یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

فنا ناپذیری


اتل کارنیه شاعرایرلندی - مترجم: علی اصغر راشدان


• بگذاربارانهای طلائی برناشنیدنی ها ببارد
هرم خورشید تمامی نادیدنی ها را بسوزاند
الیکائی جفتش را در سبزه زارها برگزیند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۷ تير ۱٣٨۹ -  ٨ ژوئيه ۲۰۱۰


 صدسال بعد،یابیشتر،بهارباشکو فه ها ش می آید

عشاق قد یم که درگورشان می آرامند،

عشاق تازه درزیرچترخورشید می خرامند.

بگذاربارانهای طلائی برناشنید نی ها ببارد

هرم خورشید تما می نادید نی هارابسوزاند

الیکائی جفتش رادرسبزه زارها برگزیند

ما زمانی دراز زیرخاک آرمیده باشیم و

خنده ها واشک ها مان پایان گرفته باشد.

صدسال بعد ،یابیشتر

آنها ترانه های دل انگیزتری خواهندخواند

بارانی که ا مروزبرما می بارد،

گل های سرخ آنهارابالنده خواهدکرد

دیگرهرگزبه تپش آشوب های درد

که تا اعماق تیرگی وتلاطم توفانها تحمل کردیم

گوش نخواهیم داد.

موسیقی ای که ازگرسنگی واشکها ی ما سرچشمه می گیرد،

درتمامی زمانهاطنین اندازخواهد شد.

سا لخوردگی را،تامردان صدسال دیگرواپس خواهد راند.

درپایان که می آرامیم وبه میدان جنگ وترانه خوانده نمی شویم

اند یشه های امروزما زنده وبالنده خواهد بود

باخاک که درمی آمیزیم،

نیروی ما آنهاراپیش خواهدراند

بعدازرنجهای صدسا له ،

به آرامش ابدی پیوستن چه دل انگیزاست !

روءیاهای ما،بی این که با اشک وآه ابری شود،

فناناپذ یروعاشقانه وجوان،

به زندگی ادامه خواهدداد....
 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست