یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

گفتگو


علی اصغر راشدان


• شراب پرتو تو آفتاب پرتقال عمل میاد و بهترینه. شرابی که تو این شرایط عمل میارن، می جوشونن و کمی شکر بهش اضافه میکنن و تو زیرزمینای مخصوص مدتا نگداری و ازش مراقبت میکنن. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱٣ بهمن ۱٣٨۹ -  ۲ فوريه ۲۰۱۱


 

- میگم آ

- چی میگی آجواد؟

- اینی که میندازیم بالاچیه؟واسه چی شیرینه؟

- به این میگن پرتویاشری .

- شرابه یاازجنس عرق جات ؟مزه هیچکدومشونونداره لاکردار!

- شرابیه که شده لیکور.

- چی جوری اینجوری شده؟

- شراب پرتوتو آفتاب پرتقال عمل میادوبهترینه.شرابی که تواین شرایط عمل میارن،می جوشونن وکمی شکربهش اضافه میکنن وتوزیرزمینای مخصوص مدتانگداری وازش مراقبت میکنن.

- فرقش باشراب چیه؟

- شراب روبازکه میکنی،میباس بنوشیش،اگه بمونه روحش خارج میشه وخاصیت شوازدست میده.پرتوازجنس شرابه

واگه بمونه خراب نمیشه.میتونی درشوبازکنی ونم نم وشبی یه لبی باهاش ترکنی.اینم روح داره.اگه موقع بیرون کشیدن چوب پنبه تکونش بدی،روحش خارج میشه وقهرمیکنه.توشیشه های مخصوص میریزنش،موقع شکستن اصلاخرده شیشه نداره.تومجالس خاص،باساطورای مخصوص گردنشومیزنن که تکون نخوره.

- مگم آ

- چی میگی آجواد؟

- توروایتاهست که خوشابه حال گشنه هاو آدمای بدبخت روزمین.

- گشنگی وبدبختی نکبت آدمیزاده،خوش به حالش نداره که .

- آخه میگن توبهشت حوریه،غلمان،جوی شراب وحوض کوثرهست وگشنه های روزمین تادلشون بخوادکیف می کنن.

- آجواد،سوادعربی من خیلی قدنمیده.توکه ازبیخ عربی،بفرماغلمان یعنی چی؟

- آها،غلمان یعنی غلام ها،غلا مم توعربی یعنی پسربچه.

- میخوای بگی توبهشت بچه بازیم رواج داره؟حالا،بااین صغرا- کبراها چی رومیخوای ثابت کنی؟

- مگم آ

- باباکشتی منو،بازچی میگی آجواد!

- اینجا همون بهشت موعوده!

- چی جوری به این شق القمر رسیدی ؟

- ما الان تویه کافه رستوران بالای این تپه جنگلی سبزوخرم نشستیم.

- که چی ؟

- شراب پرتوی ناب بااین همه تعریفاکه کردی،رومیزوتوحلق وشیکممون رونه،پشت پیخوان وتوانباررستورانم لبریز

ازجوهای شرابه.

- گیریم اینا همون جوهای رون شراب باشه،بقیه ش چی میشه؟

- توشهروکلوبای شبونه غلغله ی حوریه وغلا م بچه هاس!همین تورستورانونگاکن!یه سری بچرخون!همه شون

عینهوبلورن لاکردارای بلوند!ایواخواهرم که دورت وول میخوره!

- تموم ایناکه میگی درست،آجواد،حوض کوثرشوچی میکنی؟

- بابادمت گرم!خوبه طرف دریاچه دراش سرتاسرشیشه است!یه نگا بنداز،بعدازباغچه رستوران،سینه کش سرازیری

تپه رونگاهتوببرپائین تابرسه به دریاچه،که وسط شهره،اونم حوض کوثرش.سراسرمملکتم که سبزوخرمه.....

- پرم بیرا نمیگی آجواد.این گیلاسای شراب نابوبه سلامتی کشفت میندازیم بالا!بره اونجاکه دردوبلانبینه،بروبالا!....

- عجب حال میده لاکردار!پرتوننداخته بودم بالاتاحالا،بعدازاین خوراک حاجیته!میگم آ!

- بنال آجواد،بازچی میگی؟

- این یاروخیلی جواده!

- کی،آجواد؟

- این اسپانیشه جیپسی که بانیم شلوارویه جفت د م پائی،که پابرهنگیش آبرومن تره،روسکوولو شده وگیتارمیزنه.

- چشه مگه آجواد؟

- نگاش کن،خودش گیتارمیزنه،خودشم گریه میکنه!

- میفهمی چه میزنه؟

- من که تواین عوالم نیستم داشم.چیزی ازمزقون پزقون حالیم نیست که!

- واسه همین گریه میکنه دیگه!دورازجون شما،یه عده الاغ توخوردن ونوشیدن غرقن،اونم کارای جیپسی کینگ ویانی روباتموم تاروپودوعصبش میزنه.

- دختره رقاص شوبا ش !عینهوهلوست لاکردار.باپاشنه هاش روسکوضرب گرفته وانگاربشکن میزنه.

- شاید نوازنده با موهای قلندروارورهائیش ازهمه جاوهمه کس ،عاشق ختره ست.رقاصه بااندام باریک کشیده ،گیسای افشان روشانه ها وتاکمرگاه پشتش ورقص اسپانیولیش غوغاست،هماهنگی همه چیزش کامله.انگارهمون لکاته مینیاتورشده روقلمدان هدایته.گریه ش مال اینه که اینا بوئی ازهنراورقاصش نبرده ن.

- بازرفتی توهذیون که!انگارگوش مجانی گیرآوردی!میگم آ

- باباخفه م کردی آجواد!بنال بینم بازچی کشفی کردی؟

- اینا خیلی جواد ن جون تو!

- واسه چی آجواد؟

- یه نگا رواون درشیشه ای که به طرف باغچه ودریابازمیشه بنداز!

- خب،که چی؟

- اعلا میه هه روبخون.

- نوشته پشت دریه پرنده تخم گذاشته وتازه جوجه هاشوبازکرده،تابزرگ شدن وپروازکردن جوجه ها،این دربسته ورفت

وآمدازاین درممنوعه!

- ایناجوادنیستن؟واسه خاطرتخم وجوجه یه پرنده فسقلی دروبستن وباغچه رستورانوپاک تعطیل کردن!تموم عشق وحالم

این بودکه کنارمیزای باغچه بشینم ونم نم بزنم واونهمه قشنگی وسبزی سینه کش تپه ودریاچه یاحوض کوثررونگاکنم .

- بریم پشت درشیشه ای ببینیم پرنده چه صیغیه،نگا کردنش ممنوع نیست که!....

- این که قناریه!کنارجوجه هاش چندک زده!

- نه آجواد،قناری نیست.

- چه فرقی میکنه.ازهمون رده قناریاست.ما یه عمرقناری وقفس بازش بودیم.

- ببن چندتاقفس به درختاآویزونه.قناریا توقفساتخمگذاری میکنن.

- حالا این تحفه واسه چی مثل همه قناریانمیره توقفس مفت ومجانی که دونه م توش میگذارن،تخم وجوجه گذاری کنه؟

- اونم مثل من عاشق ستاره هاو آبی عمیق وبیکرون آسمونه،خیلی رموک و ازقفس بیزاره

- اگه قناری نیست،چیه؟

- ازخونواده قناریاست،بهش میگن « الیکائی!»...... 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست