"اتحاد برای دمکراسی در ایران” نه یک حزب و سازمان سیاسی، بلکه نهادی است فرا حزبی، فرا سازمانی و مدنی.»
این مُدعا بر پیشانی سند "اهداف و برنامه" بیانگر آنست که؛ هم میهنان، ما یک تشکل غیرانتخابی هستیم و بابت اهداف و برنامه های خود نیز به هیچ شخص یا گروهی پاسخگو نخواهیم بود.
دوستان عزیز، بایست بر شما مُبرهن شده باشد که، ما ایرانیان به حد کافی از شاه و شیخ کشیده ایم و نیازمند هیچ آقا بالاسری حتا در شکل مدرن آن نیستیم! ما به هیچ فرد یا گروهی که از بالای سر ما بخواهد به رتق و فتق امور بپردازد اعتماد نداریم. چرا از ما میترسید و ما را نادان و خود را همچی دان فرض میکنید. تشکل غیرانتخابی شما بر اساس مفاد کدام کنوانسیون بین المللی مشروعیت یافته که دیگر هم میهنان خود را ملزم به پذیرش و اجرای سیاستهای خویش می بینید؟
از جمع شرکت کنندگان کنفرانسهای استکهلم، بروکسل، پراگ بر من چنین مستفاد میشد که فعالین عرصه ی سیاست در ایران به این نتیجه رسیده اند که از پراکندگی خسته گشته و در صَدد تمرکز فعالیتهای خود در یک مجموعه هستند. لیک اینک که این "دو سند" انتشار بیرونی یافته اند از همان ابتدای مفاد چنین برمیآید که آن سه کنفرانس نیز از جمله پروژه های گردانندگان این جریان بوده که خود را در کسوت مُصلحان اجتماعی می بینند و اقدام به اجرای چنین پروژه آی کرده اند.
حال شما بگوئید گردانندگان "اتحاد برای دمکراسی در ایران" من چه هستم؟ تشکل، انستیتو، انجمن یا آنگونه که در متن آمده، "نهاد" ی در بهترین حالت در قد و قامت "بی بی سی"، "صدای آمریکا" یا کانال تلویزیونی "من و تو" با کمی آب و رنگ بیشتر از سیاست؟ یا اتحادی از فعالین منفرد و متشکل سیاسی ایران.   

مارال سعید

1- www.iran-emrooz.net


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست